עמוד ראשי מירק סקריפטינג סניפטים TinyURL v1.3

TinyURL v1.3

mIRC Snippets - בפורום זה יפורסמו קודים שימושיים למירק. לפרסום קודים יש לפרסמם תחילה בפורום "פרסום קודים ומדריכים" ולאחר מכאן הם יועברו לפורום זה.

ShaharZ
משתמש רשום
TinyURL v1.3
הצטרף: 16 יולי 2010, 08:40
הודעות: 9
פורסם: 24 יולי 2010, 13:09
שם הקוד: TinyURL
יוצר: אני (את הרוב לפחות).
גירסא: v1.3.
תיאור: הקוד מאפשר יצירת קיצור דרך לכתובת מסוימת דרך האתר TinyURL בנוסף יש אפשרות לבדוק לאן קישור מהאתר מוביל.
הפעלה: דיאלוג.
תמונה:
תמונה

menu * {
  TinyURL v1.3 [/TinyURL] { TinyURL }
}

alias TinyURL {
  if (!$dialog(TinyURL)) dialog -m TinyURL TinyURL
}

dialog TinyUrl {
  title "TinyURL v1.3 [/TinyURL]"
  size -1 -1 144 85
  option dbu
  tab "Link Generator", 5, 6 4 131 63
  button "Generate", 3, 11 33 51 17, tab 5
  text "Enter URL here:", 1, 11 22 41 8, tab 5
  edit "", 2, 54 21 80 10, tab 5
  edit "", 4, 11 54 122 10, tab 5 read autohs
  text "TinyUrl short link:", 6, 66 41 63 8, tab 5
  tab "Link Checker", 7
  edit "", 8, 54 21 80 10, tab 7
  text "Enter URL here:", 9, 11 22 40 8, tab 7
  button "Check", 10, 11 33 51 17, tab 7
  text "Original link:", 11, 66 41 63 8, tab 7
  edit "", 12, 11 54 122 10, tab 7 read autohs
  button "Settings", 13, 6 71 31 10
  text "TinyURL v1.3 created by ShaharZ", 14, 40 73 97 8
}

on *:Dialog:TinyUrl:sclick:*: {
  if ($did == 3) {
    tinyurlv $did(2)
    if (%TinyURL.autocopy == OFF) { set %TinyURL.copy $?!="Would you like to copy the link to clipboard" }
  }
  if ($did == 10) {
    tinyurlcheck $did(8)
    if (%TinyURL.autocopy == OFF) { set %TinyURL.copy $?!="Would you like to copy the link to clipboard" }
  }
  if ($did == 13) {
    TinyURLs
  }
}

alias TinyURLs {
  if (!$dialog(TinyURLs)) dialog -m TinyURLs TinyURLs
}

dialog TinyURLs {
  title "TinyURL v1.3 Settings [/TinyURLs]"
  size -1 -1 144 29
  option dbu
  check "Auto copy links after check/generate", 1, 6 5 122 10
  edit "", 2, 5 16 133 10, read
}

on *:Dialog:TinyURLs:sclick:*: {
  if ($did == 1) { Set %TinyURL.autocopy $iif(%TinyURL.autocopy !== ON,ON,OFF) | did -ra TinyURLs 2 Auto Copy: %TinyURL.autocopy }
}

on *:dialog:TinyURLs:init:*: {
  if (%TinyURL.autocopy == ON) { did -c $dname 1 }
}

alias tinyurlv {
  var %c $iif($isid,return,echo -a)
  if ($1) && (!$com(u)) && (!$sock(tinyurl)) {
    if ($regex($1,/^(?:(?:f|ht)tps?:\/\/|[^<>\/:\s])+[^<>.:\/\s]+(?:\.[^\/:<>.\s]{2,6})+(?:\/.*?)?$/i)) {
      sockopen tinyurl www.tinyurl.com 80
      sockmark tinyurl /create.php?url= $+ $remove($1-,$chr(32))
      .comopen u Wscript.Shell
      .comclose u $com(u,run,1,bstr*,$(%comspec%,) /c ping.exe -n 2 127.0.0.1 >nul,uint,0,bool,true)
    }
    else did -ra TinyURL 4 Invalid URL!
  }
  else did -ra TinyURL 4 $iif($1,Please be patient...,Input a URL!)
}

