עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים Morfix translation - מורפיקס - תרגום אנגלית-עברית ולהפך

Morfix translation - מורפיקס - תרגום אנגלית-עברית ולהפך

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

הצטרף: 06 אוגוסט 2010, 11:45
הודעות: 5
פורסם: 09 דצמבר 2010, 08:51
שם: Morfix translation

יוצר: Subby

תיאור: מתרגם מילים מאתר מורפיקס - אנגלית-עברית , עברית-אנגלית.

הוראות: ניתן להפעיל את התרגום ע"י לחיצה על המקש הימיני בעכבר ושם לבחור Morfix ואז translate או ע"י הפקודה
//trans word

או ע"י לחיצה כפולה בחלון כלשהו על המילה שאתם רוצים לתרגם.
יש אפשרות בתפריט (לחצן ימני) להפעיל trigger שזה אומר: אם זה פעיל אז כאשר ירשמו בערוץ כלשהו
!trans word

זה ייתרגם ישירות לערוץ.

הערות: ייתכן ויהיו באגים תוכלו לרשום פה, התירגום עובד על מילה אחת בודדת, התירגום מוצג רק לכם (Echo).

קוד:

on ^*:hotlink:*:*:if $trans_ISON($1,#) { halt } return
on *:hotlink:*:*:{
  if ($regex($1,/^\#.+)) join $1
  elseif ($regex($remove($1,'),(\s|^)(http:/*|www.*\.)[\w-]+\.[\w-]+)) url -n $remove($1,')
  else trans $remove($1,/)
}
----Trans-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
alias trans { 
  trans_c
  if (!%Morfix_S) set %Morfix_S echo -a
  set %trans_w $1
  if ($regex($1,[א-ת])) set %trans_w $regsubex($1,/(.)/g,% $+ d7% $+ $base($calc($asc(\1) -80),10,16))
  set %trans_f morfix.mako.co.il
  sockopen t %trans_f 80
}
----Sockopen/read---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
on *:sockopen:t:{ 
  if !$sockerr {
    var %s sockwrite -tn t
    %s GET /default.aspx?q= $+ %trans_w HTTP/1.1
    %s Host: %trans_f
    %s Connection: close
    %s
  }
}
on *:sockread:t:{
  var %tr_r | sockread %tr_r
  if (׳׳ ׳ ׳‘׳“׳§׳• ׳׳× ׳׳™׳•׳× ׳”׳ž׳™׳œ׳” isin %tr_r) %Morfix_S 04.לא נמצא תרגום מילוני. אנא בדקו את איות המילה או הביטוי שחיפשתם
  if ('Suggestion','tikun' isin %tr_r) {
    %Morfix_S :הצעות לתיקון
    %Morfix_S $replace($uniH($morfix(%tr_r)),+,$chr(32))
    trans_c
  }
  if (׳”׳‘׳§׳©׳” ׳¨׳™׳§׳” ׳׳• ׳ž׳›׳™ isin %tr_r) %Morfix_S 04 .הבקשה ריקה או מכילה תווים לא חוקיים - נסה שנית
  if ("word" isin %tr_r) set %tr_word $morfix($v2)
  if ("diber" isin %tr_r) set %tr_word %tr_word $iif($morfix($v2),( $+ $+(,$morfix($v1),) $+ ):,:)
  if (default_trans isin %tr_r) || (translation_he" isin %tr_r) {
    $iif($morfix($wildtok(%tr_r,*</div*,1,62)),%Morfix_S %tr_word $v1,.echo -q)
    unset %tr_word*
  }
  if (box584_b isin %tr_r) { set %Morfix_S echo -a | trans_c }
}
----Load\Unload-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
on *:load: set %Morfix_S echo -a
on *:unload:{ unset %Morfix_* | trans_c }
----Trigger & Sockclose---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
on *:sockclose:t:{ set %Morfix_S echo -a | trans_c }
on *:text:!trans *:#: if (%Morfix_T) { set %Morfix_S msg # | trans $2 }
----Aliases---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
alias -l morfix return $regsubex($1,/<[^>]+(?:>|$)|^[^<>]+>/g,)
alias -l uniH return $replace($1-,$chr(32),+,א,#224,ב,#225,ג,#226,ד,#227,ה,#228,ו,#229,ז,#230,ח,#231,ט,#232,י,#233,ך,#234,כ,#235,ל,#236,ם,#237,מ,#238,ן,#239,נ,#240,ס,#241,ע,#242,ף,#243,פ,#244,ץ,#245,צ,#246,ק,#247,ר,#248,ש,#249,ת,#250)
alias -l trans_c { unset %trans_* | sockclose t }
alias -l trans_ISON {
  var %i = 1
  while (%i <= $len($1)) {
    var %l = 1
    while (%l <= $len($1)) {
      if ($mid($1,%i,%l) ison $2) return 1
      inc %l
    }
    inc %i
  }
  return 0
}
----Menu------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
menu * {
  Morfix
  .Translate:trans $$?="Enter word"
  .Options
  ..$iif(%Morfix_T,$style(1),$style(0)) Trigger(!trans): $iif(%Morfix_T,unset,set) %Morfix_T !trans
}

נערך לאחרונה על ידי Subby בתאריך 10 דצמבר 2010, 22:02, נערך פעם אחת בסך הכל.

Ohad
מנהל האתר
Re: Morfix translation
הצטרף: 29 יוני 2010, 16:13
הודעות: 112
פורסם: 10 דצמבר 2010, 20:45
מלך אתה, קוד מעולה.
אם תוכל תוסיף את הקטע של שתי מילים, זה לוקח בדיוק דקה.


חזור אל סניפטים

cron