עמוד ראשי מירק סקריפטינג ארכיון [פרסום] InviteBot By Xronic v1.0

[פרסום] InviteBot By Xronic v1.0

ארכיון האתר הוא לנושאים שלא נמצאו לנכון לפרסום אך בכל זאת יכולים להוות שימוש.

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 21 יוני 2011, 12:06
יוצר: XRONIC
גרסא: 1.0
תיאור: חובה שיהיה לבוט מאסטר על הערוץ (AMO)
הפעלה: קליק ימני

קוד:
; ——————————————————————————————————————————————— ;
; Welcome to Xronic invitebot v1.0
; Usefull pm-bot:
; !set chan <channel> Ex: !set chan #chost (מגדיר ערוץ)
: !add-o <QACC> Ex: !add-o Xronic (שם אוונר על הבוט)
; !del-o <QACC> Ex: !del-o (מוריד אוונר על הבוט)
; +av <NICK> Ex: +av Xronic (נותן וויס) | -av <NICK> Ex: -av Xronic (מוריד וויס)
; +ao <NICK> Ex: +ao Xronic (נותן אופ) | -ao <NICK> Ex: -ao Xronic (מוריד אופ)
; !i <NICK> Ex: !i Xornic (מזמין רגיל) | !iv <NICK> Ex: !iv Xronic (נותן אינוויט + וויס) | !ik <NICK> Ex: !ik Xronic (נותן אינוויט + קיי מתאין בדר"כ לערוצי אידיו)
; !help/!commands (מראה לך את כל הפקודות)
; ——————————————————————————————————————————————— ;

