עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים מערכת אויבים (Blacklist)

מערכת אויבים (Blacklist)

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

הצטרף: 17 יולי 2010, 16:07
הודעות: 51
פורסם: 17 יולי 2010, 17:58
שם הקוד: מערכת Blacklist
יוצר: TrAsKy
תיאור: מערכת אויבים (Blacklist = רשימה שחורה), כאשר נכנס לערוץ 'אויב' ובמידה ואתה מנהל (Op) בערוץ אז המערכת מביאה לאותו משתמש באן. מערכת חכמה עם MDX אשר מאפשרת עריכה של העיצוב באופן פשוט בלשונית השנייה.
הפעלה: לשים את הקוד בדף חדש ברימוט (Alt+R), לפני הפעלה הראשונה (הראשונה בלבד!) לכתוב /Writefonts ולאחר מכן ללחוץ מקש ימיני בכל ערוץ שהו ו 'Blacklist System'
**שימו לב הקוד דורש MDX במירק
תמונות:
תמונה

תמונה

menu channel {
  Blacklist System: { /BL }
}
alias BL { dialog $iif($dialog(BlacklistSystemByTrAsKy),-v BlacklistSystemByTrAsKy,-m BlacklistSystemByTrAsKy BlacklistSystemByTrAsKy) }
dialog BlacklistSystemByTrAsKy {
  title "Blacklist System By TrAsKy"
  size -1 -1 213 90
  option dbu
  tab "Blacklist System", 1, -1 -4 214 100
  text "Add Address:", 2, 1 13 77 8, tab 1
  edit "", 3, 35 13 127 9, tab 1 autohs
  button "Add", 4, 164 13 46 9, tab 1
  button "Remove Selected", 6, 108 35 45 12, tab 1
  edit "", 7, 108 60 104 9, tab 1
  text "Edit Selected Reason:", 8, 108 51 56 8, tab 1
  button "Clear Blacklist", 12, 165 35 45 12, tab 1
  button "Edit", 11, 179 51 31 8, tab 1
  list 5, 0 22 105 67, tab 1 size
  edit "", 9, 108 80 103 9, tab 1
  text "Edit Selected Address:", 13, 108 71 55 8, tab 1
  button "Edit", 14, 179 71 31 8, tab 1
  text "Total Blacklist:", 29, 108 24 62 8, tab 1
  tab "Blacklist Design", 15
  combo 16, 1 22 43 42, tab 15 size drop
  combo 17, 1 34 43 42, tab 15 size drop
  combo 18, 1 45 43 42, tab 15 size drop
  text "Blacklist Design:", 22, 2 13 40 8, tab 15
  button "", 23, 1 73 211 16, tab 15
  button "Save And Close", 19, 166 58 45 13, tab 15
  button "Restore Defaults", 20, 166 43 45 13, tab 15
  button "Red Gray Brown", 21, 100 62 52 9, tab 15
  button "Blue2 Gray Blue", 28, 46 62 52 9, tab 15
  button "Green2 Blue Orange", 27, 100 48 52 9, tab 15
  button "Red Orange Green", 26, 100 34 52 9, tab 15
  button "Green Gray Blue2", 25, 46 48 52 9, tab 15
  text "BackGround:", 31, 45 13 35 8, tab 15
  combo 30, 44 22 43 42, tab 15 size drop
  combo 32, 87 22 43 42, tab 15 size drop
  text "Font:", 33, 88 13 16 8, tab 15
  combo 34, 130 22 22 42, tab 15 size drop
  text "Size:", 35, 131 13 25 8, tab 15
  icon 36, 180 17 21 18, C:\WINDOWS\system32\shell32.dll, 219, tab 15
  text "Ready Designs:", 24, 46 35 40 8, tab 15
  link "Blacklist Dialog v.6.7 Made By TrAsKy.", 10, 104 1 178 8
}

