עמוד ראשי מירק סקריפטינג ארכיון [פרסום] Wars Search System / Pcw Finder - v1.2

[פרסום] Wars Search System / Pcw Finder - v1.2

ארכיון האתר הוא לנושאים שלא נמצאו לנכון לפרסום אך בכל זאת יכולים להוות שימוש.

הצטרף: 25 אוגוסט 2010, 02:28
הודעות: 58
פורסם: 27 ספטמבר 2010, 21:52
שם הקוד: WSS - Wars Search System
יוצר: weeds
גירסא: 1.0
תיאור:
הסקריפט קולט פרסום pcw,upc,mix,gathers,subs,pickup,free players ועוד
ומודיע על זה בערוץ הרצוי בצורה יפה ונוחה.
הסקריפט מגדיר זמן מסויים לכל בנאדם ככה שאם מישהו מספים עם פרסום משחק, הערוץ יפרסם בערוץ רק הודעה אחת.

פקודות הבוט:
להגדרת הערוץ יש להשתמש בפקודה /WSSch ואז שם הערוץ, לדוגמה:
/WSSch #Pcw


פקודות המשתמשים:
הצגת הפקודות של הבוט:
!Help


להצגת הערוצים שבהם הבוט נמצא:
!Channels

או
!Commands


להצעת ערוץ למנהל הבוט כדי שיוסיף אותו לרשימה הערוצים, !recommend ואז השם של הערוץ, למשל:
!Recommend #Pcw

אפשר להשתמש בפקודה הנ"ל רק פעם בשעה.

זהו D:

הקוד:
on *:LOAD: { .disable #WSS | set %WSS.Menu ON | echo -a 0,1[07« 00Loaded! - Wars Search System v1.2, made by 4weeds 07»00] }

