עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים ClearChanlev by doomie

ClearChanlev by doomie

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

ZxoR
מנהל גלובאלי
ClearChanlev by doomie
הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 370
פורסם: 19 יולי 2010, 12:31
שם הקוד: ClearChanlev by doomie
יוצר: doomie
תיאור: מנקה את כל הדרגות בערוץ עם Q, בעצם: איפוס דרגות בערוץ.
הפעלה:
/clearchanlev #channel

שים לב: אתה חייב להיות בעל דרגת n (אוונר) בשביל להשתמש בפקודה הזאת.

; ClearChanlev script by doomie
;   #help.script @ QuakeNet
;
;
; You can use this script by typing:
;
;        /clearchanlev [-r] #channel
;
;   Note, that you must be authed and owner of #channel.
;
;   Flags:
;           * -r ... Resets the script, i.e. cleans everything up. One usually doesn't need that flag, however, if something didn't work,
;                    one can use it. 
;
;
;   Example output:
;
;      ClearChanlev: -----------------------------
;      ClearChanlev: Now beginning to remove all chanlevs from channel #channel except yours!
;      ClearChanlev: Receiving own auth now!
;      ClearChanlev: ...done.
;      ClearChanlev: Saving chanlev now...
;      ClearChanlev: ...done.
;      ClearChanlev: There are 2 lines to send. This will take approximatly 4 seconds. Removing...
;      ClearChanlev: ...done.
;      ClearChanlev: Cleaned up!
;      ClearChanlev: -----------------------------
;

; Returns the milliseconds between every message sent to Q
; If you excess flood, you should increase this value to 4000 or even 5000.
alias -l ClearChanlev.Delay { return 3000 }

; $1 = #channel
;
; flags:
;   -c --complete = deletes the complete chanlev, inclusive owner. This will
;                   result in Q parting. This option is disabled.
;   -r --reset    = resets the scripts in case something didn't work the last time.
alias ClearChanlev {
  echo -s ClearChanlev: -----------------------------
  var %i = 1, %c, %ClearChanlev.Complete = 0, %r, %ClearChanlev.Force = 0, %ClearChanlev.Channel
  while (%i <= $0) {
    %c = $ [ $+ [ %i ] ]
    if (%c == -c) || (%c == --complete) {
      echo -s ClearChanlev: The %c option to remove Q is disabled, it is ignored.
      ; %ClearChanlev.Complete = 0
    }
    elseif (%c == -r) || (%c == --reset) {
      %ClearChanlev.Force = 1
    }
    elseif ($left(%c, 1) == $chr(35)) {
      %ClearChanlev.Channel = %c
    }
    inc %i
  }
  if (%ClearChanlev.Global) {
    if (%ClearChanlev.Force == 0) {
      echo -s ClearChanlev: ClearChanlev is currently running. If this is not the case, please use the -r flag (i.e. /clearchanlev -r #channel)
      echo -s ClearChanlev: -----------------------------
      return
    }
    else {
      unset %ClearChanlev.Global
      echo -s ClearChanlev: ClearChanlev reseted.
    }
  }
  if (!%ClearChanlev.Channel) {
    echo -s ClearChanlev: No channel specified.
    return
  }
  %r = $rand(1,1000)
  set %ClearChanlev.Global %ClearChanlev.Channel %ClearChanlev.Complete %r
  echo -s ClearChanlev: Now beginning to remove all chanlevs from channel %ClearChanlev.Channel $iif(%ClearChanlev.Complete, inclusive, except) yours!
  echo -s ClearChanlev: Receiving own auth now!
  .timerClearChanlevCleanUp 1 60 ClearChanlev.CleanUp
  .who $me n%nat, $+ %r
}

raw 354:*: {
  if ($2 == $gettok(%ClearChanlev.Global, 3, 32)) && ($3 == $me) {
    haltdef
    set %ClearChanlev.Global %ClearChanlev.Global $4
  }
}

raw 315:*: {
  if (%ClearChanlev.Global) && ($2 == $me) {
    haltdef
    if ($gettok(%ClearChanlev.Global, 4, 32) == 0) {
      echo -s ClearChanlev: You are NOT authed.
      ClearChanlev.CleanUp
    }
    else {
      echo -s ClearChanlev: ...done.
      set %ClearChanlev.Global %ClearChanlev.Global 0
      .msg Q chanlev $gettok(%ClearChanlev.Global, 1, 32)
    }
  }
}

