עמוד ראשי מירק סקריפטינג ארכיון [פרסום] בוט חדשות - Newsbot

[פרסום] בוט חדשות - Newsbot

ארכיון האתר הוא לנושאים שלא נמצאו לנכון לפרסום אך בכל זאת יכולים להוות שימוש.

הצטרף: 13 יולי 2010, 16:40
הודעות: 37
פורסם: 23 ספטמבר 2010, 22:46
שם הקוד: Newsbot
יוצר: KaryoS
גירסא: 1.0
תיאור: כנסו לדיאלוג וזה יהיה פשוט
הפעלה: דיאלוג
דרישות: ___
תמונה: תמונה
תודה לArthas על עזרה עם הדיאלוג

; ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ;
; KaryoS News Bot - v1.0
; ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ;

Menu * {
  Newsbot dialog:dialog -m news news
}
dialog news {
  title "Newsbot By KaryoS"
  size -1 -1 170 150
  option dbu
  tab "Settings", 1, -8 -20 200 200
  text "Channel:", 2, 6 19 22 8, tab 1
  edit "", 3, 29 18 59 10, tab 1
  text "Status:", 4, 6 30 19 8, tab 1
  radio "ON", 5, 26 29 18 10, tab 1
  text "Sign:", 7, 6 41 14 8, tab 1
  edit "", 8, 22 40 13 10, tab 1
  radio "OFF", 6, 47 29 21 10, tab 1
  text "How to send the news:", 9, 6 53 56 8, tab 1
  button "Save", 10, 89 18 17 10, tab 1
  button "Save", 31, 36 40 17 10, tab 1
  radio "Automatic timer", 42, 63 52 48 10, tab 1
  radio "By command", 30, 113 52 41 10, tab 1
  tab "Messages", 20
  edit "", 33, 6 20 92 10, tab 20 multi autohs
  text "", 34, 18 116 77 8, tab 20 center
  list 23, 5 54 94 62, tab 20 size
  button "Add", 22, 6 41 30 12, tab 20
  button "Remove", 24, 37 41 30 12, tab 20
  button "Clear", 25, 68 41 30 12, tab 20
  edit "", 35, 6 31 92 10, tab 20
  button "Settings", 36, 21 2 30 12
  button "Messages", 37, 51 2 30 12
}
dialog newsinfo {
  title "Info"
  size -1 -1 85 40
  option dbu
  edit "", 1, 3 2 78 12, autohs
  edit "", 3, 3 15 78 10
  button "Update", 2, 21 27 37 11,ok
}
on *:dialog:news*:*:*: {
  if ($dname == news) {
    if ($devent == sclick) {
      if ($did == 25) { .remove News.txt | did -r $dname 23 | did -a $dname 34 There are no lines of news. }
      if ($did == 24 && $did($dname,23).sel) { did -d $dname 23 $did($dname,23).sel | .write -dl $+ $did($dname,23).sel News.txt | did -a $dname 34 There $iif($lines(News.txt) == 1,is,are) $iif($lines(News.txt) == 0,no,$lines(News.txt)) $iif($lines(News.txt) == 1,line,lines) of news. }
      if ($did == 37) { did -c $dname 20 | dialog -s news -1 -1 205 250 }
      if ($did == 36) { did -c $dname 1 | dialog -s news -1 -1 318 133 }
      if ($did == 10 && #* iswm $did(3)) { set %newschan $did(3) | .timer 1 2 join %newschan | .echo -a News Channel is now: %newschan }
      if ($did == 31) { set %newssign $did(8) | .echo -a News Sign is now: %newssign }
      if ($did == 5) { set %newsondid2 5 | $iif(%newsondid,did -c $dname %newsondid) | set %newsstatus ON | echo -a News Status is now: ON }
      if ($did == 6) { set %newsondid2 6 | $iif(%newsondid,did -c $dname %newsondid) | set %newsstatus OFF | echo -a News Status is now: OFF }
      if ($did == 30) { set %newsondid 30 | $iif(%newsondid2,did -c $dname %newsondid2) | set %newsnews on | set %newstimer off | .timernews off }
      if ($did == 42) { set %newsondid 42 | $iif(%newsondid2,did -c $dname %newsondid2) | set %newsnews off | set %newstimer on | set %Timer $input(Set Timer Time,e,Set Timer Time,%Timer) | .timernews 0 %Timer news }
      if ($did == 22 && * iswm $did(33)) { did -a $dname 23 $did(33) | write News.txt $did(33) | did -a $dname 34 There $iif($lines(News.txt) == 1,is,are) $iif($lines(News.txt) == 0,no,$lines(News.txt)) $iif($lines(News.txt) == 1,line,lines) of news. }
