עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים HebFix - תיקון סדר העברית והאנגלית

HebFix - תיקון סדר העברית והאנגלית

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 16 יולי 2010, 12:50
שם הקוד: HebFix
יוצר: לא ידוע.
תיאור: תיקון עברית במירק, מסדר את סדר הכתיבה --> הסבר בתמונה למטה!
הפעלה: יש לשים את הקוד בדף חדש של המירק
דרישות: עד 6.35
תמונה: תמונה

הקוד:
alias hebfix return $wallahebrew($len($1),$wallareversed2($1))
alias rightecho wallaecho2 $1 $2 $wallaReversed2($3-)
alias wallaecho2 {
  %_Width = $int($calc(($window($2).dw - 3) / 8))
  if ($window($2)) {
    var %filter = $remove($3-,$chr(1),$chr(2),$chr(3),$chr(4),$chr(5),$chr(6),$chr(7),$chr(8),$chr(9),$chr(10),$chr(11),$chr(12),$chr(13),$chr(14),$chr(15),$chr(16),$chr(17),$chr(18),$chr(19),$chr(20))
    if ($1 isnum) {
      if ($len(%filter) > %_width) {
        var %one1 = 0
        var %curline = %filter
        var %nosp = $len($3) + 2
        unset %twos   
        :linloop
        if ($calc($len(%curline) + %one1) > %_width) {
          if (%one1 == 0) %swit = %_width       
          else %swit = $calc(%_width - 2)
          :spacloop
          if ($mid(%curline,%swit,1) == $chr(32)) {
            %chanalinetext = $str( ,$calc(%_Width - %swit - %one1)) $+ $wallaHebrew(%_Width,$mid(%curline,1,%swit)) $+ %twos
            %chanLOGlinesNICK = $replace($right($remove(%chanalinetext,$chr(15)),5),$chr(32),$chr(43))
            echo $1 -m $2 %chanalinetext
            %curline = $mid(%curline,$calc(%swit + 1),$len(%curline))
            %one1 = 2
            %twos =          
            goto linloop
          }
          else {
            if (%swit > %nosp) { dec %swit | goto spacloop }
            else {
              %chanalinetext = $wallaHebrew(%_Width,$mid(%curline,1,%_width)) $+ %twos

              echo $1 -m $2 %chanalinetext
              %curline = $mid(%curline,$calc(%_width + 1),$len(%curline))
              %one1 = 2
              %twos =          
              goto linloop
            }     
          }
        }
        else { 
          %chanalinetext = $str( ,$calc(%_Width - $calc($len(%curline) + 2))) $+ $wallaHebrew(%_Width,%curline) $+ %twos
          echo $1 -m $2 %chanalinetext
        }
      }
      else {
        %chanalinetext = $str($chr(15) $chr(15),$calc(%_Width - $len($3-))) $+ $wallahebrew(%_width,$3-)
        echo $1 -m $2 %chanalinetext
      }
    }
  }
}
alias wallaHebrew {
  var %_HebPos = $1, %_Hebrew
  :HebLoop
  if ($mid($2-,%_HebPos,1) isletter) %_Hebrew = %_Hebrew $+ $chr(15)  $+ $mid($2-,%_HebPos,1)
  else {
    var %a = $chr(15) $+ $replace($mid($2-,%_HebPos,1),$chr(32),$chr(15) $chr(15))
    %_Hebrew = %_Hebrew $+ %a
  } 
  dec %_HebPos
  if (%_HebPos > 0) goto HebLoop

  return %_Hebrew
}
alias wallareversed2 {
  %_Eng = $replace($1-,[,$chr(163),],$chr(164),$chr(163),],$chr(164),[,<,$chr(161),>,$chr(162),$chr(161),>,$chr(162),<,$chr(123),$chr(158),$chr(125),$chr(159),$chr(158),$chr(125),$chr(159),$chr(123),$chr(40),$chr(156),$chr(41),$chr(157),$chr(156),$chr(41),$chr(157),$chr(40),$chr(32),$chr(205))
  %_Engpos = 1
  unset %addons %e-add %trans %tosend
  :Eloop
  %cChar = $ASC($MID(%_Eng,%_Engpos,1))
  if ((%cChar isnum 65-90) || (%cChar isnum 48-57) || (%cChar isnum 97-122)) {
    if ((%trans) && (%addons)) { set %trans %trans $+ %addons $+ $chr(%cChar) | unset %addons }
    else set %trans %trans $+ $chr(%cChar)
    if (%addons) {
      set %e-add %addons
      unset %addons
    }
  }
  else if (%cChar isnum 224-250) {
    if (%trans != $null) {
      if (%e-add) set %trans %trans $+ %e-add
      unset %e-add
      set %tosend %tosend $+ $wallareversed(%trans) $+ %addons $+ $chr(%cChar)
      unset %addons
      unset %trans
    }
    else {
      set %tosend %tosend $+ %addons $+ $chr(%cChar)
      unset %addons
    }
  }
  else set %addons %addons $+ $chr(%cChar)
  if (%_EngPos <= $len(%_Eng)) {
    inc %_EngPos
    goto Eloop
  }
  if (%trans != $null) {
    if (%tosend) {
      if (%e-add) set %tosend %tosend $+ %e-add
      if (%addons) set %trans %addons $+ %trans
      unset %e-add %addons
    }
    else {
      if (%e-add) set %trans %e-add $+ %trans
      unset %e-add
      if (%addons) set %trans %trans $+ %addons
      unset %addons
    }
    if (([ isin %trans) || (] isin %trans) || (< isin %trans) || (> isin %trans) || ($chr(123) isin %trans) || ($chr(125) isin %trans) || ($chr(40) isin %trans) || ($chr(41) isin %trans)) {
      %trans = $replace(%trans,],$chr(164),[,$chr(163),$chr(163),],$chr(164),[,>,$chr(162),<,$chr(161),$chr(161),>,$chr(162),<,$chr(125),$chr(159),$chr(123),$chr(158),$chr(158),$chr(125),$chr(159),$chr(123),$chr(41),$chr(157),$chr(40),$chr(156),$chr(156),$chr(41),$chr(157),$chr(40))
    }
    set %trans $wallareversed(%trans)
  }
  %tosend = %tosend $+ %addons $+ %trans
  unset %addons %cChar %trans
  return $replace(%toSend,$chr(205),$chr(32))
}
alias wallaReversed { var %1, %i = 0, %len = $len($1-) | while (%len > 0) { if ($mid($1-,%len,1) != $chr(32)) { %1 = %1 $+ $str($chr(32),%i) $+ $ifmatch | %i = 0 } | else inc %i | dec %len } | return %1 }
on *:input:*: if ($left($1,1) != /) { say $hebfix($1-) | haltdef }
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה

uns
משתמש רשום
Re: HebFix
הצטרף: 01 יולי 2010, 07:18
הודעות: 95
פורסם: 16 יולי 2010, 13:53
רעיון יפה מאוד, תודה.
תמונה

Ocean
משתמש רשום
Re: HebFix
הצטרף: 01 יולי 2010, 14:38
הודעות: 77
פורסם: 16 יולי 2010, 14:25
איזה קטלני אהבתי :D

KaryoS
משתמש רשום
Re: HebFix
הצטרף: 13 יולי 2010, 16:40
הודעות: 37
פורסם: 16 יולי 2010, 14:34
חזק מאוד!

XtrAp
מנהל האתר
Re: HebFix
הצטרף: 29 יוני 2010, 16:19
הודעות: 113
פורסם: 16 יולי 2010, 15:14
סקריפט גאוני איך לא ידעתי עליו לפני זה...

Relative
משתמש רשום
Re: HebFix
הצטרף: 14 יולי 2010, 10:15
הודעות: 19
פורסם: 16 יולי 2010, 15:30
יפה מאוד, שימושי.

Disel
משתמש רשום
Re: HebFix
הצטרף: 13 יולי 2010, 18:40
הודעות: 33
פורסם: 16 יולי 2010, 19:42
סקריפט מאוד נחמד אבל מצאתי בו משהו שדופק אותו:
כל מה שושמים זה רושם את זה בצורה אחרת נגיד אני ירשום !add
זה ירשום:
!add

ככה כל מה שרושמים, אז הסקריפט דופק את הדברים, פקודות כניסה לגאטרים וכאלה :x
Roulette Bot
בוט רולטה שלי =]

#iGaming
ערוץ הגאטרים הכי טוב - עד שלא תיכנסו איך תבינו?

qurexe
משתמש רשום
Re: HebFix
הצטרף: 17 יולי 2010, 10:40
הודעות: 7
פורסם: 17 יולי 2010, 11:35
קטלניי ביותרר, אהבתי
תמונה

BlueRey
משתמש רשום
Re: HebFix
הצטרף: 19 יולי 2010, 20:50
הודעות: 1
פורסם: 19 יולי 2010, 21:20
חזק אחי
תודה

ScorpionRAP
משתמש רשום
Re: HebFix
הצטרף: 24 יולי 2010, 21:52
הודעות: 8
פורסם: 24 יולי 2010, 22:07
גאון

Amit
משתמש רשום
Re: HebFix
הצטרף: 25 יולי 2010, 08:08
הודעות: 1
פורסם: 25 יולי 2010, 08:19
גאון אמיתי.
כל הכבוד.

shugon1
משתמש רשום
Re: HebFix
הצטרף: 31 דצמבר 2010, 03:11
הודעות: 1
פורסם: 31 דצמבר 2010, 09:59
זה מהמירק הישן של וואלה לפני 9 שנים
אם יש לכם בעיות עם האנגלית אולי צריך להתאים אותו לחלון
במקור הקוד אמור לתת לך כתיבה מימין לשמאל בחלון לא רק לסדר את העיברית עם האנגלית

אם יש לך פקודות שלא מתבצעות וכאלה תבדקו
בon input
אם יש לך את כל הסקריפט הישן של וואלה אשמח אם תעלה אותו.
בתודה מראש.

DanniM
משתמש רשום
Re: HebFix
הצטרף: 31 אוגוסט 2010, 11:07
הודעות: 57
פורסם: 29 ינואר 2011, 09:48
סקריפט חובה במירק!
איך לא חשבו על זה קודם,יונתן יא גאון :)


חזור אל סניפטים

cron