on *:dialog:BlacklistSystemByTrAsKy:init:0:{
  var %x 1
  while ($ulist(*,BlacklistSystemByTrAsKy,%x)) {
    did -a $dname 5 $v1
    inc %x
  }
  did -a $dname 29 Total Blacklist: $calc(%x -1)
  window -h @Message Tahoma 11
  dll $mdx MarkDialog $dname
  dll $mdx SetControlMDX 23 window > $dmx
  did -a $dname 23 grab $window(@Message).hwnd @Message
  Colors $dname 16,17,18,30
  Fontit $dname 32
  echo @Message $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ Nick $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  Reason $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ )
  did -c $dname 16 $calc(%BSBT.C1 +1)
  did -c $dname 17 $calc(%BSBT.C2 +1)
  did -c $dname 18 $calc(%BSBT.C3 +1)
  did -c $dname 30 $calc(%BSBT.BG +1)
  var %x 8
  while (%x <= 30) {
    did -a $dname 34 %x
    if (%x < 12) inc %x
    else inc %x +2
  }
  did -c $dname 34 4
}
on *:dialog:BlacklistSystemByTrAsKy:sclick:*:{
  if ($did == 34) { window -c @Message | window -h @Message $did($dname,32) $did($dname,34) | did -a $dname 23 grab $window(@Message).hwnd @Message | echo @Message $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ Nick $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  Reason $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) }
  if ($did == 32) { window -c @Message | window -h @Message $did($dname,32) $did($dname,34) | did -a $dname 23 grab $window(@Message).hwnd @Message | echo @Message $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ Nick $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  Reason $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) }
  if ($did == 19) { dialog -x BlacklistSystemByTrAsKy BlacklistSystemByTrAsKy }
  if ($did == 20) { Colors $dname 16,17,18,30 | Set %BSBT.C1 4 | Set %BSBT.C2 14 | Set %BSBT.C3 5 | clear @Message | echo @Message $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ Nick $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  Reason $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) | did -c $dname 16 $calc(%BSBT.C1 +1) | did -c $dname 17 $calc(%BSBT.C2 +1) | did -c $dname 18 $calc(%BSBT.C3 +1) | did -c $dname 30 $calc(%BSBT.BG +1) }
  if ($did == 16) { Set %BSBT.C1 $RColors($did($dname,16)) | clear @Message | echo @Message $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ Nick $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  Reason $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) | did -c $dname 16 $calc(%BSBT.C1 +1) | did -c $dname 17 $calc(%BSBT.C2 +1) | did -c $dname 18 $calc(%BSBT.C3 +1) | did -c $dname 30 $calc(%BSBT.BG +1) }
  if ($did == 17) { Set %BSBT.C2 $RColors($did($dname,17)) | clear @Message | echo @Message $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ Nick $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  Reason $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) | did -c $dname 16 $calc(%BSBT.C1 +1) | did -c $dname 17 $calc(%BSBT.C2 +1) | did -c $dname 18 $calc(%BSBT.C3 +1) | did -c $dname 30 $calc(%BSBT.BG +1) }
  if ($did == 18) { Set %BSBT.C3 $RColors($did($dname,18)) | clear @Message | echo @Message $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ Nick $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  Reason $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) | did -c $dname 16 $calc(%BSBT.C1 +1) | did -c $dname 17 $calc(%BSBT.C2 +1) | did -c $dname 18 $calc(%BSBT.C3 +1) | did -c $dname 30 $calc(%BSBT.BG +1) }
  if ($did == 30) { Set %BSBT.BG $RColors($did($dname,30)) | clear @Message | echo @Message $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ Nick $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  Reason $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) | did -c $dname 16 $calc(%BSBT.C1 +1) | did -c $dname 17 $calc(%BSBT.C2 +1) | did -c $dname 18 $calc(%BSBT.C3 +1) | did -c $dname 30 $calc(%BSBT.BG +1) }
