עמוד ראשי מירק סקריפטינג מדריכים [מדריך] קבוצות (Groups)

[מדריך] קבוצות (Groups)

mIRC Guides - בפורום זה יפורסמו מדריכים לשפת המירק, הסברת פקודות ואפשרויות במירק וגם הסברים לשימוש בתוכניות חיצוניות לטובת המירק. לפרסום מדריכים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

הצטרף: 24 דצמבר 2010, 13:54
הודעות: 6
פורסם: 26 דצמבר 2010, 14:22
מבוא
שלום לכולם,
המדריך שלהלן יעסוק בשימוש בקבוצות (Groups) במירק, הכולל:

1. הקדמה
2. הסבר על הפקודה
3. שליטה בקבוצות
4. המזהה $group

אז קדימה, נתחיל.

1. הקדמה

קבוצות משמשים אותנו לרוב לביטול/הפעלת קודים ואיבנטים מסויימים.
לקבוצות יש שימושים רבים ואנו נכיר אותם בהמשך המדריך.


2. הסבר על הפקודה

באופן כללי, התבנית של קבוצות (Group) תיראה כבאופן הבא:

#group1 on
list of events
#group1 end


קשה לראות מתבנית זו את השימושים לכך, אפרט כעת מה תפקידה של כל שורה:

א. שורה ראשונה - (group1 on#)

שורה ראשונה מתחלקת לשניים, אסביר כעת את המשמעות של שניהם -

#group1 - מייצג את שם הקבוצה, ניתן להחליף בכל שם אפשרי שתייצג את האיבנטים בתוכן.
on - מתחילה/מפעילה את הקבוצה כאשר התבצעה הפקודה /enable שעליה אפרט בהמשך.
נוכל כמובן לשנות זאת ל- off ובאופן אוטומטי הקבוצה תהיה לא פעילה, כלומר הארועים שבקבוצה יפסיקו לפעול (את התבנית לכך נראה בהמשך).

*הערה - חשוב מאוד לציין שלפני השם חייב לבוא ה-# !

ב. שורה שניה - (list of events)

בחלק זה יופיעו כל הארועים (האיבנטים) והקודים שתרצו שיהיו בקבוצה הזו.
כאשר תכניסו קודים מסויימים לתוך קבוצה מסויימת תהיה לכם האפשרות להתעלם ולבטל את כל הקודים שבקבוצה וכמובן להפעיל אותם.

ג. שורה שלישית - (group1 end#)

גם כאן, השורה מתחלקת לשניים, להלן ההסבר על שניהם:

#group1 - כפי שפירטתי בשורה הראשונה, כאן יופיע השם של אותה קבוצה.
שימו לב, שם זה חייב להיות מותאם לשם שבתחילת הקוד, אם יווצר מצב שבו לא רשמתם שמות זהים לא תוכלו לשלוט בקבוצה.
end - מסיים את הקבוצה.
תבנית נוספת בו הקבוצה יכולה להיראות כאשר היא במצב כבוי תיראה כבאופן הבא:

#group1 off
list of events
#group1 end


באופן כללי, התבנית נראית בדיוק כמו התבנית שפירטתי מעל, רק שכאן הקבוצה נמצאת במצב כבוי.
נזכיר בקצרה למי ששכח כבר-

#group1 off - הקבוצה group1 מבוטלת, והקוד לא יעבוד. פקודה זו התרחשה אחרי שרשמנו את הפקודה /disable ועליה יפורט בהמשך.
list of events - קודים ואיבנטים.
#group1 end - מסיים את הקבוצה.

דוגמאות
דוגמא לקבוצה מסויימת -

#join on
on *:join:#:{ if ($nick != $me) { msg # Hi } }
#join end


בקוד זה יצרנו בעצם קבוצה עם איבנט פשוט בתוכו.
האיבנט אומר ברגע שמישהו נכנס לערוץ, והכינוי לא כולל אותי, הוא ירשום Hi.
פקודה זו תתבצע אך ורק כאשר הקבוצה מופעלת, כאשר הקבוצה כבויה קוד זה לא יעבוד ויפסיק את פעולתו.
מתבנית זו, ניתן לראות ששם הקבוצה הוא join.
מכאן עולה השאלה - כיצד בעצם נפעיל או נכבה את הקבוצה? את זה אנו נלמד בהמשך.