on *:sockopen:tinyurl: {
  if ($sockerr) {
    did -ra TinyURL 4 Error connecting: $sock($sockname).wsmsg
    sockclose $sockname
  }
  else {
    sockwrite -n $sockname GET $sock($sockname).mark HTTP/1.1
    sockwrite -n $sockname Host: tinyurl.com
    sockwrite -n $sockname User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8)
    sockwrite -n $sockname $crlf
  }
}
on *:sockread:tinyurl: {
  if ($sockerr) {
    did -ra TinyURL 4 Error connecting: $sock($sockname).wsmsg
    sockclose $sockname
  }
  else {
    var %x
    sockread %x
    if ($regex(%x,/<blockquote><b>(.*?)<\/b><br>/)) {
      did -ra TinyURL 4 $regml(1)
      if (%TinyURL.autocopy == ON) { /clipboard $regml(1) }
      else { .timer 1 1 copy $regml(1) }
      sockclose $sockname
    }
  }
}

alias tinyurlcheck {
  if ($1) {
    if ($regex($1,/^(?:(?:f|ht)tps?:\/\/|[^<>\/:\s])+[^<>.:\/\s]+(?:\.[^\/:<>.\s]{2,6})+(?:\/.*?)?$/i)) {
      if (tinyurl.com isin $1) {
        sockopen tinyurl_check tinyurl.com 80
        sockmark tinyurl_check $remove($1,http://,tinyurl.com/)
      }
      else did -ra TinyURL 12 Invaild URL! only except links from tinyurl.com
    }
    else did -ra TinyURL 12 Invalid URL!
  }
  else did -ra TinyURL 12 $iif($1,Please be patient...,Input a URL!)
}

on *:sockopen:tinyurl_check:{
  .timertinyurlcheck 1 20 did -ra TinyURL 12 There appears to be no redirect for http://tinyurl.com/ $+ $sock($sockname).mark
  sockwrite -n $sockname GET /preview.php?num= $+ $sock($sockname).mark HTTP/1.0
  sockwrite -n $sockname Host: tinyurl.com
  sockwrite -n $sockname $crlf
}

on *:sockread:tinyurl_check:{
  var %x
  sockread -f %x
  if (<blockquote><b> isin %x) {
    .timertinyurlcheck off
    did -ra TinyURL 12 $remove(%x,         <blockquote><b>,<br /></b></blockquote>)
    if (%TinyURL.autocopy == ON) { /clipboard $remove(%x,         <blockquote><b>,<br /></b></blockquote>) }
    else { .timer 1 1 copy $remove(%x,         <blockquote><b>,<br /></b></blockquote>) }
    sockclose $sockname
  }
}

alias copy {
  if (%TinyURL.copy) { /clipboard $1 }
  .timer 1 2 unset %TinyURL.copy
}
נערך לאחרונה על ידי ShaharZ בתאריך 27 יולי 2010, 02:30, נערך 2 פעמים בסך הכל.

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:18
הודעות: 95
פורסם: 24 יולי 2010, 14:09
חמוד מאוד, אפשר לחסוך את כל הגודל של הדיאלוג.
תמונה

הצטרף: 29 יוני 2010, 16:19
הודעות: 113
פורסם: 24 יולי 2010, 14:16
באמת הדיאלוג גדול מידי...
ולדעתי תוסיף שכשאתה לוחץ על ה Edit למטה עם הקישור זה ישאל אותך אם אתה רוצה להעתיק את הכתובת שיש שם.

הצטרף: 16 יולי 2010, 08:40
הודעות: 9
פורסם: 24 יולי 2010, 16:28
XtrAp כתב:
באמת הדיאלוג גדול מידי...
ולדעתי תוסיף שכשאתה לוחץ על ה Edit למטה עם הקישור זה ישאל אותך אם אתה רוצה להעתיק את הכתובת שיש שם.