  if ($did == 24) { var %Info = $input(@Reason = The Reason / @Nick = The Black Nick,o,Info) }
  if ($did == 4) { var %x $$?"Enter Reason" | ahim $iif(($left($did(3),3) == *!*),$did(3),*!*@ $+ $did(3)) $iif(%x,%x,None) | did -a $dname 5 $iif(($left($did(3),3) == *!*),$did(3),*!*@ $+ $did(3)) | TBL }
  if ($did == 6) { rhim $did(5).seltext | did -d $dname 5 $did(5).sel | did -r $dname 7 | did -r $dname 9 | TBL }
  if ($did == 12) {
    var %y $input(Are You Sure You Want To Delete All The Addresses?,y,Warning)
    if (%y == $true) {
      /.rlevel -r BlacklistSystemByTrAsKy
      did -r $dname 5
      did -r $dname 7
      did -r $dname 9
      unset %BlacklistSystemByTrAsKy.*
      TBL
    }
  }
  if ($did == 5) { did -r $dname 7 | did -a $dname 7 %BlacklistSystemByTrAsKy. [ $+ [ $did(5).seltext ] ] | did -r $dname 9 | did -a $dname 9 $did(5).seltext }
  if ($did == 11) { set %BlacklistSystemByTrAsKy. [ $+ [ $did(5).seltext ] ] $did(7) | $input(Done,o,Reason Edit) }
  if ($did == 14) { ahim $did(9) %BlacklistSystemByTrAsKy. [ $+ [ $did(5).seltext ] ] | rhim $did(5).seltext | did -a $dname 5 $did(9) | did -d $dname 5 $did(5).sel | $input(Done,o,Address Edit) }
  if ($did == 21) { Set %BSBT.C1 4 | Set %BSBT.C2 14 | Set %BSBT.C3 5 | Set %BSBT.BG 0 | clear @Message | echo @Message $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ Nick $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  Reason $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) | did -c $dname 16 $calc(%BSBT.C1 +1) | did -c $dname 17 $calc(%BSBT.C2 +1) | did -c $dname 18 $calc(%BSBT.C3 +1) | did -c $dname 30 $calc(%BSBT.BG +1) }
  if ($did == 25) { Set %BSBT.C1 3 | Set %BSBT.C2 14 | Set %BSBT.C3 12 | Set %BSBT.BG 0 | clear @Message | echo @Message $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ Nick $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  Reason $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) | did -c $dname 16 $calc(%BSBT.C1 +1) | did -c $dname 17 $calc(%BSBT.C2 +1) | did -c $dname 18 $calc(%BSBT.C3 +1) | did -c $dname 30 $calc(%BSBT.BG +1) }
  if ($did == 26) { Set %BSBT.C1 4 | Set %BSBT.C2 7 | Set %BSBT.C3 3 | Set %BSBT.BG 0 | clear @Message  | echo @Message $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ Nick $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  Reason $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) | did -c $dname 16 $calc(%BSBT.C1 +1) | did -c $dname 17 $calc(%BSBT.C2 +1) | did -c $dname 18 $calc(%BSBT.C3 +1) | did -c $dname 30 $calc(%BSBT.BG +1) }
  if ($did == 27) { Set %BSBT.C1 9 | Set %BSBT.C2 2 | Set %BSBT.C3 7 | Set %BSBT.BG 0 | clear @Message | echo @Message $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ Nick $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  Reason $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) | did -c $dname 16 $calc(%BSBT.C1 +1) | did -c $dname 17 $calc(%BSBT.C2 +1) | did -c $dname 18 $calc(%BSBT.C3 +1) | did -c $dname 30 $calc(%BSBT.BG +1) }
  if ($did == 28) { Set %BSBT.C1 12 | Set %BSBT.C2 14 | Set %BSBT.C3 2 | Set %BSBT.BG 0 | clear @Message | echo @Message $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ Nick $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  Reason $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) | did -c $dname 16 $calc(%BSBT.C1 +1) | did -c $dname 17 $calc(%BSBT.C2 +1) | did -c $dname 18 $calc(%BSBT.C3 +1) | did -c $dname 30 $calc(%BSBT.BG +1) }
}
on *:dialog:BlacklistSystemByTrAsKy:edit:20: { clear @Message | echo @Message $iif($did($dname,20),$ifmatch,) | Set %BlackMessage $iif($did($dname,20),$ifmatch,) }

