עמוד ראשי מירק סקריפטינג ארכיון [פרסום] פוקודות שליטה בקיו - Q Commands By Milki

[פרסום] פוקודות שליטה בקיו - Q Commands By Milki

ארכיון האתר הוא לנושאים שלא נמצאו לנכון לפרסום אך בכל זאת יכולים להוות שימוש.

הצטרף: 12 ינואר 2011, 12:40
הודעות: 15
פורסם: 16 יולי 2011, 20:02
שם הקוד: Q Commands
יוצר: Milki
תיאור: פקודות ששולחים ל-Q בדיאלוג נחמד מאוד,בסך הכול קוד פשוט ולעניין :D
הפעלה: יש לפתוח את הריימוט (ALT+R),לאחר מכן למעלה משמאל ללחוץ File>New,ולהוסיף את הקוד הבא:

dialog Controlq {
  title "Q Commands Script By Milki"
  size -1 -1 200 170
  option dbu
  radio "+gv", 1, 100 10 20 10
  radio "-gv", 2, 100 22 20 10
  radio "+ao", 3, 125 10 20 10
  radio "-ao", 4, 125 22 20 10
  radio "+amo", 5, 150 10 25 10
  radio "-amo", 6, 150 22 25 10
  edit "", 11, 40 11 53 12
  text "NickName", 9, 6 11 34 14, center
  text "Channel", 10, 6 27 34 14, center
  edit "", 8, 40 27 53 12
  button "Save", 7, 45 45 100 14, ok
  box "Q-Access", 12, 3 1 175 67
  text "NickName", 17, 6 75 34 14, center
  text "Channel", 13, 6 90 34 14, center
  edit "", 14, 40 75 53 12
  edit "", 18, 40 90 53 12
  radio "+Ban", 15, 125 75 25 10
  radio "-Ban", 16, 125 85 25 10
  button "Save", 19, 45 106 100 14, ok
  box "Q-Ban", 20, 3 67 175 60
  text "Channel", 21, 6 140 34 14, center
  edit "", 22, 40 140 53 12
  radio "+k", 23, 100 130 20 10
  radio "-k", 24, 100 140 20 10
  radio "+b", 25, 120 130 20 10
  radio "-b", 26, 120 140 20 10
  radio "+v", 27, 140 130 20 10
  radio "-v", 28, 140 140 20 10
  radio "+w", 29, 160 130 20 10
  radio "-w", 30, 160 140 20 10
  radio "+j", 31, 180 130 20 10
  radio "-j", 32, 180 140 20 10
  box "Q-Chanflags", 34, 3 125 195 44
  button "Save", 35, 45 155 100 14, ok
}
on *:dialog:ControlQ:sclick:*: {
  if ($did == 1) { set %access +gv }
  if ($did == 2) { set %access -gv }
  if ($did == 3) { set %access +ao }
  if ($did == 4) { set %access -ao }
  if ($did == 5) { set %access +amo }
  if ($did == 6) { set %access -amo }
  if ($did == 7) { set %nickaccess $did(11) | set %chanaccess $did(8) | .timer 1 1 msg q chanlev %chanaccess %nickaccess %access }
  if ($did == 15) { set %baccess ban }
  if ($did == 16) { set %baccess bandel }
  if ($did == 19) { set %nickbaccess $did(14) | set %chanbaccess $did(18) | .timer 1 1 msg q %baccess %chanbaccess %nickbacces }
  if ($did == 23) { set %chanflags +k }
  if ($did == 24) { set %chanflags -k }
  if ($did == 25) { set %chanflags +b }
  if ($did == 26) { set %chanflags -b }
  if ($did == 27) { set %chanflags +v }
  if ($did == 28) { set %chanflags -v }
  if ($did == 29) { set %chanflags +w }
  if ($did == 30) { set %chanflags -w }
  if ($did == 31) { set %chanflags +j }
  if ($did == 32) { set %chanflags -j }
  if ($did == 35) { set %chancf $did(22) | .timer 1 1 msg q chanflags %chancf %chanflags }
}
menu * {
  Q Commands { dialog -m ControlQ ControlQ }
}
תמונה

ZxoR
מנהל גלובאלי
Re: Q Commands By Milki
הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 14 אוגוסט 2011, 07:24
תודה רבה על פרסום הקוד אך אין לנו צורך באתר בקוד מסוג זה.
עוד דבר, השתמש בפעם הבאה בELSEIF במקום IF IF IF IF.

תודה רבה על הפרסום - יועבר בהמשך השבוע לפורום המחסן.
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה


חזור אל ארכיון

cron