מסכים.. עשיתי את זה :)
בכל מקרה גירסא v1.2 חדשה
עדכונים:
* הקטנת הדיאלוג
* הוספת אפשרות להעתיק את הלינק שהתקבל
* בדיקה ללינק שהתקבל אם זה לא לינק יתקבל Invaild URL ואם לא יהיה רשום כלום יהיה רשום Input a URL
תמונה

הסקריפט החדש:
alias TinyUrl {
  dialog -m TinyUrl TinyUrl
}

dialog TinyUrl {
  title "TinyURL Link Generator & Checker v1.2 [/TinyURL]"
  size -1 -1 144 73
  option dbu
  tab "TinyUrl Link Generator", 5, 6 4 131 63
  button "Generate", 3, 11 33 51 17, tab 5
  text "Enter URL here:", 1, 11 20 57 8, tab 5
  edit "", 2, 54 19 80 10, tab 5
  edit "", 4, 11 54 122 10, tab 5 read autohs
  text "TinyUrl short link:", 6, 66 41 63 8, tab 5
  tab "TinyUrl Link Checker", 7
  edit "", 8, 54 19 80 10, tab 7
  text "Enter URL here:", 9, 11 20 57 8, tab 7
  button "Check", 10, 11 33 51 17, tab 7
  text "Original link:", 11, 66 41 63 8, tab 7
  edit "", 12, 11 54 122 10, tab 7 read autohs
}

dialog Copy {
  title ""
  size -1 -1 84 37
  option dbu
  button "Yes", 1, 4 21 37 12, ok
  button "No", 2, 44 21 37 12, cancel
  text "  Would you like to copy the           link to clipboard?", 3, 7 3 69 16
}

on *:Dialog:Copy:sclick:*: {
  if ($did == 1) {
    if (%did1 == tinyurl) {
      /clipboard $did(TinyURL,4)
      unset %did1
    }
    if (%did1 == check) {
      /clipboard $did(TinyURL,12)
      unset %did1
    }
  }
}

on *:Dialog:TinyUrl:sclick:*: {
  if ($did == 3) {
    tinyurls $did(2)
    set %did1 tinyurl
  }
  if ($did == 10) {
    tinyurlcheck $did(8)
    set %did1 check
  }
}

alias tinyurls {
  var %c $iif($isid,return,echo -a)
  if ($1) && (!$com(u)) && (!$sock(tinyurl)) {
    if ($regex($1,/^(?:(?:f|ht)tps?:\/\/|[^<>\/:\s])+[^<>.:\/\s]+(?:\.[^\/:<>.\s]{2,6})+(?:\/.*?)?$/i)) {
      sockopen tinyurl www.tinyurl.com 80
      sockmark tinyurl /create.php?url= $+ $remove($1-,$chr(32))
      .comopen u Wscript.Shell
      .comclose u $com(u,run,1,bstr*,$(%comspec%,) /c ping.exe -n 2 127.0.0.1 >nul,uint,0,bool,true)
    }
    else did -ra TinyURL 4 Invalid URL!
  }
  else did -ra TinyURL 4 $iif($1,Please be patient...,Input a URL!)
}

on *:sockopen:tinyurl: {
  if ($sockerr) {
    did -ra TinyURL 4 Error connecting: $sock($sockname).wsmsg
    sockclose $sockname
  }
  else {
    sockwrite -n $sockname GET $sock($sockname).mark HTTP/1.1
    sockwrite -n $sockname Host: tinyurl.com
    sockwrite -n $sockname User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8)
    sockwrite -n $sockname $crlf
  }
}
on *:sockread:tinyurl: {
  if ($sockerr) {
    did -ra TinyURL 4 Error connecting: $sock($sockname).wsmsg
    sockclose $sockname
  }
  else {
    var %x
    sockread %x
    if ($regex(%x,/<blockquote><b>(.*?)<\/b><br>/)) {
      did -ra TinyURL 4 $regml(1)
      dialog -m Copy Copy
      sockclose $sockname
    }
  }
}

alias tinyurlcheck {
  if ($1) {
    if ($regex($1,/^(?:(?:f|ht)tps?:\/\/|[^<>\/:\s])+[^<>.:\/\s]+(?:\.[^\/:<>.\s]{2,6})+(?:\/.*?)?$/i)) {
      sockopen tinyurl_check tinyurl.com 80
      sockmark tinyurl_check $remove($1,http://,tinyurl.com/)
    }
    else did -ra TinyURL 12 Invalid URL!
  }
  else did -ra TinyURL 12 $iif($1,Please be patient...,Input a URL!)
}

on *:sockopen:tinyurl_check:{
  .timertinyurlcheck 1 20 did -ra TinyURL 12 There appears to be no redirect for http://tinyurl.com/ $+ $sock($sockname).mark
  sockwrite -n $sockname GET /preview.php?num= $+ $sock($sockname).mark HTTP/1.0
  sockwrite -n $sockname Host: tinyurl.com
  sockwrite -n $sockname $crlf
}

on *:sockread:tinyurl_check:{
  var %x
  sockread -f %x
  if (<blockquote><b> isin %x) {
    .timertinyurlcheck off
    did -ra TinyURL 12 $remove(%x,         <blockquote><b>,<br /></b></blockquote>)
    dialog -m Copy Copy
  }
}

