עמוד ראשי מירק סקריפטינג מירק סקריפטינג [עזרה] skype reslove

[עזרה] skype reslove

mIRC Scripting - בפורום זה תינתן תמיכה בסקריפטים וכן גם אפשרות לבקשת סניפטים או תוספים, ניתן גם להציג בפורום זה קודים לפני פירסומם.

Xeinok
משתמש רשום
[עזרה] skype reslove
הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 23:11
הודעות: 5
פורסם: 07 אוקטובר 2014, 18:46
on *:sockopen:skype.*:{
  /tokenize 32 $sock($sockname).mark
  var %txt = action=resolve_ip&skype_name= $+ $1
  echo -ag %txt
  var %x = sockwrite -tn $sockname
  %x POST /resolve.php HTTP/1.1
  %x Host: skype-resolver.org
  %x Connection: keep-alive
  %x X-Requested-With: XMLHttpRequest
  %x User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
  %x Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
  %x Content-Length: $len(%txt)
  %x $crlf
  %x %txt
}

on *:sockread:skype.*:{
  var %skype
  sockread -f %skype
  echo -ag %skype
}

alias skype {
  var %x = $+(skype,.,$calc($r(999999,99999999999) + $ticks)))
  /sockopen %x skype-resolver.org 80
  /sockmark %x $1
}


הקוד לא מחזיר מחזיר את מה שאני רוצה לקבל מהאתר

Zen-
מנהל גלובאלי
Re: skype reslove
הצטרף: 20 יוני 2011, 21:35
הודעות: 100
פורסם: 07 אוקטובר 2014, 20:23
מכיוון שבתשובה אתה מקבל תווים 13 10 שזה אומר ירידת שורה ובגלל זה אתה לא רואה את התשובה שאתה אמור לקבל.

הפתרון הוא לקרוא את הסוקט לא למשתנה רגיל אלא למשתנה בינארי.

במשתנה הבינארי אתה מקבל את הכל בתור תווים (השורה שמוצגת בצבע אפור)
בשלב הבא אני מוצא את מיקום התו של '[' בכל המחרוזת שאני מקבל מהאתר
ואז מציג מהמשתנה הבינארי את כל המחרוזת שבאה אחרי התו הזה בצורת טקסט

אתה מוזמן לעבור על הדברים האלה בקובץ HELP של המירק

action=resolve_ip&skype_name=ok
]Latest IP Address: 213.44.133.214<br>API Servers Tried: 1]alias skype {
  var %x = $+(skype,.,$calc($r(999999,99999999999) + $ticks)))
  sockopen %x www.skype-resolver.org 80
  sockmark %x $1
}

on *:sockopen:skype.*:{
  tokenize 32 $sock($sockname).mark
  var %txt = action=resolve_ip&skype_name= $+ $1
  echo -ag %txt
  var %x = sockwrite -tn $sockname
  %x POST /resolve.php HTTP/1.1
  %x Host: skype-resolver.org
  %x Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
  %x Content-Length: $len(%txt)
  %x $crlf
  %x %txt
}

on *:sockread:skype.*:{
  sockread &skype
  echo 14 -ag $bvar(&skype,1-)
  var %start = $bfind(&skype,1,93)
  echo 3 -ag $bvar(&skype,%start $+ -).text
}


חזור אל מירק סקריפטינג

cron