עמוד ראשי מירק סקריפטינג ארכיון [פרסום] ערכת קסמים 1.0

[פרסום] ערכת קסמים 1.0

ארכיון האתר הוא לנושאים שלא נמצאו לנכון לפרסום אך בכל זאת יכולים להוות שימוש.

הצטרף: 24 דצמבר 2010, 13:54
הודעות: 6
פורסם: 19 ינואר 2011, 13:48
שם הקוד: ערכת קסמים
יוצרים: Or & `GrusT
גירסא: 1.0
תיאור ערכת קסמים ידידותית למשתמש, הכוללת שלושה קסמים שונים.
לא פורסמו עד כה קודים לצורך בידור, לכן חשבנו שהגיע הזמן לשבור את הקרח בקוד נחמד ומשעשע :)
הפעלה: על מנת להפעיל את התפריט הראשי, יש ללחוץ קליק ימני בעכבר על כל חלון כלשהו -> ערכת קסמים.
תמונה:
תמונה

dialog menu {
  title "תפריט הקסמים"
  size -1 -1 186 118
  option dbu
  button "קסם ששת המסכים", 2, 97 54 58 19
  button "קסם שלושת המסכים", 5, 31 54 58 19
  text "Or && `GrusT -כל הזכויות שמורות ל © ", 1, 82 105 98 8, disable center
  text ".ברוכים הבאים לערכת הקסמים של אור ואורי", 4, 30 13 126 8, center
  box "", 6, 2 0 182 116
  text "כדי להתחיל בקסמים בחרו באחד משלושת", 7, 30 23 126 8, center
  text ".הקסמים שלהלן", 8, 30 33 126 8, center
  box "", 9, 28 8 131 36
  button "קסם הטבלה", 10, 64 78 58 19
}

dialog magic {
  title "קסם ששת המסכים"
  size -1 -1 184 137
  option dbu
  text "", 1, 18 11 149 8, group center
  box "", 2, 12 1 162 111
  button "התחל", 4, 75 118 37 12
  button "נמצא", 6, 120 118 37 12
  button "לא נמצא", 7, 28 118 37 12
  text "", 8, 32 45 11 8, center
  text "", 9, 32 56 11 8, center
  text "", 10, 32 67 11 8, center
  text "", 11, 32 78 11 8, center
  text "", 12, 48 45 11 8, center
  text "", 13, 48 56 11 8, center
  text "", 14, 48 67 11 8, center
  text "", 15, 48 78 11 8, center
  text "", 16, 64 45 11 8, center
  text "", 17, 64 56 11 8, center
  text "", 18, 64 67 11 8, center
  text "", 19, 64 78 11 8, center
  text "", 20, 80 45 11 8, center
  text "", 21, 80 56 11 8, center
  text "", 22, 80 67 11 8, center
  text "", 23, 80 78 11 8, center
  text "", 24, 96 45 11 8, center
  text "", 25, 96 56 11 8, center
  text "", 26, 96 67 11 8, center
  text "", 27, 96 78 11 8, center
  text "", 28, 112 45 11 8, center
  text "", 29, 112 56 11 8, center
  text "", 30, 112 67 11 8, center
  text "", 31, 112 78 11 8, center
  text "", 32, 128 45 11 8, center
  text "", 33, 128 56 11 8, center
  text "", 34, 128 67 11 8, center
  text "", 35, 128 78 11 8, center
  text "", 36, 144 45 11 8, center
  text "", 37, 144 56 11 8, center
  text "", 38, 144 67 11 8, center
  text "", 39, 144 78 11 8, center
  box "", 3, 12 1 162 24
  text "", 40, 18 40 149 8, group center
  text "", 41, 18 50 149 8, group center
  text "", 42, 18 60 149 8, group center
  text "", 43, 18 70 149 8, group center
  text "", 44, 18 80 149 8, group center
}