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 25 יולי 2010, 02:50
 1. במקום דיאלוג שלם ל"Yes" או "No" יכולת להשתמש בפקודה
  $?!="Would you like to copy the link to clipboard?"
 2. יש בעיה באורך של הלייבל (איזור הטקסט) הוא ארוך מידי, תוכל לראות את זה בתמונה הבאה: תמונה
 3. כאשר משתמשים בבודק, הוא מחזיר טקסט ארוך לפני הכתובת, דוגמא: תמונה
 4. בבדקת לינקים, לא בדקת אם הכתובת היא כתובת tinyurl אמיתית, זאת אומרת שאפשר להכניס שם http://www.walla.co.il וזה יתן שגיאה (There appears to be no redirect for http://tinyurl.com/www.walla.co.il)
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה

הצטרף: 16 יולי 2010, 08:40
הודעות: 9
פורסם: 27 יולי 2010, 02:30
ZxoR כתב:
 1. במקום דיאלוג שלם ל"Yes" או "No" יכולת להשתמש בפקודה
  $?!="Would you like to copy the link to clipboard?"
 2. יש בעיה באורך של הלייבל (איזור הטקסט) הוא ארוך מידי, תוכל לראות את זה בתמונה הבאה: תמונה
 3. כאשר משתמשים בבודק, הוא מחזיר טקסט ארוך לפני הכתובת, דוגמא: תמונה
 4. בבדקת לינקים, לא בדקת אם הכתובת היא כתובת tinyurl אמיתית, זאת אומרת שאפשר להכניס שם http://www.walla.co.il וזה יתן שגיאה (There appears to be no redirect for http://tinyurl.com/www.walla.co.il)


1. צודק שכחתי מזה
2. סידרתי
3. אצלי זה לא ככה, בהתחלה זה היה ככה אבל סידרתי ועכשיו אצלי זה בסדר
4. הרעיון היה שהבדיקה תגרום לכך שזה לא ינסה להכנס אם רשום 164 או משהו כזה אבל הוספתי גם את זה..
TinyURL v1.3

עדכונים:
כל מה שרשמתי למעלה
הוספת אפשרות להעתקה אוטומטית של הלינק המתקבל

menu * {
  TinyURL v1.3 [/TinyURL] { TinyURL }
}

alias TinyURL {
  if (!$dialog(TinyURL)) dialog -m TinyURL TinyURL
}

dialog TinyUrl {
  title "TinyURL v1.3 [/TinyURL]"
  size -1 -1 144 85
  option dbu
  tab "Link Generator", 5, 6 4 131 63
  button "Generate", 3, 11 33 51 17, tab 5
  text "Enter URL here:", 1, 11 22 41 8, tab 5
  edit "", 2, 54 21 80 10, tab 5
  edit "", 4, 11 54 122 10, tab 5 read autohs
  text "TinyUrl short link:", 6, 66 41 63 8, tab 5
  tab "Link Checker", 7
  edit "", 8, 54 21 80 10, tab 7
  text "Enter URL here:", 9, 11 22 40 8, tab 7
  button "Check", 10, 11 33 51 17, tab 7
  text "Original link:", 11, 66 41 63 8, tab 7
  edit "", 12, 11 54 122 10, tab 7 read autohs
  button "Settings", 13, 6 71 31 10
  text "TinyURL v1.3 created by ShaharZ", 14, 40 73 97 8
}

on *:Dialog:TinyUrl:sclick:*: {
  if ($did == 3) {
    tinyurlv $did(2)
    if (%TinyURL.autocopy == OFF) { set %TinyURL.copy $?!="Would you like to copy the link to clipboard" }
  }
  if ($did == 10) {
    tinyurlcheck $did(8)
    if (%TinyURL.autocopy == OFF) { set %TinyURL.copy $?!="Would you like to copy the link to clipboard" }
  }
  if ($did == 13) {
    TinyURLs
  }
}