#WSS off
on *:TEXT:*:#: {
  /tokenize 32 $strip($1-)
  if (!$istok($chr(37) $chr(41) $chr(38) $chr(47) $chr(93) $chr(126) $chr(64) $chr(33) $chr(36) $chr(37) $chr(94) $chr(38) $chr(42) $chr(43) $chr(45) $chr(40) $chr(91),$left($1,1),32)) && (*http://* !iswm $1-) && (*www.* !iswm $1-) && ($1 != [«) {
    if (*free* iswm $1) && ($2 != Servers) && ($2 != Server) && ($2 != vent) && ($2 != vents) {
      if (!%WSS.LastNick [ $+ [ $nick ] ]) { inc -u30 %WSS.LastNick $+ $nick
        msg %WSSch 0,1[07« 04 $+ $nick 00is 07 $+ $remove($mid($1-,1,50),pme,msgme,/q,/qme,pm) $+ 00 0on 04 $+ $chan 7±0 00/query $nick Wanna play? 07»00] 
      }
    }
    elseif (*5v5* iswm $1) || (*4v4* iswm $1) || (*3v3* iswm $1) || (*2v2* iswm $1) || (*5vs5* iswm $1) || (*4vs4* iswm $1) || (*3vs3* iswm $1) || (*2vs2* iswm $1) || (*5on* iswm $1) || (*4on* iswm $1) || (*3on* iswm $1) || (*2on* iswm $1) || (*5off* iswm $1) || (*4off* iswm $1) || (*3off* iswm $1) || (*2off* iswm $1) || (*5 on* iswm $1-) || (*4 on* iswm $1-) || (*3 on* iswm $1-) || (*2 on* iswm $1-) || (*5 off* iswm $1-) || (*4 off* iswm $1-) || (*3 off* iswm $1-) || (*2 off* iswm $1-) || (pcw isin $1-) {
      if (!%WSS.LastNick [ $+ [ $nick ] ]) { inc -u30 %WSS.LastNick $+ $nick
        msg %WSSch 0,1[07« 04 $+ $nick 00is looking for 07 $+ $remove($mid($1-,1,50),pme,msgme,/q,/qme,pm) $+ 00 0on 04 $+ $chan 7±0 00/query $nick pcw? 07»00] 
      }
    }
    elseif (*Player* iswm $1) || (*Last* iswm $1) || (*Sub* iswm $1) || (*Mix* iswm $1-) || (*upc* iswm $1-) || (*pu* iswm $1-) || (*Pickup* iswm $1-) {
      if (!%WSS.LastNick [ $+ [ $nick ] ]) { inc -u1 %WSS.LastNick $+ $nick
        msg %WSSch 0,1[07« 04 $+ $nick 00is looking for 07 $+ $remove($mid($1-,1,50),pme,msgme,/q,/qme,pm) $+ 00 0on 04 $+ $chan 7±0 00/query $nick iport? 07»00] 
      }
    }
  }
  elseif (*Gather is ON , Link:* iswm $1-) && ($nick isop $chan) {
    noop $regex($1-,/Link: (.*?) $chr(44)$chr(32)Players/i)
    msg %WSSch 0,1[07« 07Gather is about to START00 0on 04 $+ $chan 7±0 00Link: $regml(1) 07»00]
  }
  elseif ($nick isop $chan) && ($nick isop $chan) {
    if (*Gather is Starting Be ready for -m* iswm $1-) || (*Gather is about to START Be ready for -m* iswm $1-) {
      msg %WSSch 0,1[07« 07Gather is about to START00 0on 04 $+ $chan 7±0 00Prepare for -m 07»00]
    }
    elseif (*Sub is needed* iswm $1-) && ($nick isop $chan) {
      if (!%WSS.Sub [ $+ [ $nick ] ]) { inc -u30 %WSS.Sub $+ $nick | Set %WSS.LastSubChannel $chan
        msg %WSSch $iif($chan != %WSS.LastSubChannel,0 $+ $chr(44) $+ 1[07« 07Sub is needed for a gather00 0on 04 $+ $chan 07»00],0 $+ $chr(44) $+ 1[07« 07Sub is still needed for a gather00 0on 04 $+ $chan 07»00])
    } }
  }
  elseif ($1 == !Recommend) {
    if (!%waitreq [ $+ [ $nick ] ]) && ($2 != $null) && ($chr(35) isin $2) {
      msg $me 0,1[07« 04 $+ $nick 0sent you a recommendation, to add 4 $+ $2 0to the list of channels. 07»00]
      inc -u3600 %waitreq $+ $nick
      notice $nick 0,1[07« 00Your recommendation has been sent. You can't recommend again for an hour. 07»00]
    }
    else { notice $nick 0,1[07« 00ERROR! Check the syntax (Example: !Recommend #Channel) 07»00] }
  }
  elseif ($1 == !Channels) { /chans }
  elseif ($1 == !Help) { notice $nick 0,1[07« 00Use: !Channels to see the channels the bot is on, !Recommend to request the bot to join a channel (Example: !Recommend #Channel). 07»00] }
  elseif ($1 == !Commands) { notice $nick 0,1[07« 04Commands are: 0!Channels 4& 0!Recommend 4& 0!Credits/!Version 4& 0!Help 07»00] }
  elseif ($1 == !Credits) || ($1 == !Version) { msg # 0,1[07« 00This Wars Search System was made by 4weeds 0[Version 1.0] 07»00] }
}

on *:NOTICE:*:#: {
  if ($nick isop $chan) && ($nick isop $chan) {
    if (*Gather is Starting Be ready for -m* iswm $1-) || (*Gather is about to START Be ready for -m* iswm $1-) {
      msg %WSSch 0,1[07« 07Gather is about to START00 0on 04 $+ $chan 7±0 00Prepare for -m 07»00]
    }
    elseif (*Sub is needed* iswm $1-) && ($nick isop $chan) {
      if (!%WSS.Sub [ $+ [ $nick ] ]) { inc -u30 %WSS.Sub $+ $nick | Set %WSS.LastSubChannel $chan
        msg %WSSch $iif($chan != %WSS.LastSubChannel,0 $+ $chr(44) $+ 1[07« 07Sub is needed for a gather00 0on 04 $+ $chan 07»00],0 $+ $chr(44) $+ 1[07« 07Sub is still needed for a gather00 0on 04 $+ $chan 07»00])
    } }
  }
}
#WSS end