dialog magic2 {
  title "קסם הטבלה"
  size -1 -1 351 255
  option dbu
  box "", 1, 119 0 121 17
  text "הוראות הפעלה", 2, 160 6 42 9, center
  box , 3, 119 13 121 68
  text "(חשוב על מספר דו ספרתי (לדוגמא: 39 ", 4, 123 19 114 9, center
  text "חסר מהמספר שבחרתה את סכום ספרותיו", 6, 123 28 114 8, center
  text "(39 - (3+9) = 27)", 5, 123 36 114 8, center
  text ".חפש את התוצאה שקיבלתה בטבלה", 7, 123 44 114 9, center
  text ",ליד התוצאה קיים סמל", 8, 123 53 114 8, center
  text "'זכור אותו, ולחץ על 'קרא מחשבות", 9, 123 61 114 9, center
  text "...ומחשבותיך יתגלו", 10, 123 70 114 8, center
  text "", 11, 5 89 25 8, center
  text "", 12, 5 104 25 8, center
  text "", 13, 5 119 25 8, center
  text "", 14, 5 134 25 8, center
  text "", 15, 5 149 25 8, center
  text "", 16, 5 164 25 8, center
  text "", 17, 5 179 25 8, center
  text "", 18, 5 194 25 8, center
  text "", 19, 5 209 25 8, center
  text "", 20, 5 224 25 8, center
  text "", 21, 40 89 25 8, center
  text "", 22, 40 104 25 8, center
  text "", 23, 40 119 25 8, center
  text "", 24, 40 134 25 8, center
  text "", 25, 40 149 25 8, center
  text "", 26, 40 164 25 8, center
  text "", 27, 40 179 25 8, center
  text "", 28, 40 194 25 8, center
  text "", 29, 40 209 25 8, center
  text "", 30, 40 224 25 8, center
  text "", 31, 75 89 25 8, center
  text "", 32, 75 104 25 8, center
  text "", 33, 75 119 25 8, center
  text "", 34, 75 134 25 8, center
  text "", 35, 75 149 25 8, center
  text "", 36, 75 164 25 8, center
  text "", 37, 75 178 25 8, center
  text "", 38, 75 194 25 8, center
  text "", 39, 75 209 25 8, center
  text "", 40, 75 224 25 8, center
  text "", 41, 110 89 25 8, center
  text "", 42, 110 104 25 8, center
  text "", 43, 110 119 25 8, center
  text "", 44, 110 134 25 8, center
  text "", 45, 110 149 25 8, center
  text "", 46, 110 164 25 8, center
  text "", 47, 110 179 25 8, center
  text "", 48, 110 194 25 8, center
  text "", 49, 110 209 25 8, center
  text "", 50, 110 224 25 8, center
  text "", 51, 145 89 25 8, center
  text "", 52, 145 104 25 8, center
  text "", 53, 145 119 25 8, center
  text "", 54, 145 134 25 8, center
  text "", 55, 145 149 25 8, center
  text "", 56, 145 164 25 8, center
  text "", 57, 145 179 25 8, center
  text "", 58, 145 194 25 8, center
  text "", 59, 145 209 25 8, center
  text "", 60, 145 224 25 8, center
  text "", 61, 180 89 25 8, center
  text "", 62, 180 104 25 8, center
  text "", 63, 179 119 25 8, center
  text "", 64, 180 134 25 8, center
  text "", 65, 180 149 25 8, center
  text "", 66, 181 164 25 8, center
  text "", 67, 180 179 25 8, center
  text "", 68, 180 194 25 8, center
  text "", 69, 180 209 25 8, center
  text "", 70, 180 224 25 8, center
  text "", 71, 215 89 25 8, center
  text "", 72, 215 104 25 8, center
  text "", 73, 215 119 25 8, center
  text "", 74, 215 134 25 8, center
  text "", 75, 215 149 25 8, center
  text "", 76, 215 164 25 8, center
  text "", 77, 215 179 25 8, center
  text "", 78, 215 194 25 8, center
  text "", 79, 215 209 25 8, center
  text "", 80, 215 224 25 8, center
  text "", 81, 250 89 25 8, center
  text "", 82, 250 104 25 8, center
  text "", 83, 250 119 25 8, center
  text "", 84, 250 134 25 8, center
  text "", 85, 250 149 25 8, center
  text "", 86, 250 164 25 8, center
  text "", 87, 250 179 25 8, center
  text "", 88, 250 194 25 8, center
  text "", 89, 250 209 25 8, center
  text "", 90, 250 224 25 8, center
  text "", 91, 285 89 25 8, center
  text "", 92, 285 104 25 8, center
  text "", 93, 285 119 25 8, center
  text "", 94, 285 134 25 8, center
  text "", 95, 285 149 25 8, center
  text "", 96, 285 164 25 8, center
  text "", 97, 285 179 25 8, center
  text "", 98, 285 194 25 8, center
  text "", 99, 285 209 25 8, center
  text "", 100, 285 224 25 8, center
  text "", 101, 320 89 25 8, center
  text "", 102, 320 104 25 8, center
  text "", 103, 320 119 25 8, center
  text "", 104, 320 134 25 8, center
  text "", 105, 320 149 25 8, center
  text "", 106, 320 164 25 8, center
  text "", 107, 320 179 25 8, center
  text "", 108, 320 194 25 8, center
  text "", 109, 320 209 25 8, center
  text "", 110, 320 224 25 8, center
  button "קרא מחשבות", 111, 150 240 49 12
  box "", 112, 2 82 347 156
}

