עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים מוצא משתמש - Find Nicks

מוצא משתמש - Find Nicks

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 12:44
הודעות: 41
פורסם: 13 אוקטובר 2012, 13:14
שם הקוד: Find Nicks
יוצר: Nighthawk
גרסה: 1.1
תיאור: מוצא משתמש
הפעלה: כנסו למירק ולחצו במקלדת ALT + R, לחצו למעלה בצד שמאל File ואז New, תעתיקו את הסקריפט ותאשרו.
;#######################################
;## Find Nicks v1.1
;## by Nighthawk @ aniorel@gmail.com
;## IRC.Quakenet.org @ #Scripting.co.il
;## Www.Scripting.co.il
;#######################################
;# Optional: [-a] for scanning match at all networks.
;# Operation: /FNick [-a] Nick*
;#            /FNick [-a] Ni*k
 
alias fnick {
  if ($1) {
    if (-a * iswm $1-) {
    var %xa = 1 | tokenize 32 $2 } | .close -@find_nicks*
    window -dhw0k0l +L @Find_Nicks $calc($window($active).dx + 4) $calc(($window($active).dy + $window($active).dh) - 77) 240 100
    :start | var %xt = $iif(%xa,$scon(%xa),$activecid) | scid %xt fnick.c $1 | if ($scon(%xa)) { inc %xa | goto start }
    .dline @find_nicks $line(@find_nicks,0) | if (%fn) { .window -a @find_nicks | .renwin @Find_Nicks @Find_Nicks: %fn Results. }
    else { echo $color(info) -agt ••• FNick, found no results for $1 $+ . } | unset %fn
  }
  else { echo $color(info) -agt ••• /FNick <-a> [text] }
}
alias -l fnick.c {
  var %x = 1 | while ($chan(%x)) { var %xx = 1, %xn, %xc
    while ($fline($chan(%x),$iif($chr(42) isin $1,$1,* $+ $1 $+ *),%xx,1).text) { %xn = $v1
      if ($fline(@find_nicks,%xn *,0) == 1) { .rline @find_nicks $fline(@find_nicks,%xn *,1) %xn $+([,$addtok($mid($gettok($fline(@find_nicks,%xn *,1).text,2-,32),2,-1),$chan(%x),44),]) }
      else { inc %fn | .aline @find_nicks %xn $+([,$network,:,$chan(%x),]) }
      inc %xx
    }
    inc %x
  }
  if (--* !iswm $fline(@find_nicks,*,$line(@find_nicks,0)).text && $line(@find_nicks,0)) { aline @find_nicks $str(-,40) }
}
on *:active:*: if (@find_nicks* iswm $lactive) { .close - $+ $lactive }
menu @find_nicks* {
  dclick:if (---* !iswm $gettok($sline($active,1),1,32)) { editbox $lactive $v2 | .close - $+ $active }
}

יש למצוא גם: pastebin.php?mode=view&s=38
Main Editor
Server: irc.quakanet.org - Channel: #mIRCs
Automatically connect: irc://irc.quakenet.org/mIRCs

חזור אל סניפטים

cron