עמוד ראשי מירק סקריפטינג ארכיון בוט קלאב - Clubs Bot

בוט קלאב - Clubs Bot

ארכיון האתר הוא לנושאים שלא נמצאו לנכון לפרסום אך בכל זאת יכולים להוות שימוש.

Editor
משתמש רשום
בוט קלאב - Clubs Bot
הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 12:44
הודעות: 41
פורסם: 13 אוקטובר 2012, 13:25
שם הקוד: Clubs Bot
יוצר: לא ידוע
גרסה: 1.0
תיאור: בוט קלאבים, מפרסם רשימת סרברים שבחרתם.
הפעלה: כנסו למירק ולחצו במקלדת ALT + R, לחצו למעלה בצד שמאל File ואז New, תעתיקו את הסקריפט ותאשרו.
on *:text:*:%g.chan:{
  unset %hl.platot
  if ($1 == !players) && (!%hl.flood) {
    msg %g.chan The players Are:
    set %HLserver $iif($gettok(%ip,$2,32),$v1,$gettok(%ip,1,32))
    hlll
    set -u30 %hl.flood 1
  }
  elseif ($1 == !clubs) && (!%hl.flood) { hlc | set -u25 %hl.flood 1 }
}
alias hlll {
  set %HLCS.queried $false
  sockudp -k HLCS.playr $replace(%HLserver,$chr(58),$chr(32)) $str($chr(255),4) $+ USource Engine Query
}
on *:udpread:HLCS.playr: {
  if ($sockerr > 0) return
  sockread &temp
  if ($count($bvar(&temp,6,6),$chr(32)) == 3) && (%HLCS.queried != $true) { sockudp -k HLCS.playr $replace(%HLserver,$chr(58),$chr(32)) ????U $+ $bvar(&temp,6,4).text | set %HLCS.queried $true | halt }
  breplace &temp 255 0
  var %client_start = 8, %i = 0, %clients = $bvar(&temp,6)
  while (%i <= %clients) {
    var %client = $bvar(&temp,%client_start,$calc($bfind(&temp,%clie nt_start,0) - %client_start)).text
    var %frag = $bvar(&temp,$calc($bfind(&temp,%client_start,0) + 1),1)
    var %time32 = $bvar(&temp,$calc($bfind(&temp,%client_start,%frag 0 0 0) + $iif(%frag,4,5)),4)
    var %client_start = $calc($bfind(&temp,%client_start,%frag 0 0 0) + $iif(%frag,9,10))
    if (%client) { .timer 1 %i msg %g.chan Name: %client Score: %frag Time: $duration($unfloat(%time32)) }
    inc %i
  }
}
alias hlc {
  unset %hl.*
  %hl.serverloop = 1
  var %x = 1
  while ($gettok(%ip,%x,32)) {
    var %y = $gettok(%ip,%x,32)
    sockclose HL.*
    set %HL.IP %y
    set %HL.ticks $ticks
    if (!%clubreg) .timer 1 5 msg %g.chan Register: Register #Games.il Server at www.Games-il.co.il | set -u10 %clubreg 1
    .timer -m 1 0 sockudp -k HL. $+ %y $replace(%y,$chr(58),$chr(32)) $str($chr(255),4) $+ TSource Engine Query
    inc %x
  }
}
on *:udpread:HL.*:{
  set %HL.Ping $calc($ticks - %HL.ticks)
  sockread &serv
  breplace &serv 0 254
  tokenize 254 $sbvar
  if (You have been banned from this server. !isin $1) {
    if ($players(1) >= $players(2)) { var %hl.playersh $+(04,$players(1),/,$players(2)) }
    else {
      if (!$players(2)) { var %hl.playersh 030/ $+ $players(1)) | goto b }
      var %hl.playersh $+(03,$iif($players(2) > 33,0/ $+ $players(1),$+($iif($players(1),$v1,0),/,$players(2))))
    }
  }
  :b
  .timer 1 %hl.serverloop msg %g.chan %hl.serverloop $+ ) Address: $mid($sockname,4-) Host: $iif($css.yn,$remove($1,????I),$2) Map: $iif($css.yn,$2,$3) Players: %hl.playersh 
  .timerhl.tot 1 $calc($numtok(%ip,32) + 1) hl.tot
  set %hl.pinga %hl.pinga $calc($ticks - %HL.ticks)
  set %hl.platot %hl.platot $strip(%hl.playersh)
  inc %hl.serverloop
}
alias sbvar { return $bvar(&serv,1,$bvar(&serv,0)).text }
alias players {
  if ($1 == 1) { return $asc($mid($gettok($sbvar,6,254),1,1)) }
  elseif ($1 == 2) { return $asc($mid($gettok($sbvar,6,254),2,1)) }
}
alias -l css.yn { return $iif(Source isin $gettok($sbvar,4,254),1,0) }
alias -l hl.tot {
  var %x = 1,%y = 1
  while ($gettok(%hl.pinga,%x,32)) {
    var %p = $calc(%p + $gettok(%hl.pinga,%x,32))
    inc %x
  }
  while ($gettok(%hl.platot,%y,32)) {
    var %a = $calc(%a + $gettok($gettok(%hl.platot,%y,32),1,47)),%k = $calc(%k + $gettok($gettok(%hl.platot,%y,32),2,47))
    inc %y
  }
  var %w = Total Clubs: $calc(%hl.serverloop - 1)  Clubs Players:
  if (%k <= %a) { msg %g.chan %w $+(04,%a,/,%k)  }
  else { msg %g.chan %w $+(03,%a,/,%k)  }
}
menu channel,status {
  Clubs bot
  .Add server:set %ip $addtok(%ip,$$input(Choose a server to add,e,Clubs bot),32)
  .Set channel:var %x = $$input(Choose a channel,e,Clubs bot) | set %g.chan $iif($left(%x,1) != $chr(35),$chr(35) $+ %x,%x)
  .-
  .Delete all servers:unset %ip
}
;No my alias
alias -l unfloat {
  if ($gettok($1,4,32) >= 100) return
  var %x 4, %f , %b
  while (%x > 1) { %f = %f $+ $base($gettok($1,%x,32),10,2,8) | dec %x }
  var %m 1 $+ $mid(%f,10,23) , %e $calc($base($mid(%f,2,8),2,10) -127) , %x 24
  while (%x > 0) { dec %x | %b = $calc( %b + 2 ^ $calc(%x + %e) * $mid( %m , $calc(24 - %x) , 1 ) ) }
  return $calc(%b / 2^23)
}

יש למצוא גם: pastebin.php?mode=view&s=43
Main Editor
Server: irc.quakanet.org - Channel: #mIRCs
Automatically connect: irc://irc.quakenet.org/mIRCs

ZxoR
מנהל גלובאלי
Re: בוט קלאב - Clubs Bot
הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 370
פורסם: 17 אפריל 2014, 21:37
תודה רבה על הפרסום, אך הקוד אינו מקצועי ואינו בנוי עד תום לשימוש. כמו כן, אינו מפורט יוצר וצורת שימוש. מועבר לארכיון.
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה


חזור אל ארכיון

cron