*חשוב לציין - לא נוכל לעשות קבוצה בתוך קבוצה.

3. שליטה בקבוצות

אנו יכולים לשלוט על הקבוצות ע"י הפעלת/כיבוי של הקבוצה.

פקודת disable
כדי לגרום לקבוצה להיכבות ולהפסיק להיות פעילה אנו נצטרך לרשום את הפקודה הבאה-

/disable #group1


פקודה זו תגרום לקבוצה בשם group1 להתבטל ובעצם להפסיק להיות פעילה.
אנו יכולים גם להשתמש באותה פקודה לכמה קבוצות ביחד כלומר שבמקום קבוצה אחת תפסיק להיות פעילה נגרום לכמה קבוצות ביחד להיפסק ולא להיות פעילים ואת זה נכתוב כך:

/disable #group1 #group2 #group3


פקודה זו תבטל את כל האיבנטים שבקבוצות: group3, group2, group1.
קיימת דרך נוספת שבאותה פקודה נוכל לבטל את כל הקבוצות שמתחילים במילה מסויימת. אנו נרשום זאת בצורה הבאה:

/disable #group*


פקודה זו בעצם תבטל לנו את כל הקבוצות שמתחילות ב- group ובמקום שנרשום את כל הקבוצות זה יעשה את העבודה. לפי הדוגמאות שלנו הקבוצות:group3, group2, group1 יבוטלו.

כעת אני אדגים לכם באמצעות קוד את הפעולה המתרחשת-

#join on
on *:join:#:{ if ($nick != $me) { msg # Hi } }
#join end


אם נרצה לבטל את האיבנט הזה אנו נצטרך לעשות כפי שציינתי

/disable #join


כאשר נעשה פקודה זו האיבנט שבקבוצה כבר לא יפעל וכאילו המירק יתעלם ממנו.

פקודת enable
כדי לגרום לקבוצה לפעול ולהיות פעילה נצטרך לרשום את הפקודה הבאה-

/enable #join


פקודה זו תגרום לכל האיבנטים שבקבוצה לפעול ולהיות פעילים.
כאשר נעשה את הפקודה הזו התבנית תשתנה מ-

#join off


ותשתנה ל-

#join on


דוגמא לקבוצה שכאשר נפעיל אותה האיבנט שבקבוצה ייפעל ויתפקד כרגיל:

#text on
on *:text:*:#:{ if ($nick == Moshe) { msg # Hi } }
#text end


כאשר נבצע את הפקודה הבאה האיבנט שבקבוצה יפעל-

/enable #text


דבר נוסף שאותו דבר כמו הפקודה /disable הוא שאנו יכולים להפעיל כמה קבוצות ביחד ואנו נעשה זאת כך-

/enable #group1 #group2 #group3


כאשר נבצע פקודה זו היא תפעיל את הקבוצות הבאות: #group1# ,group2# ,group3.
קבוצות אלו בלבד יופעלו ויהיו פעילים.

קיים עוד דבר שנוכל להפעיל את כל הקבוצות שמותאמות ומתחילות במילה מסויימת ונעשה זאת דרך הפקודה הבאה-

/enable #group*


במקום שנעשה את מה שאמרתי עם הפסיקים זה יעשה לנו את העבודה ויחפש לנו את כל הקבוצות שמתחילות בשם group ובמקרה שלנו הם group1, group2, group3 וקבוצות אלו יופעלו. פקודה זו "חוסכת" לנו כתיבה של הקבוצות ועושה לנו את העבודה.