    }
    if ($devent == edit) && ($did == 33) { did -i $dname 35 1 text +m $iif($did(33),$v1,$crlf) }
    if ($devent == init) {
      dll mdx.dll MarkDialog $dname
      dll mdx.dll SetDialog $dname bgcolor $rgb(93,138,168)
      dll mdx.dll SetColor $dname 3,23,33,8 textbg $rgb(250,250,250)
      dll mdx.dll SetColor $dname 3,23,33,8 background $rgb(250,250,250)
      dll mdx.dll SetColor $dname 3,23,33,8 text $rgb(50,0,0)
      dll mdx.dll SetColor $dname 36,37,25,24,22,34,30,42,31,10,9,6,7,5,4,2 textbg $rgb(93,138,168)
      dll mdx.dll SetColor $dname 36,37,25,24,22,34,30,42,31,10,9,6,7,5,4,2 background $rgb(93,138,168)
      dll mdx.dll SetColor $dname 35 background $rgb(192,192,192)
      dll mdx.dll SetColor $dname 35 textbg $rgb(192,192,192)
      dll mdx.dll SetBorderStyle 3,33,8
      dll mdx.dll SetControlMDX $dname 35 ComboBoxEx drop > views.mdx
      dll mdx.dll SetControlMDX $dname 35 richedit return read multi autohs > ctl_gen.mdx
      var %x = 1 | while (%x <= $lines(News.txt)) { did -a $dname 23 $read(News.txt, %x) | inc %x } | did -a $dname 34 There $iif($lines(News.txt) == 1,is,are) $iif($lines(News.txt) == 0,no,$lines(News.txt)) $iif($lines(News.txt) == 1,line,lines) of news.
      dialog -s news -1 -1 318 133
      if (%newschan) { did -a $dname 3 %newschan }
      if (%newssign) { did -a $dname 8 %newssign }
      if (%newsstatus == on) { did -c $dname 5 | set %newsondid2 5 }
      else { did -c $dname 6 | set %newsondid2 6 }
      if (%newsnews == on) { did -c $dname 30 | set %newsondid 30 }
      if (%newstimer == on) { did -c $dname 42 | set %newsondid 42 }
    }
    if ($devent == dclick) && ($did == 23) && ($did($dname,23).sel) { set %line $did($dname,23).sel | dialog $iif($dialog(Newsinfo),-v Newsinfo,-m Newsinfo Newsinfo) | did -a newsinfo 1 $did(23).seltext | did -i newsinfo 3 1 text +m $did(23).seltext }
  }
  if ($dname == newsinfo) {
    if ($devent == init) {
      dll mdx.dll MarkDialog $dname
      dll mdx.dll SetDialog $dname bgcolor $rgb(192,192,192)
      dll mdx.dll SetColor $dname 2 textbg $rgb(192,192,192)
      dll mdx.dll SetColor $dname 2 background $rgb(192,192,192)
      dll mdx.dll MarkDialog $dname | dll mdx.dll SetControlMDX $dname 3 ComboBoxEx drop > views.mdx | dll mdx.dll SetControlMDX $dname 3 richedit return read multi autohs > ctl_gen.mdx
    }
    if ($devent == edit) { did -i $dname 3 1 text +m $iif($did(1),$v1,$crlf) }
    if ($devent == sclick) && ($did == 2) && ($did(1)) { did -r news 23 | write -l $+ %line News.txt $did(1) | var %o = 1 | while (%o <= $lines(News.txt)) { did -a news 23 $read(News.txt, %o) | inc %o } }
  }
}
alias news { $iif($me isop %newschan,mode %newschan +m) | var %x 1 | while ($read(News.txt, %x)) { .timer 1 %x msg %newschan $v1 | inc %x } | $iif($me isop %newschan,.timer 1 $calc(%x +1) mode %newschan -m) }
on *:Connect: { if (%newstimer == on) { set %Timer $input(Set Timer Time,e,Set Timer Time,%Timer) | .timernews 0 %Timer news } }
on *:text:*:%newschan: { if (%newsstatus == on) && (!%flooding) && ($me isop %newschan) { if ($1 == !news) && (%newsnews == on) { news | set -u6 %flooding ON } } }
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקובץ המצורף להודעה זאת.
נערך לאחרונה על ידי KaryoS בתאריך 24 ספטמבר 2010, 09:24, נערך 3 פעמים בסך הכל.