dialog magic3 {
  title "קסם שלושת המסכים"
  size -1 -1 184 137
  option dbu
  text "", 2, 18 11 149 8, group center
  box "", 3, 12 1 162 111
  button "התחל", 4, 75 118 37 12
  box "", 39, 12 1 162 24
  text "", 38, 18 40 149 8, group center
  text "", 40, 18 50 149 8, group center
  text "", 41, 18 60 149 8, group center
  text "", 42, 18 70 149 8, group center
  text "", 43, 18 80 149 8, group center
}

dialog screens {
  title "קסם שלושת המסכים"
  size -1 -1 141 200
  option dbu
  box "", 1, 6 4 129 26
  text "", 2, 58 14 25 8
  box "", 3, 6 29 129 131
  text "קבוצה 1", 4, 98 41 25 8, center
  text "קבוצה 2", 5, 58 41 25 8, center
  text "קבוצה 3", 6, 18 41 25 8, center
  text "", 7, 98 58 25 8, center
  text "", 8, 98 73 25 8, center
  text "", 9, 98 88 25 8, center
  text "", 10, 98 103 25 8, center
  text "", 11, 98 118 25 8, center
  text "", 12, 98 133 25 8, center
  text "", 13, 98 148 25 8, center
  text "", 14, 58 58 25 8, center
  text "", 15, 58 73 25 8, center
  text "", 16, 58 88 25 8, center
  text "", 17, 58 103 25 8, center
  text "", 18, 58 118 25 8, center
  text "", 19, 58 133 25 8, center
  text "", 20, 58 148 25 8, center
  text "", 21, 18 58 25 8, center
  text "", 22, 18 73 25 8, center
  text "", 23, 18 88 25 8, center
  text "", 24, 18 103 25 8, center
  text "", 25, 18 118 25 8, center
  text "", 26, 18 133 25 8, center
  text "", 27, 18 148 25 8, center
  edit "", 28, 58 172 25 10, center
  button "הבא", 29, 53 184 37 12
  button "קרא מחשבות", 30, 51 184 41 12
  text "?באיזו קבוצה המספר שחשבת נמצא", 31, 17 163 108 8, center
}

dialog result {
  title "תוצאה"
  size -1 -1 122 78
  option dbu
  box "", 1, 3 0 116 75
  text ":המספר שעליו חשבת הוא", 2, 42 9 72 8, center
  text "", 3, 10 9 25 8, center
  button "נסה שנית", 4, 65 56 43 12
  text "!?נכון", 5, 9 30 105 8, center
  button "לתפריט הראשי", 6, 13 56 43 12
  text "", 7, 9 19 105 8, center
}