alias ahim { /.auser BlacklistSystemByTrAsKy $1 | set %BlacklistSystemByTrAsKy. [ $+ [ $1 ] ] $2- }
alias rhim { /.ruser $1 | unset %BlacklistSystemByTrAsKy. [ $+ [ $1 ] ] }
menu nicklist,query {
  Add To Blacklist
  .By Address: {
    var %x $$?"Reason?"
    var %z $iif($active == $chan,$$1,$active)
    /ahim $address(%z,2) $iif(%x,%x,None)
    var %y = 1
    while ($chan(%y)) {
      if ($me isop $ifmatch) && (%z ison $chan(%y)) { .timer 1 %y ban -k $chan(%y) %z 2 $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ W $+ %BSBT.C2 $+ elcome $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ o $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist $+ %BSBT.C3 $+  $+ %z $+  $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  $iif(%x,%x,None) $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) }
      inc %y
    }
  }
  .By Ident: {
    var %z $iif($active == $chan,$$1,$active)
    var %x $$?"Reason?"
    /ahim *!* $+ $remove($gettok($address(%z,1),1,64),*!*) $+ *@* $iif(%x,%x,None)
    var %y = 1
    while ($chan(%y)) {
      if ($me isop $ifmatch) && (%z ison $chan(%y)) { .timer 1 %y ban -k $chan(%y) %z 2 $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ W $+ %BSBT.C2 $+ elcome $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ o $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist $+ %BSBT.C3 $+  $+ %z $+  $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  $iif(%x,%x,None) $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) }
      inc %y
    }
  }
  .By Nick: {
    var %z $iif($active == $chan,$$1,$active)
    var %x $$?"Reason?"
    /ahim %z $+ !*@* $iif(%x,%x,None)
    var %y = 1
    while ($chan(%y)) {
      if ($me isop $ifmatch) && (%z ison $chan(%y)) { .timer 1 %y ban -k $chan(%y) %z 2 $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ W $+ %BSBT.C2 $+ elcome $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ o $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist $+ %BSBT.C3 $+  $+ %z $+  $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  $iif(%x,%x,None) $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) }
      inc %y
    }
  }
}
on BlacklistSystemByTrAsKy:join:#: { if ($me isop #) { mode # +b $maddress | kick # $nick $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ $nick $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  %BlacklistSystemByTrAsKy. [ $+ [ $maddress ] ] $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) } }
on *:join:#: { if ($nick == $me) .who # }
on *:op:#: { if ($opnick == $me) { .timer 1 2 CChan $chan } }
alias CChan { var %x 1, %y 1 | while ($nick($1,%x)) { if ($level($address($nick($1,%x),2)) == BlacklistSystemByTrAsKy) { .timer 1 %y ban -k $1 $nick($1,%x) 2 $+ %BSBT.C1 $+ $iif(%BSBT.BG != 0,$chr(44) $+ %BSBT.BG) $+ H $+ %BSBT.C2 $+ ello $+ %BSBT.C3 $+  $+ $nick($1,%x) $+ , $+ %BSBT.C1 $+ Y $+ %BSBT.C2 $+ ou $+ %BSBT.C1 $+ A $+ %BSBT.C2 $+ re $+ %BSBT.C1 $+ I $+ %BSBT.C2 $+ n $+ %BSBT.C1 $+ M $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ lacklist! $+ %BSBT.C2 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ R $+ %BSBT.C2 $+ eason: $+ %BSBT.C3 $+  %BlacklistSystemByTrAsKy. [ $+ [ $address($nick($1,%x),2) ] ] $+ $+ %BSBT.C2 $+ ) $+ %BSBT.C3 $+ ( $+ %BSBT.C1 $+ B $+ %BSBT.C2 $+ y $+ %BSBT.C1 $+ T $+ %BSBT.C2 $+ rAsKy $+ %BSBT.C3 $+ ) | inc %y } | inc %x } }
alias TBL { var %x 1 | while ($ulist(*,BlacklistSystemByTrAsKy,%x)) { inc %x } | did -a BlacklistSystemByTrAsKy 29 Total Blacklist: $calc(%x -1) } }
alias Fontit {
  var %x 1
  while ($read(Texts\fonts.txt,%x)) {
    did -a $1-2 $v1