Xeinok
משתמש רשום
Re: [פרסום] Newsbot
הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 23:11
הודעות: 5
פורסם: 23 ספטמבר 2010, 22:54
שימושי ביותר כול הכבוד

XtrAp
מנהל האתר
Re: [פרסום] Newsbot
הצטרף: 29 יוני 2010, 16:19
הודעות: 113
פורסם: 23 ספטמבר 2010, 23:20
לדעתי בדרך שליחת החדשות צריך להיות גם "Both" - זה אומר גם וגם.

הצטרף: 01 יולי 2010, 13:18
הודעות: 66
פורסם: 23 ספטמבר 2010, 23:39
יפה מאוד השתפרת בבניה תמשיך ככה..
בוט חדשות מעולה, נוח ומומלץ לכולם
תמונה

ZxoR
מנהל גלובאלי
Re: [פרסום] Newsbot
הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 24 ספטמבר 2010, 08:41
1. לא הבאת הורדה לMDX
2. למה אין פשוט כפתור Save אחד ששומר את הכל?
3. How to send the news, תעשה נקודתיים אחרי זה ותרד שורה, וכל Radio צריך להיות בשורה נפרדת לדעתי, וכמובן Both.
4. בדיאלוג Messages אין לי מושג מה זה הEdit הראשון ומה זה הEdit השני, אין לי מושג!!
5. לקרוא לדיאלוג "newsbotbykaryos" זה לא יפה... אבל לא נורא.
6. תשתמש בElseif! - בכל הבוט!
7. סיכום: השקעת בדיאלוג שלדעתי לא יצא יפה בכלל ולא מוסבר, ועשית קוד של 3 שורות בתכלס, אני לא חושב שתגובה רצינית יותר תתאים פה :X
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה

הצטרף: 24 יולי 2010, 21:52
הודעות: 8
פורסם: 24 ספטמבר 2010, 10:28
סבבה הבוט, אבל
תשפר את העיצוב של הדיאלוג
המשפט ב Messages למטה לא מסודר באמצע
ה Radio buttons בשורה לבד
1 כפתור Save אחד להכל
תסביר את עצמך בשורת כתיבה של ה Automatic Timer (מה אתה אוצה שירשמו: Send news every X minutes),
ואם ששואלים אותם לרשום את ה Timer time, אם לוחצים Cancel מחזיר אוטומתית ל By Command
תשפר את העיצוב של פרסום ההודעות וה echo כי זה מגעיל הכל שחור.

Good Word & Good Luck

הצטרף: 01 יולי 2010, 13:18
הודעות: 66
פורסם: 24 ספטמבר 2010, 14:22
ZxoR-
האדיטים הראשון הוא מה שאתה כותב בו, השני זה מראה איך זה נראה עם הצבעים :X
ולמה הרגת אותו אפשר לחשוב מסכן זה בוט ראשון או שני שלו הוא עשה הכל לבד האמת זה מצויין גם לבוט 10...
תמונה

NeckWh
משתמש רשום
Re: [פרסום] Newsbot
הצטרף: 14 ינואר 2011, 20:00
הודעות: 5
פורסם: 14 ינואר 2011, 20:35
לא הבנתי איך אני מפעיל את זה אחי ,

Ohad
מנהל האתר
Re: [פרסום] Newsbot
הצטרף: 29 יוני 2010, 16:13
הודעות: 111
פורסם: 15 ינואר 2011, 10:05
אני לא מבין למה להשתמש בקודים כאלה בדיאללים, אתם מורידים את כמות ההורדות שלכם ב-50% אם לא יותר.
לגבי הקוד עצמו, רצוי להשתמש יותר ב-elseif.

ZxoR
מנהל גלובאלי
Re: [פרסום] Newsbot
הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 14 אוגוסט 2011, 07:32
כמו שאוהד אמר ובתוספת:
במידה ותרצה שהבוט יתפרסם בפורום רשמי של מירקס לקודים, תצטרך לתקן את הבעיות בו, במידה ולא תתקן בזמן הקרוב - האשכול ינעל ויועבר למחסן.

בהצלחה!
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה


חזור אל ארכיון

cron