on *:dialog:menu:*:*:{
  if ($devent == sclick) && ($did == 2 || $did == 10 || $did == 5) {
    if ($did == 2) dialog -m magic magic
    elseif ($did == 10) dialog -m magic2 magic2
    elseif ($did == 5) dialog -m magic3 magic3
    dialog -x menu menu
  }
}

on *:dialog:magic:*:*:{
  if ($devent == init) {
    set %result 0
    set %disp_num 0
    did -h $dname 6,7
    did -ra $dname 1 הוראות הפעלה
    did -ra $dname 40 חשוב על מספר בין 1-63
    did -ra $dname 41 .לאחר מכן, לחץ על התחל ומיד יופיעו 6 מסכים
    did -ra $dname 42 ,אם המספר שחשבת עליו נמצא באחד המסכים
    did -ra $dname 43 .'לחץ על 'נמצא', אחרת לחץ על 'לא נמצא
    did -ra $dname 44 .בסוף התהליך המספר שחשבת עליו יוצג על המסך
  }
  elseif ($devent == sclick) {
    if ($did == 4) {
      did -rh $dname 40,41,42,43,44
      did -ra $dname 1 מסך ראשון
      tokenize 32 1 17 33 49 3 19 35 51 5 21 37 53 7 23 39 55 9 25 41 57 11 27 43 59 13 29 45 61 15 31 47 63
      var %i 8
      while (%i < 40) { did -ra $dname %i $ [ $+ [ $calc(%i -7) ] ] | inc %i }
      did -h $dname 4
      did -v $dname 6,7
    }
    elseif ($did == 6 || $did == 7) {
      did -rh $dname 40,41,42,43,44
      if ($did == 6) set %result $calc(%result + 2^(%disp_num))
      inc %disp_num
      if (%disp_num == 1) {
        var %a = 2 18 34 50 3 19 35 51 6 22 38 54 7 23 39 55 10 26 42 58 11 27 43 59 14 30 46 62 15 31 47 63
      }
      elseif (%disp_num == 2) {
        var %a = 4 20 36 52 5 21 37 53 6 22 38 54 7 23 39 55 12 28 44 60 13 29 45 61 14 30 46 62 15 31 47 63
      }
      elseif (%disp_num == 3) {
        var %a = 8 24 40 56 9 25 41 57 10 26 42 58 11 27 43 59 12 28 44 60 13 29 45 61 14 30 46 62 15 31 47 63
      }
      elseif (%disp_num == 4) {
        var %a = 16 24 48 56 17 25 49 57 18 26 50 58 19 27 51 59 20 28 52 60 21 29 53 61 22 30 54 62 23 31 55 63
      }
      elseif (%disp_num == 5) {
        var %a = 32 40 48 56 33 41 49 57 34 42 50 58 35 43 51 59 36 44 52 60 37 45 53 61 38 46 54 62 39 47 55 63
      }
      elseif (%disp_num == 6) {
        dialog -m result result
        halt
      }
      did -ra $dname 1 מסך $replace(%disp_num,1,שני,2,שלישי,3,רביעי,4,חמישי,5,שישי)
      tokenize 32 %a
      var %i 8
      while (%i < 40) { did -ra $dname %i $ [ $+ [ $calc(%i -7) ] ] | inc %i }
    }
  }
}

