עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים הגנות נגד השתלטות על הערוץ (Takeover) ונגד הצפה בפרטי

הגנות נגד השתלטות על הערוץ (Takeover) ונגד הצפה בפרטי

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

הצטרף: 17 יולי 2010, 16:07
הודעות: 51
פורסם: 17 יולי 2010, 18:18
שם הקוד: הגנות נגד השתלטות על הערוץ (Takeover) ונגד הצפה בפרטי
יוצר: TrAsKy
גירסא: 2.1
תיאור: קוד נגד קיק, הורדת אוף (Deop) ובאן.
הפעלה: יש לשים את הקוד בדף חדש ברימוט (Alt+R) והקוד יופעל אוטומטית ברגע שמתבצע על המשתמש קיק, הורדת אוף (Deop) או באן.

on @!*:kick:#: {
  if ($knick == $me) && ($nick !== Q) && ($nick !== G) && ($network == Quakenet) && (!%Take) {
    msg Q ban # $address($nick,2) $topcred
    msg Q unbanme #
    msg Q chanlev # $nick -amnovg
    .timer 1 1 join #
    set -u2 %Take 1
  }
}

on !*:deop:#: {
  if ($opnick == $me) && ($nick !== Q) && ($nick !== G) && ($nick !=== *.quakenet.org) && ($network == Quakenet) && (!%Take) {
    msg Q ban # $address($nick,2) $topcred
    msg Q chanlev # $nick -amnovg
    set -u2 %Take 1
  }
}

on !@*:ban:#: {
  if ($banmask iswm $address($me,5)) && ($nick !== Q) && ($nick !== G) && ($network == Quakenet) && (!%Take) {
    msg Q ban # $address($nick,2) $topcred
    msg Q chanlev # $nick -amnovg
    msg Q unbanme #
    set -u2 %Take 1
  }
}
alias topcred { return 1«5«4«14«15« 4T14rAsKy 4P14rotections4™ v14.2.04© 15»14»4»5»1» }
on *:OPEN:?:*: {
  inc -u5 %pm.protect
  if (%pm.protect >= 5) {
    .mode $me +R
    .timer 1 10 .mode $me -R
    close -m
    echo -sta Protect Ignore Private Msgs for 10 Seconds.
    unset %pm.protect
  }
}


תהנו!!

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:18
הודעות: 95
פורסם: 21 יולי 2010, 07:42
מצויין, תודה ;)
תמונה


חזור אל סניפטים

cron