menu status,channel {
  Wars Search System
  .Set Channel $iif(%WSSch, ( $+ %WSSch $+ )): { .set %WSSch $$?=\"WSS Channel (Inculding #):" | notice $nick 0,1[07« 0Channel set:  $+ %WSSch $+  07-»00] | .timer 1 1 .join %WSSch }
  .-
  .Turn WSS %WSS.Menu { if (%WSS.Menu == ON) { //.enable #WSS | set %WSS.Menu OFF | msg %WSSch 0,1[07« 00Wars Search System is now 9ON07»00] } | else { //.disable #WSS | set %WSS.Menu ON | msg %WSSch 0,1[07« 00Wars Search System is now 4OFF 07»00] } }
  -
}

alias WSSch { if ($left($1,1) == $chr(35)) { .set %WSSch $1 | notice $nick 0,1[07« 0Channel set:  $+ %WSSch $+  07-»00] } | else { notice $nick 0,1[07« 07ERROR! 00Check the syntax (7Example: 0/WSSch #Channel) 07-»00] } }
alias chans { var %x = $chan(0) | while (%x) { var %chan %chan $chan(%x) | dec %x } | var %chan $sorttok($replace(%chan,$chr(32),$chr(44)),44,a)
  .timer 1 0 notice $nick 0,1[07« 00Alphabetically ordered:7 $replace(%chan,$chr(44),00 $+ $chr(44) $+ 01 $+ $chr(44) $+ ,$chr(35),07 $+ $chr(44) $+ 01 $+ $chr(35)) 07-»00]
  .timer 1 1 notice $nick 0,1[07« 00To request a channel that you want the bot to join use: !Recommend #Channel. 07-»00]
}


נערך 28/09 - 01:57 עכשיו הבוט יקלוט גם מגאטרים של Vgames ESL, וירשום בערוץ גם את הלינק של הגאטר! + תיקון באגים + סידור קוד.
נערך 28/09 - 15:06 לפי הערות ZxoR.
נערך 05/10 - 22:48 באגים סודרו.
נערך 06/10 - 02:25 Version 1.1
נערך 06/10 - 19:17 Version 1.2
נערך לאחרונה על ידי weeds בתאריך 06 אוקטובר 2010, 17:26, נערך 23 פעמים בסך הכל.
תמונה

הצטרף: 01 יולי 2010, 14:38
הודעות: 77
פורסם: 27 ספטמבר 2010, 22:33
רעיון חמוד... אני לא חושב שישתמשו בזה :/

הצטרף: 25 אוגוסט 2010, 02:28
הודעות: 58
פורסם: 27 ספטמבר 2010, 22:46
אני השתמשתי בזה בערוץ שפתחתי ואחרי שסגרתי לא פירסמתי אותו, ולא רציתי לפרסם גם.
פשוט ראיתי כמה אנשים שביקשו בוט כזה, אז what da hell :D

BTW, לא חייב לפתוח ערוץ ולפרסם אותו בשביל להשתמש בבוט.
אפשר להכנס לערוץ, לשים secret לשימוש פרטי ;)
תמונה

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 28 ספטמבר 2010, 08:47
1. משהו ברג'קס הזה נראה לי דפוק, /Link: (.*?) $chr(44)$chr(32)Players/i לא בדקתי.
2. לא כל הגאטרבוטים אומרים gather is about to start, אצלי לדוגמא זה לא אומר... וכדאי שתבדוק אם OP בערוץ אומר את זה, כי אחרת סתם אדם שיגיד: gather is about to start אז זה יפרסם אצלך סתם.
3. למה צריך 2 On textים בקוד אחד?
4. קבעת לבוט עיצוב ואי אפשר לשנות, זה לא דבר טוב לעשות את העניין של הצבעים לא נייד.
5. בגדול, בוט קטן ונחמד.
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה

הצטרף: 25 אוגוסט 2010, 02:28
הודעות: 58
פורסם: 28 ספטמבר 2010, 12:51
ZxoR כתב:
1. משהו ברג'קס הזה נראה לי דפוק, /Link: (.*?) $chr(44)$chr(32)Players/i לא בדקתי.
2. לא כל הגאטרבוטים אומרים gather is about to start, אצלי לדוגמא זה לא אומר... וכדאי שתבדוק אם OP בערוץ אומר את זה, כי אחרת סתם אדם שיגיד: gather is about to start אז זה יפרסם אצלך סתם.
3. למה צריך 2 On textים בקוד אחד?
4. קבעת לבוט עיצוב ואי אפשר לשנות, זה לא דבר טוב לעשות את העניין של הצבעים לא נייד.
5. בגדול, בוט קטן ונחמד.


1. בדקתי וזה עובד.
2. שמתי 3 דוגמאות, אחד רגיל, אחד של Chrome-x ואחד של Vgames ESL. והוספתי את התנאי ל OP.
3. בכלל לא שמתי לב לזה, סודר.
4. הבוט הזה לא היה לפרסום בכלל, אז מי שרוצה אותו, לפחות בנתיים, שיקבל אותו ככה :\.
5. תודה על התגובה ^_^
תמונה

הצטרף: 29 יוני 2010, 16:19
הודעות: 152
פורסם: 02 אוקטובר 2010, 16:27
weeds, כל הכבוד ותודה על התרומה (:
תמונה

הצטרף: 25 אוגוסט 2010, 02:28
הודעות: 58
פורסם: 02 אוקטובר 2010, 23:18
SinteL כתב:
weeds, כל הכבוד ותודה על התרומה (:

וואללה בכיף, ויש לי עוד הרבה מה לפרסם פה, הרבה XD
אבל הפורום המת, אין תגובות, אין הערות, תודות, כלום :\
לא נותן מוטיבציה להמשיך :|
תמונה

הצטרף: 23 ספטמבר 2010, 13:42
הודעות: 7
פורסם: 05 אוקטובר 2010, 13:44
אני מסתבך להגדיר ערוץ זה אומר לי שאין פקודה כזו.. איפה אני רושם את זה???
/WWSch #Pcw

אם אתה יכול להכין את הבוט שיהיה מובנה על הערוץ שלי #pu.il ולשלוח לי אותו... תודה

הצטרף: 25 אוגוסט 2010, 02:28
הודעות: 58
פורסם: 05 אוקטובר 2010, 20:25
#PCW זה רק דוגמה, תגדיר את הערוץ ככה :
/WSSch #pu.il


עריכה:
סידרתי קצת את הקוד, תעתיק אותו לרימוט עוד פעם מההודעה הראשית.
תמונה

הצטרף: 25 אוגוסט 2010, 02:28
הודעות: 58
פורסם: 06 אוקטובר 2010, 00:07
Version 1.1 is now up :)
תמונה

הצטרף: 23 ספטמבר 2010, 13:42
הודעות: 7
פורסם: 06 אוקטובר 2010, 13:38
אחי החדש פחות טוב.. הוא מחפש רק סאבים הוא לא מחפש שום דבר אחר....
תקן :)

הצטרף: 25 אוגוסט 2010, 02:28
הודעות: 58
פורסם: 06 אוקטובר 2010, 16:59
Version 1.2 is now up
(v1.1 Correction)
תמונה

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 14 אוגוסט 2011, 07:41
במידה ותרצה שהפורום יועבר למקום המתאים, העלה בבקשה את קובץ הMRC להורדה ישירה במקום הקוד.

תודה רבה.
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה


חזור אל ארכיון

cron