on *:dialog:result:*:*:{
  if ($devent == init) {
    if ($dialog(magic)) {
      set %check 1
      dialog -x magic magic
      if (%result != 0) did -ra $dname 3 %result
      else {
        did -ra $dname 7 שגיאה: לא ייתכן שהמספר
        did -ra $dname 5 .שחשבת עליו לא נמצא בשום מסך
        did -r $dname 2,3
      }
    }
    elseif ($dialog(magic2)) {
      set %check 2
      dialog -x magic2 magic2
      did -ra $dname 2 :הסימן שעליו חשבתה הוא
      if (%num) did -ra $dname 3 %num
    }
    elseif ($dialog(screens)) {
      set %check 3
      dialog -x screens screens
      did -ra $dname 3 %result
    }
    unset %result %disp_num %num %screen
  }
  elseif ($devent == sclick) {
    if ($did == 4) {
      if (%check == 1) dialog -m magic magic
      elseif (%check == 2) dialog -m magic2 magic2
      elseif (%check == 3) dialog -m magic3 magic3
      unset %check
      dialog -x $dname $dname
    }
    elseif ($did == 6) {
      dialog -m menu menu
      dialog -x $dname $dname
    }
  }
}

on *:dialog:magic2:*:*:{
  if ($devent == init) {
    set %signs a,n,b,d,f,h,i,l,v,x,z,I,J,M,N,o,O,R,S,T,U,m,^,u,_,[,]
    set %sp 0,81,72,63,54,45,36,27,18,9
    set %num $gettok(%signs,$rand(1,27),44)
    set %c1 90
    var %i 11,%c 90,%take 1
    while (%i < 111) {
      if ($regex(%i,/^(21|31|41|51|61|71|81|91|101)$/)) {
        var %c = %c1 + 1
        inc %c1
      }
      if ($regex(%i,/^(20|22|33|44|55|66|77|88|99|110)$/)) {
        did -ra $dname %i %num - $gettok(%sp,%take,44)
        inc %take
      }
      else did -ra $dname %i $gettok(%signs,$rand(1,27),44) - %c
      inc %i
      dec %c 10
    }
    unset %signs
  }
  elseif ($devent == sclick && $did == 111) { dialog -m result result }
}

on *:dialog:screens:*:*:{
  if ($devent == init) {
    set %result $r(1,21)
    while ($numtok(%result,32) < 21) {
      var %r $r(1,21)
      if (!$istok(%result,%r,32)) %result = %result %r
    }
    tokenize 32 %result
    did -h $dname 30
    did -ra $dname 2 מסך 1
    var %i 7
    while (%i < 28) {
      did -ra $dname %i $ [ $+ [ $calc(%i -6) ] ]
      inc %i
    }
    set %screen 1
  }
  elseif ($devent == sclick) && ($did == 29 || $did == 30) {
    if ($did(28) == 1) || ($did(28) == 2) || ($did(28) == 3) {
      tokenize 32 %result
      if ($did(28) == 1) set %result $15-21 $1-7 $8-14
      if ($did(28) == 2) set %result $15-21 $8-14 $1-7
      if ($did(28) == 3) set %result $8-14 $15-21 $1-7
      did -r $dname 28
      if (%screen == 1) { did -ra $dname 2 מסך 2 | did -h $dname 30 }
      elseif (%screen == 2) { did -ra $dname 2 מסך 3 | did -h $dname 29 | did -v $dname 30 }
      tokenize 32 1 4 7 10 13 16 19 2 5 8 11 14 17 20 3 6 9 12 15 18 21
      var %i 7,%result2
      while (%i < 28) {
        did -ra $dname %i $gettok(%result,$ [ $+ [ $calc(%i -6) ] ],32)
        var %result2 = %result2 $gettok(%result,$ [ $+ [ $calc(%i -6) ] ],32)
        inc %i
      }
      %result = %result2
      inc %screen
      if (%screen == 4) { set %result $gettok(%result,11,32) | dialog -m result result }
    }
    else { noop $$input(.הכנס את מספר הקבוצה שבה המספר שבחרתה נמצא,ho,Error) }
  }
}

