עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים TinyURL

TinyURL

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

XtrAp
מנהל האתר
TinyURL
הצטרף: 29 יוני 2010, 16:19
הודעות: 113
פורסם: 09 יולי 2010, 09:18
שם הקוד: TinyURL
יוצר: Rand
גירסא: 1.0
תיאור: הקוד מקצר את הכתובת שאתה מכניס לו ומחזיר לך לינק מהאתר tinyurl.com
הפעלה: מוסבר בתחילת הקוד

/*
**
** Created by: Rand (@DALnet)
** Script name: Tinyurl - v1.0
**
**     Description:
**
**       This script allows you to take a long url,
**       and create a short one via the use of tinyurl.com
**
**
**     Useage:
**
**        /tinyurl [-s] [url]
**
**        *  The -s switch is optional, uses /say, instead of /echo.
**
**        *  The url is also optional, if you do not specify one it
**           will do one of the following, in this order:
**           *  Check the clipboard for a URL
**           *  Check to see if $url is filled (meaning your browser is open)
**           *  If both of the above conditions are filled, then it'll ask you
**              which you want to use.
**
*/
alias tinyurl { turl $1 }
alias turl {
  if ($1 == -s) { hadd -m tinyurl disp say | tokenize 32 $2- }
  else { hadd -m tinyurl disp echo -a Url: }

  if (!$1) {
    var %url1 = $regex($cb(1),/^http:\S+$/)
    var %urlcb = $gettok($cb(1),1,32) , %url = $url
    if (%url1 && %url) {
      if ($input(Use clipboard instead of browser url?,y,Which url to use:)) {
        tokenize 32 %urlcb
      }
      else { tokenize 32 %url }
    }
    elseif (%urlcb) { tokenize 32 %urlcb }
    elseif (%url) { tokenize 32 $url }
    else {
      echo -a Tinyurl: Error. $&
        You need to specify a url, or have one in your clipboard, $&
        or have your browser open to the page you want to use.
    }
  }

  if ($sock(tinyurl)) { sockclose tinyurl }
  sockopen tinyurl www.tinyurl.com 80
  sockmark tinyurl $1
}

on *:sockopen:tinyurl:{
  var %% = sockwrite -n $sockname
  if ($sock($sockname).status != active) {
    echo -a *** Tinyurl: failed to connect to tinyurl.com
    hfree tinyurl | return
  }
  %% GET /create.php?url= $+ $sock($sockname).mark HTTP/1.0
  %% Host: tinyurl.com
  %% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
  %%
}
on *:sockread:tinyurl:{
  var %s | sockread %s
  if ($regex(%s,/<blockquote><b>(.{7}tinyurl\.com.*?)<\/b><br><small>\[.*?\]<\/small><\/blockquote>/Si)) {
    $hget(tinyurl,disp) $regml(1)
  }
}
on *:sockclose:tinyurl:{ hfree tinyurl }

חזור אל סניפטים

cron