    if ($v1 === Tahoma) var %y %x
    inc %x
  }
  did -c $1-2 %y
}
Alias Colors {
  did -r $1 $2
  did -i $1 $2 1 Gray2
  did -i $1 $2 1 Gray
  did -i $1 $2 1 Pink
  did -i $1 $2 1 Blue2
  did -i $1 $2 1 Light-Blue
  did -i $1 $2 1 Turquoise
  did -i $1 $2 1 Green2
  did -i $1 $2 1 Yellow
  did -i $1 $2 1 Orange
  did -i $1 $2 1 Purple
  did -i $1 $2 1 Brown
  did -i $1 $2 1 Red
  did -i $1 $2 1 Green
  did -i $1 $2 1 Blue
  did -i $1 $2 1 Black
  did -i $1 $2 1 White
}
alias RColors {
  if ($1 == White) { return 0 }
  elseif ($1 == Black) { return 1 }
  elseif ($1 == Blue2) { return 2 }
  elseif ($1 == Green) { return 3 }
  elseif ($1 == Red) { return 4 }
  elseif ($1 == Brown) { return 5 }
  elseif ($1 == Purple) { return 6 }
  elseif ($1 == Orange) { return 7 }
  elseif ($1 == Yellow) { return 8 }
  elseif ($1 == Green2) { return 9 }
  elseif ($1 == Turquoise) { return 10 }
  elseif ($1 == Light-Blue) { return 11 }
  elseif ($1 == Blue) { return 12 }
  elseif ($1 == Pink) { return 13 }
  elseif ($1 == Gray) { return 14 }
  elseif ($1 == Gray2) { return 15 }
}
alias truetype {
  if (!$isfile($1)) { return }
  var %fn = $iif(("*" iswm $1), $1, $+(", $1, ")), %ntables, %i = 1, %p, %namepos, %namelen, %nid = 1
  if ($findtok(copyright family subfamily id fullname version postscript trademark manufacturer designer - urlvendor urldesigner, $prop, 32)) { %nid = $calc($ifmatch - 1) }
  bread %fn 0 8192 &font
  if ($bvar(&font, 1, 4) != 0 1 0 0) { return }
  %ntables = $bvar(&font, 5).nword
  while (%i <= %ntables) {
    %p = $calc(13 + (%i - 1) * 16)
    if (%p > 8192) { return }
    if ($bvar(&font, %p, 4).text === name) { %namepos = $bvar(&font, $calc(%p + 8)).nlong | %namelen = $bvar(&font, $calc(%p + 12)).nlong | break }
    inc %i
  }
  if (!%namepos) { return }
  if (%namelen > 8192) { %namelen = 8192 }
  bread %fn %namepos %namelen &font
  var %nrecs = $bvar(&font, 3).nword, %storepos = $calc(%namepos + $bvar(&font, 5).nword), %i = 1
  while (%i <= %nrecs) {
    %p = $calc(7 + (%i - 1) * 12)
    if ($bvar(&font, %p).nword = 3) && ($bvar(&font, $calc(%p + 6)).nword = %nid) {
      var %len = $bvar(&font, $calc(%p + 8)).nword, %peid = $bvar(&font, $calc(%p + 2)).nword
      bread %fn $calc(%storepos + $bvar(&font, $calc(%p + 10)).nword) %len &font
      return $uni2ansi($bvar(&font, 1, %len))
    }
    inc %i
  }
}
alias -l uni2ansi {
  var %unicode = $1, %i = 1, %t = $numtok(%unicode, 32), %s = i, %c
  while (%i <= %t) {
    %c = $gettok(%unicode, $+(%i, -, $calc(%i + 2)), 32)
    if ($gettok(%c, 1, 32) = 0) { %c = $chr($gettok(%c, 2, 32)) }
    else { %c = ? }
    %s = $left(%s, -1) $+ %c $+ i
    inc %i 2
  }
  return $left(%s, -1)
}
alias WriteFonts {
  .remove Texts\fonts.txt
  var %x 1
  while ($findfile(C:\WINDOWS\Fonts,*.ttf,%x)) {
    write Texts\fonts.txt $truetype($v1).fullname
    inc %x
  }
}


תהנו!!

**שימו לב המערכת היא ישנה מאוד ואני לא מתכנן לשנות אותה לכן הצעות לשינוים מיותרות.
נערך לאחרונה על ידי TrAsKy בתאריך 18 יולי 2010, 21:32, נערך 2 פעמים בסך הכל.

הצטרף: 29 יוני 2010, 16:19
הודעות: 113
פורסם: 17 יולי 2010, 18:02
יש לי הצעה או יותר נכון בקשה, אבל היא לא לשינוי אלא לייעול והיא לוקחת בדיוק 4 שניות.
באליאס האחרון תשתמש ב elseif.

הצטרף: 17 יולי 2010, 16:07
הודעות: 51
פורסם: 17 יולי 2010, 18:08
ערכתי שתהיה מבסוט.. הסקריפט הזה הוא דיי ישן לכן הוא לא כתוב כל-כך יפה

הצטרף: 13 יולי 2010, 18:47
הודעות: 25
פורסם: 18 יולי 2010, 07:18
אתה תותח

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:18
הודעות: 95
פורסם: 21 יולי 2010, 07:43
הקוד טוב, אך הייתי ממליץ לעצב את הדיאלוג..
תמונה


חזור אל סניפטים

cron