on *:dialog:magic3:*:*:{
  if ($devent == init) {
    did -ra $dname 2 הוראות הפעלה
    did -ra $dname 38 .חשוב על מספר בין 1-21
    did -ra $dname 40 .לאחר מכן, לחץ על התחל ומיד יופיעו 3 מסכים
    did -ra $dname 41 ,בכל מסך חילקתי את המספרים ל3 קבוצות של 7 מספרים
    did -ra $dname 42 .ובכל מסך רשום לי באיזו קבוצה הוא נמצא
    did -ra $dname 43 .בסוף התהליך המספר שחשבת עליו יוצג על המסך
  }
  elseif ($devent == sclick && $did == 4) {
    set %screen 1
    unset %result
    dialog -m screens screens
    dialog -x $dname $dname
  }
}

menu * {
  ערכת הקסמים:dialog -m menu menu
}


זה הכל, ובקשר לדיאלוגים אנו יודעים שהיה אפשר להתאמץ קצת יותר אבל זה היה רק בשביל העיקרון ;]
מקווים שתהנו :arrow:

הצטרף: 30 יוני 2010, 18:18
הודעות: 75
פורסם: 20 ינואר 2011, 13:10
מאוד אהבתי , אני מכיר את כל הקסמים אבל עליתי רק על הוכה של של הטבלה
כל מספר אפשרי ליצג אותו כך:
10x+y
כאשר אני מפחית ממנו את שסוכם הספרות שלו יוצא הפסוק הבא
10x + y -x -y
או:
9x -=> כלומר , לא משנה איזה מספר אני הבחר התוצאה שלי תמיד תהיה כפולה של 9 :)


מאוד מעניין אותי החידות האחרות אם אפשר הסבר בבקשה הייתי שמח
In the name of God, impure souls of the living dead shall be banished into eternal damnation
Amen
תמונה
אפשר למצוא אותי בערוץ החברים שלי בקווקנט tomer2k#

הצטרף: 01 יולי 2010, 13:18
הודעות: 66
פורסם: 20 ינואר 2011, 13:19
כע גם אני הבנתי רק את הטבלה
רעיון יפה
תמונה

הצטרף: 02 דצמבר 2010, 21:57
הודעות: 5
פורסם: 20 ינואר 2011, 14:37
vendetta כתב:
מאוד אהבתי , אני מכיר את כל הקסמים אבל עליתי רק על הוכה של של הטבלה
כל מספר אפשרי ליצג אותו כך:
10x+y
כאשר אני מפחית ממנו את שסוכם הספרות שלו יוצא הפסוק הבא
10x + y -x -y
או:
9x -=> כלומר , לא משנה איזה מספר אני הבחר התוצאה שלי תמיד תהיה כפולה של 9 :)


מאוד מעניין אותי החידות האחרות אם אפשר הסבר בבקשה הייתי שמחאם אתה מתעקש לדעת, אז הנה ההסברים:

קסם שלושת המסכים:

הקסם הזה הוא הינו קסם טכני, הכוונה הוא שגם הוא יעבוד לך בחבילת קלפים רגילה.

קח 21 קלפים.
עכשיו, חשוב על קלף מתוך החבילה, ערבב את החבילה.
חלק את הקלפים ל3 קבוצות, בכל קבוצה 7 מספרים. (החילוק יתבצע לפי הסדר של הקבוצות, ואין לחלק 7 קלפים ישירות לקבוצה א' לאחר מכן לב' ואז לג').
כעת, זה שאתה עושה לו את הקסם אומר לך באיזו קבוצה הקלף שהוא בחר.
קח את הקבוצה שבה הקלף נמצא ושים אותה באמצע (בין שתי הקבוצות האחרות).
עכשיו כל החבילה של ה21 קלפים בידיך, חלק שוב את החבילה ל 3 קבוצות (הערה: אסור לערבב את החבילה!) וחזור על התהליך שנית.
כך התהליך יתבצע 3 פעמים בלבד !
אחרי שלושת הפעמים הנ"ל החבילת קלפים שבידיך נמצאת הפוכה, ספור 11 קלפים, והקלף ה11 הוא הקלף שנבחר !