לאחר שעשינו את הפקודה ראינו כי הקוד שבתוך הקבוצה פעל ובניגוד לפקודה זו כפי שציינתי במדריך, אם היינו רוצים לבטל את הקוד ושלא ייפעל היינו רושמים-

/disable #text


פקודת groups
קיימת פקודה שנוכל להפעיל את כל הקבוצות שבסקריפט שלך או לבטל את כל הקבוצות שבסקריפט שלך והיא:

/groups (-e/d)


-e - תגרום לכל הקבוצות שבסקריפט שלך לפעול. נכתוב זאת בצורה הבאה-

/groups -e


-d - תגרום לכל הקבוצות שבסקריפט שלך להפסיק להיות פעילים. נכתוב זאת בצורה הבאה-

/groups -d4. המזהה $Group
צורתו של המזהה תיראה כך:

$group(N/#)


פקודה זו מחזירה את השם או הסטטוס (מצב) של קבוצה בתוך הסקריפט.

דוגמאות למזהה -

$group(0) - מחזיר את מספר הקבוצות הקיימות בסקריפט כולו.
לבדיקת מספר הקבוצות הקיימות אצלכם במירק אתם יכולים לרשום -

//echo -a $group(0)


$group(1) - מחזיר את השם של הקבוצה הראשונה בסקריפט.
כאשר תרשמו פקודה זו, יוחזר השם של הקבוצה השניה שקיימת בסקריפט שלך -

//echo -a $group(2)


במקום המספרים אתם יכולים לרשום את המספר שתרצו שהמירק יחזיר את השם שלו.

$group(1).status - מחזיר את המצב של הקבוצה הראשונה שקיימת בסקריפט.
אם הוא מכובה - off,
אם הוא מופעל - on.

לדוגמא הקוד הבא יציג לנו אם הקבוצה השניה מכובה או מופעלת-

//echo -a $group(2).status


במידה והקבוצה השניה מופעלת זה יחזיר לנו on , אם הקבוצה מכובה זה יחזיר לנו off.


$group(#group1) - יחזיר לנו on או- off על הקבוצה group1 בלבד!
לדוגמא הקוד הבא יציג לנו אם הקבוצה group1 כבויה או מופעלת-

//echo -a $group(#group1)$group(#group1).fname - יחזיר לנו את המיקום שאותה קבוצה נמצאת ובעצם יחזיר את הכתובת שלו.
לדוגמא הקוד הבא יחזיר לנו את הכתובת של הקבוצה group1-

//echo -a $group(#group1).fname


ותקבלו את המיקום, למשל -

D:\mIRC\script5.mrc$group(3).name - מחזיר את השם של הקבוצה השלישית שבסקריפט.
לדוגמא הקוד הבא יציג לנו את השם של הקבוצה השלישית-

//echo -a $group(3).name
סיכום

כפי שלמדנו לקבוצות יש שימושים רבים. אנו משתמשים בקבוצות כאשר אנו נרצה שתיהיה לנו אפשרות לכבות/להפעיל קודים מסויימים שבתוך הקבוצה.
למדנו על הפקודות שבעזרתן נוכל לכבות או להפעיל את הקבוצה והקודים שבתוכה, למדנו על מבנה הקבוצה ותבניתה.
אנחנו יכולים להשתמש במזהה $group לכמה דברים כמו: לדעת אם קבוצה מסויימת מופעלת או כבויה, מספר הקבוצות הקיימות במירק ועוד מספר דברים המפורטים במדריך.

זהו, סיימנו.
מקווה שהבנתם, ובהצלחה!


מדריך זה נכתב ע"י אור Or במקור לפורום mIRCx עבור האתר http://www.mIRCx.Co.iL
כל הזכויות שמורות לאור

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 28 דצמבר 2010, 18:44
מדריך מעולה, כמו כל המדריכים שלך.
גם פה, אין צורך לחכות לתגובות או להערות: מועבר ישר לפורום 'מדריכים'.
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה

הצטרף: 29 יוני 2010, 16:13
הודעות: 111
פורסם: 29 דצמבר 2010, 18:08
מדריך מעולה

הצטרף: 21 אפריל 2011, 15:13
הודעות: 1
פורסם: 23 אפריל 2011, 16:11
אחלה מדריך , תודה.


חזור אל מדריכים

cron