alias -l ClearChanlev.GotMessages {
  if (!$exists(ClearChanlev $+ $gettok(%ClearChanlev.Global, 3, 32) $+ .txt)) {
    echo -s ClearChanlev: File does not exist!
    ClearChanlev.CleanUp
    return
  }
  if ($lines(ClearChanlev $+ $gettok(%ClearChanlev.Global, 3, 32) $+ .txt) == 0) {
    echo -s ClearChanlev: No chanlev to remove!
    ClearChanlev.CleanUp
    return
  }
  if ($gettok(%ClearChanlev.Global, 5, 32) == 0) {
    echo -s ClearChanlev: You are NOT owner of this channel. Aborting!
    ClearChanlev.CleanUp
    return
  }
  echo -s ClearChanlev: There are $lines(ClearChanlev $+ $gettok(%ClearChanlev.Global, 3, 32) $+ .txt) lines to send. This will take $&
    approximatly $calc($lines(ClearChanlev $+ $gettok(%ClearChanlev.Global, 3, 32) $+ .txt) * $ClearChanlev.Delay / 1000) seconds. Removing...
  .play Q ClearChanlev $+ $gettok(%ClearChanlev.Global, 3, 32) $+ .txt $ClearChanlev.Delay
}

alias -l ClearChanlev.CleanUp {
  .remove ClearChanlev $+ $gettok(%ClearChanlev.Global, 3, 32) $+ .txt
  unset %ClearChanlev.*
  .timerClearChanlevCleanUp off
  echo -s ClearChanlev: Cleaned up!
  echo -s ClearChanlev: -----------------------------
}

; $1- = message from Q
alias -l ClearChanlev.Interpret {
  if (%ClearChanlev.Global) {
    if (Username*Flags*Last join*Last changed iswm $1-) {
      echo -s ClearChanlev: Saving chanlev now...
      set %ClearChanlev.Global %ClearChanlev.Global 1
    }
    elseif (You do not have sufficient access on* iswm $1-) {
      echo -s ClearChanlev: You do not have sufficied access on the specified channel!
      ClearChanlev.CleanUp
    }
    elseif (End of list. == $1-) {
      echo -s ClearChanlev: ...done.
      set %ClearChanlev.Global $puttok(%ClearChanlev.Global, 0, 6, 32)
      if ($numtok(%ClearChanLev.Users,32)) {
        write -il1 ClearChanlev $+ $gettok(%ClearChanlev.Global, 3, 32) $+ .txt REMOVEUSER $gettok(%ClearChanlev.Global, 1, 32) %ClearChanLev.Users
        unset %ClearChanlev.Users
      }
      ClearChanlev.GotMessages
    }
    elseif (Channel * is unknown or suspended. iswm $1-) {
      echo -s ClearChanlev: Channel is not known or suspended. Aborting.
      ClearChanlev.CleanUp
    }
    elseif ($gettok(%ClearChanlev.Global, 6, 32) == 1) {
      if ($1 == $gettok(%ClearChanlev.Global, 4, 32)) {
        if (n !isin $2) {
          set %ClearChanlev.Global $puttok(%ClearChanlev.Global, 0, 5, 32)
          return
        }
        else {
          set %ClearChanlev.Global $puttok(%ClearChanlev.Global, 1, 5, 32)
        }

        if ($gettok(%ClearChanlev.Global, 2, 32) == 0) {
          return
        }
        else {
          write ClearChanlev $+ $gettok(%ClearChanlev.Global, 3, 32) $+ .txt CHANLEV $gettok(%ClearChanlev.Global, 1, 32) $chr(35) $+ $1 $replace($2,+,-)
          return
        }
      }
      else {
        if (n isin $2) {
          ; do not remove owners - do not change unless you know what you are doing!
          return
          ; write -il1 ClearChanlev $+ $gettok(%ClearChanlev.Global, 3, 32) $+ .txt CHANLEV $gettok(%ClearChanlev.Global, 1, 32) $chr(35) $+ $1 $replace($2,+,-)
        }
        else {
          set %ClearChanlev.Users $addtok(%ClearChanLev.users,$chr(35) $+ $1,32)
          if ($numtok(%ClearChanlev.Users,32) == 18) {
            write -il1 ClearChanlev $+ $gettok(%ClearChanlev.Global, 3, 32) $+ .txt REMOVEUSER $gettok(%ClearChanlev.Global, 1, 32) %ClearChanlev.Users
            unset %ClearChanlev.Users
          }
        }
      }
    }
  }
}

on ^*:Notice:*:?: {
  if ($nick == Q) && (%ClearChanlev.Global) {
    haltdef
    ClearChanlev.Interpret $1-
  }
}

on ^*:Text:*:?: {
  if ($nick == Q) && (%ClearChanlev.Global) {
    haltdef
    ClearChanlev.Interpret $1-
  }
}

on *:PLAYEND:{
  if ($nopath($filename) == ClearChanlev $+ $gettok(%ClearChanlev.Global, 3, 32) $+ .txt) {
    echo -s ClearChanlev: ...done.
    ClearChanlev.Cleanup
  }
}
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה

uns
משתמש רשום
Re: ClearChanlev by doomie
הצטרף: 01 יולי 2010, 07:18
הודעות: 95
פורסם: 21 יולי 2010, 07:44
היה חסר כאן אחד כזה, תודה ;)
תמונה


חזור אל סניפטים

cron