קסם ששת המסכים:

הקסם הזה הוא הינו קסם לוגי.

בהתחלת הקסם המחשב הכניס לתוך משתנה את המספרים הנ"ל: 1,2,4,8,16,32
כולל מונה שמאותחל לערך 1 וצובר שמאופס.
עכשיו, בוא נלך שלב שלב.
במסך הראשון המונה מצביע על המספר הראשון שבמשתנה שהוא המספר '1'
אם המשתמש לחץ על 'נמצא' אז הצובר יקבל את הערך שהיה פלוס הערך שהמשתנה מצביע עליו,
במקרה זה: צובר = 0 + 1. ולאחר מכן המונה יקודם ב1 ויצביע על הערך השני במשתנה שהוא '2'.
אחרת, המשתמש לחץ על 'לא נמצא' התהליך המתמטי לא יבוצע, אלא רק המונה יקודם ב1 ויצביע על הערך השני במשתנה שהוא '2'.

אני אתן לך דוגמא שתבין יותר טוב:
נגיד בחרנו את המספר 15.
מונה = 1 ; צובר = 0.
במסך הראשון: המספר 15 נמצא, אז התהליך המתמטי מתבצע כבאופן הבא:
המונה היה 1 לכן, הצביע על הערך '1' והצובר היה 0 אז הצובר יקבל את הערך שבמשתנה שהמונה מצביע עליו:
צובר = 0 + 1.
כעת יש לנו בצובר '1' ומונה קודם ל2.

מסך שני:
במסך זה המספר 15 נמצא, אז התהליך המתמטי מתבצע כבאופן הבא:
המונה כעת הוא 2 לכן, הוא מצביע כעת על הערך '2' שבמשתנה ובצובר יש 1.
לכן, צובר = 1 + 2.
כעת יש לנו בצובר '3' ומונה קודם ל3.

מסך שלישי:

במסך זה המספר 15 נמצא, אז התהליך המתמטי מתבצע כבאופן הבא:
המונה כעת הוא 3, לכן הוא מצביע כעת על הערך '4' שבמשתנה ובצובר יש 3.
לכן, צובר = 3 + 4.
כעת יש לנו בצובר '7' ומונה קודם ל4.

מסך רביעי:
במסך זה המספר 15 נמצא, אז התהליך המתמטי מתבצע כבאופן הבא:
המונה כעת הוא 4, לכן הוא מצביע כעת על הערך '8' שבמשתנה ובצובר יש 7.
לכן, צובר = 7 + 8.
כעת יש לנו בצובר '15' ומונה קודם ל4.

עכשיו, אם תשים לב במסכים חמש ושש המספר 15 לא נמצא אז התהליך המתמטי לא מתבצע אלא המונה מקודם בלבד !
ואז המספר שמוצג הוא המספר שיש בצובר !
ובדוגמא הנ"ל, היות והתהליך המתמטי לא מתבצע עוד ממסך רביעי בצובר היה '15'.
לכן בדוגמא זו יוצג '15' על המסך !


חחחחח וואי לקח לי הרבה זמן להסביר אז אני מקווה שתעריך זאת :D

הצטרף: 30 יוני 2010, 18:18
הודעות: 75
פורסם: 21 ינואר 2011, 17:32
האמת שאני מאוד מעריך , תודה!

תאמת חפשתי את הרעיון מאחרי זה לא את צריך הביצוא אבל כניראה שהבתי את זה בצורה כוללת :)
In the name of God, impure souls of the living dead shall be banished into eternal damnation
Amen
תמונה
אפשר למצוא אותי בערוץ החברים שלי בקווקנט tomer2k#

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 14 אוגוסט 2011, 07:30
תודה רבה Or אך שנינו יודעים שזהו קוד לא ברמה שלך ואין צורך לפרסם אותו כקוד בפורום רשמי.
מאוד מעריך את ההשקעה אבל מיותר לחלוטין.

יועבר במשך השבוע למחסן.
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה


חזור אל ארכיון

cron