alias TinyURLs {
  if (!$dialog(TinyURLs)) dialog -m TinyURLs TinyURLs
}

dialog TinyURLs {
  title "TinyURL v1.3 Settings [/TinyURLs]"
  size -1 -1 144 29
  option dbu
  check "Auto copy links after check/generate", 1, 6 5 122 10
  edit "", 2, 5 16 133 10, read
}

on *:Dialog:TinyURLs:sclick:*: {
  if ($did == 1) { Set %TinyURL.autocopy $iif(%TinyURL.autocopy !== ON,ON,OFF) | did -ra TinyURLs 2 Auto Copy: %TinyURL.autocopy }
}

on *:dialog:TinyURLs:init:*: {
  if (%TinyURL.autocopy == ON) { did -c $dname 1 }
}

alias tinyurlv {
  var %c $iif($isid,return,echo -a)
  if ($1) && (!$com(u)) && (!$sock(tinyurl)) {
    if ($regex($1,/^(?:(?:f|ht)tps?:\/\/|[^<>\/:\s])+[^<>.:\/\s]+(?:\.[^\/:<>.\s]{2,6})+(?:\/.*?)?$/i)) {
      sockopen tinyurl www.tinyurl.com 80
      sockmark tinyurl /create.php?url= $+ $remove($1-,$chr(32))
      .comopen u Wscript.Shell
      .comclose u $com(u,run,1,bstr*,$(%comspec%,) /c ping.exe -n 2 127.0.0.1 >nul,uint,0,bool,true)
    }
    else did -ra TinyURL 4 Invalid URL!
  }
  else did -ra TinyURL 4 $iif($1,Please be patient...,Input a URL!)
}

on *:sockopen:tinyurl: {
  if ($sockerr) {
    did -ra TinyURL 4 Error connecting: $sock($sockname).wsmsg
    sockclose $sockname
  }
  else {
    sockwrite -n $sockname GET $sock($sockname).mark HTTP/1.1
    sockwrite -n $sockname Host: tinyurl.com
    sockwrite -n $sockname User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8)
    sockwrite -n $sockname $crlf
  }
}
on *:sockread:tinyurl: {
  if ($sockerr) {
    did -ra TinyURL 4 Error connecting: $sock($sockname).wsmsg
    sockclose $sockname
  }
  else {
    var %x
    sockread %x
    if ($regex(%x,/<blockquote><b>(.*?)<\/b><br>/)) {
      did -ra TinyURL 4 $regml(1)
      if (%TinyURL.autocopy == ON) { /clipboard $regml(1) }
      else { .timer 1 1 copy $regml(1) }
      sockclose $sockname
    }
  }
}

alias tinyurlcheck {
  if ($1) {
    if ($regex($1,/^(?:(?:f|ht)tps?:\/\/|[^<>\/:\s])+[^<>.:\/\s]+(?:\.[^\/:<>.\s]{2,6})+(?:\/.*?)?$/i)) {
      if (tinyurl.com isin $1) {
        sockopen tinyurl_check tinyurl.com 80
        sockmark tinyurl_check $remove($1,http://,tinyurl.com/)
      }
      else did -ra TinyURL 12 Invaild URL! only except links from tinyurl.com
    }
    else did -ra TinyURL 12 Invalid URL!
  }
  else did -ra TinyURL 12 $iif($1,Please be patient...,Input a URL!)
}

on *:sockopen:tinyurl_check:{
  .timertinyurlcheck 1 20 did -ra TinyURL 12 There appears to be no redirect for http://tinyurl.com/ $+ $sock($sockname).mark
  sockwrite -n $sockname GET /preview.php?num= $+ $sock($sockname).mark HTTP/1.0
  sockwrite -n $sockname Host: tinyurl.com
  sockwrite -n $sockname $crlf
}

on *:sockread:tinyurl_check:{
  var %x
  sockread -f %x
  if (<blockquote><b> isin %x) {
    .timertinyurlcheck off
    did -ra TinyURL 12 $remove(%x,         <blockquote><b>,<br /></b></blockquote>)
    if (%TinyURL.autocopy == ON) { /clipboard $remove(%x,         <blockquote><b>,<br /></b></blockquote>) }
    else { .timer 1 1 copy $remove(%x,         <blockquote><b>,<br /></b></blockquote>) }
    sockclose $sockname
  }
}

alias copy {
  if (%TinyURL.copy) { /clipboard $1 }
  .timer 1 2 unset %TinyURL.copy
}


חזור אל סניפטים

cron