; InviteBot
on *:text:*:?: {
  if ($istok(%owners,$gettok($address($nick,2),2,64),32)) && (!%flood-pm) {
    if ($1 == !help) || ($1 == !commands) { msg $nick $stl(Commands are: %color3 $+ Owners system: $+ %color4 !set chan <channel> %color3 $+ ¬ $+ %color4 !add-o <QACC> %color3 $+ ¬ $+ %color4 !del-o <QACC> %color3 $+ ¬ $+ %color4 !Owners %color3 $+ InviteBot system: %color4 $+ !i <NICK> (invite normal) %color3 $+ ¬ $+ %color4 !iv <NICK> (invite + voice) %color3 $+ ¬ $+ %color4 !ik <NICK> (invite + knowm) %color3 $+ Chanaccess system: $+ %color4 +ao <NICK> (+ao) %color3 $+ ¬ $+ %color4 -ao <NICK> (-ao) %color3 $+ ¬ $+ %color4 +av <NICK> (+av) %color3 $+ ¬ $+ %color4 -av <NICK> (-av)) }
    if ($1 == !set) && ($2 == chan) && ($3) { set %channel $3 | msg $nick $stl(Done! new channel: %color3 $+ %channel $+ ) }
    elseif ($1 == !Add-o) || ($1 == !Add-owner) && ($2 $+ .users.quakenet.org isin %owners) && (!%flood-pm) { timer 1 0 msg $nick $2 $+ .users.quakenet.org is already Owner | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == !Add-O) || ($1 == !Add-owner) && (!%flood-pm) { set %owners %owners $2 $+ .users.quakenet.org | msg $nick Done! the $2 $+ .users.quakenet.org has been succesfully added from owners list. }
    elseif ($1 == !Del-O) || ($1 == !Del-owner) && ($2 $+ .users.quakenet.org !isin %owners) && (!%flood-pm) { timer 1 1.5 msg $nick Error! No Such Q account | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == !del-o) || ($1 == !Del-owners) && (!%flood-pm) { set %owners $remove(%owners,$2 $+ .users.quakenet.org) | timer 1 0 msg $nick Done! the $2 $+ .users.quakenet.org has been successfully removed from owners list. | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == !Owners) { msg $nick ( $+ Total Owners: $numtok(%owners,32) $+ ) | msg $nick Owners list: %owners  }
    else {
      if ($1 == +av) || ($1 == +ao) && (!$2) { msg $nick $stl(Error: Wrong command! the syntax is: +av <NICK> %color3 $+ ¬ $+ %color4 +ao <NICK>) }
      elseif ($1 == -av) || ($1 == -ao) && ($!2) { msg $nick $stl(Error: Wrong command! the syntax is: -av <NICK> %color3 $+ ¬ $+ %color4 -ao <NICK>) }
      elseif ($1 == +av) && ($2) { msg q chanlev %channel $2 +v | msg $nick $stl(Done! $2 +v) }
      elseif ($1 == +ao) && ($2) { msg q chanlev %channel $2 +ao | msg $nick $stl(Done! $2 +ao) }
      elseif ($1 == -av) && ($2) { msg q chanlev %channel $2 +v | msg $nick $stl(Done! $2 +v) }
      elseif ($1 == -ao) && ($2) { msg q chanlev %channel $2 -ao | msg $nick $stl(Done! $2 -ao) }
    }
    else {
      if ($1 == !i) || ($1 == !ik) || ($1 == !iv) && (!$2) { msg $nick $stl(Error: Wrong command! the syntax is: !i <NICK> %color3 $+ ¬ $+ %color4 !iv <NICK> (+v nick) %color3 $+ ¬ $+ %color4 !ik <NICK> (+k nick)) }
      elseif ($1 == !i) && ($2) {
        if ($2 ison %channel) { msg $nick $stl(Error: $2 already in channel.) }
        elseif ($2 !ison %channel) { /invite $nick %channel | msg $2 $stl(You are invited to %color3 $+ %channel $+ %color4) | msg $nick $stl(Done!) }
      }
      elseif ($1 == !iv) && ($2) {
        if ($2 ison %channel) { msg $nick $stl(Error: $2 already in channel.) }
        elseif ($2 !ison %channel) { msg q chanlev %channel $2 +v | /invite $nick %channel | msg $2 $stl(You are invited to %color3 $+ %channel $+ %color4) u are flags: %color3 $+ +v $+ % color4) | msg $nick $stl(Done!) }
      }
      elseif ($1 == !ik) && ($2) {
        if ($2 ison %channel) { msg $nick $stl(Error: %color3 $2 $+ %color4 already in channel.) }
        elseif ($2 !ison %channel) { msg q chanlev %channel $2 +k | /invite $nick %channel | msg $2 $stl(You are invited to %color3 $+ %channel $+ %color4) u are flags: %color3 $+ +k $+ %color4) | msg $nick $stl(Done!) }
      }
    }
  }
}
alias stl { return %color1 $1- %color2 }
menu * {
  invitebot by Xronic
  ..set channel { set %channel $input(channel?,e,channel) }
  ..add owner { set %owners %owners $input(Qacc,e,Qacc) $+ .users.quakenet.org | echo -a 4done! owner added }
  ..del owner { set %owners $remove(%owners,$input(Qacc,e,Qacc remove?) $+ .users.quakenet.org,32) | echo -a 4done! owner added }
  ..Show owners { $input(Owners List (Total Owners: $numtok(%owners,32) $+ ) $+ : $crlf $+ $replace(%owners,$chr(32),$crlf),o,Owners) }
  .Invite Players
  ..Invite normal {
    var %x = $input(nick?,e,nick) 
    if (%x ison %channel) { echo -a $stl(Error: %x already in %channel) }
    elesif (%x !ison %channel) { /invite %x %channel | msg %x $stl(You are invited to %color3 $+ %channel $+ %color4) | echo -a $stl(Done!) }
  }
  ..Invite +v {
    var %x = $input(nick?,e,nick)
    if (%x ison %channel) { echo -a $stl(Error: %x already in %channel) }
    elseif (%x !ison %channel) { msg q chanlev %channel $2 +v | /invite %x %channel | msg %x $stl(You are invited to %color3 $+ %channel $+ %color4) u are flags: %color3 $+ +v $+ % color4) | echo -a $stl(Done!) }
  }
  ..Invite +k {
    var %x = $input(nick?,e,nick)
    if (%x ison %channel) { echo -a $stl(Error: %x already in %channel) }
    elseif (%x !ison %channel) { msg q chanlev %channel $2 +k | /invite %x %channel | msg %x $stl(You are invited to %color3 $+ %channel $+ %color4) u are flags: %color3 $+ +k $+ %color4) | echo -a $stl(Done!) }
  }
  .Help {
    window -e @Help
    echo @Help $stl(Welcome to Xronic invitebot v1.0)
    echo @Help $stl(Owners system:)
    echo @Help $stl(!set chan <channel> Ex: !set chan #chost)
    echo @Help $stl(!add-o <QACC> Ex: !add-o Xronic)
    echo @Help $stl(+av <NICK> Ex: +av Xronic ¬ -av <NICK> Ex: -av Xronic)
    echo @Help $stl(+ao <NICK> Ex: +ao Xronic ¬ -ao <NICK> Ex: -ao Xronic)
    echo @Help $stl(!i <NICK> Ex: !i Xornic ¬ !iv <NICK> Ex: !iv Xronic ¬ !ik <NICK> Ex: !ik Xronic)
    echo @Help $stl(Pm-bot: !help/!commands)
    echo @Help $stl(End of help invitebot.)
  }
}
on *:load:{
  set %owners %owners $input(Qacc,e,Qacc) $+ .users.quakenet.org | echo -a 4done! owner added
  set %owners $remove(%owners,$input(Qacc,e,Qacc remove?) $+ .users.quakenet.org,32) | echo -a 4done! owner removed
  set %channel $input(channel?,e,channel)
  set %color1 0,114[11«12140 | set %color2 0,111»14] | set %color3 11 | set %color4 0
  echo -a $stl(Done!)
}

Milki
משתמש רשום
Re: InviteBot By Xronic v1.0
הצטרף: 12 ינואר 2011, 12:40
הודעות: 15
פורסם: 17 יולי 2011, 08:43
תודה רבה אחי אהבתי את הבוט...
תמונה

ZxoR
מנהל גלובאלי
Re: InviteBot By Xronic v1.0
הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 14 אוגוסט 2011, 07:21
מצטער אך הקוד לא ניתן לפרסום במירקס משום שהוא מוגבל לשרת IRC אחד (קוואקנט), לכן יועבר בהמשך השבוע למחסן הפורום.

תודה רבה על הפרסום!
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה


חזור אל ארכיון

cron