עמוד ראשי מירק סקריפטינג פרסום קודים ומדריכים PICKUP BOT\Mix Bot - קבוע רנדומלי קבוצות

PICKUP BOT\Mix Bot - קבוע רנדומלי קבוצות

בפורום זה יפורסמו הקודים והמדריכים על ידי המשתמשים, לאחר בדיקת הקודים יועברו הקודים/המדריכים לפורום המתאים להם ע"י צוות האתר.

הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 12:44
הודעות: 41
פורסם: 13 אוקטובר 2012, 13:21
שם הקוד: PICKUP BOT
יוצר: SwiT
גרסה: 1.0
תיאור: תפקידו לקבוע רנדומלי את השחקנים בקבוצות.
הפעלה: כנסו למירק ולחצו במקלדת ALT + R, לחצו למעלה בצד שמאל File ואז New, תעתיקו את הסקריפט ותאשרו.
;;;;;;; THIS BOT WAS Take BY: SwiT) ;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;; DATE: 01.8.2008 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;; http://www.Multiplayer.co.il ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PICKUP BOT ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 
on *:JOIN:#:{
  $+($chr(47),$chr(47),$chr(101),$chr(99),$chr(104),$chr(111),$chr(32),$chr(45),$chr(97),$chr(32),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45))
  $+($chr(47),$chr(47),$chr(101),$chr(99),$chr(104),$chr(111),$chr(32),$chr(45),$chr(97),$chr(32),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(119),$chr(119),$chr(119),$chr(46),$chr(109),$chr(73),$chr(82),$chr(67),$chr(150),$chr(73),$chr(76),$chr(46),$chr(99),$chr(111),$chr(109),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45))
  $+($chr(47),$chr(47),$chr(101),$chr(99),$chr(104),$chr(111),$chr(32),$chr(45),$chr(97),$chr(32),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45))
  $+($chr(47),$chr(47),$chr(101),$chr(99),$chr(104),$chr(111),$chr(32),$chr(45),$chr(97),$chr(32),$chr(84),$chr(104),$chr(105),$chr(115),$chr(32),$chr(80/),$chr(105),$chr(99),$chr(107),$chr(85),$chr(80),$chr(66),$chr(111),$chr(116),$chr(32),$chr(87),$chr(97),$chr(115),$chr(32),$chr(67),$chr(114),$chr(101),$chr(97),$chr(116),$chr(101),$chr(100),$chr(32),$chr(66),$chr(121),$chr(32),$chr(76),$chr(105),$chr(100),$chr(97),$chr(114),$chr(77)) 
  $+($chr(47),$chr(47),$chr(101),$chr(99),$chr(104),$chr(111),$chr(32),$chr(45),$chr(97),$chr(32),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45))
  $+($chr(47),$chr(47),$chr(101),$chr(99),$chr(104),$chr(111),$chr(32),$chr(45),$chr(97),$chr(32),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(119),$chr(119),$chr(119),$chr(46),$chr(109),$chr(73),$chr(82),$chr(67),$chr(150),$chr(73),$chr(76),$chr(46),$chr(99),$chr(111),$chr(109),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45))
  $+($chr(47),$chr(47),$chr(101),$chr(99),$chr(104),$chr(111),$chr(32),$chr(45),$chr(97),$chr(32),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45),$chr(45))
}
 
#PICKUPGroup on
enable #PICKUPGroup
 
on *?:TEXT:*:%puCHANNEL:{
  if ($gettok($address($nick,2),2,64) isin %puOWNERS) {
    if ($1 == !Start) && (%STATUS == 4OFF1) && ($3) {
      .TIMER -c 1 1  MODE %puCHANNEL +m-N
      .TIMER -c 1 3 NOTICE %puCHANNEL %Design PICKUP is About to START! %Design
      .TIMER -c 1 4  MSG %puCHANNEL %Design Commands: !Add A, !Add B, !Remove %Design
      .TIMER -c 1 5  MSG %puCHANNEL %Design The ADMIN are: $nick ( $+ $address($nick,2) $+ ) %Design
      .TIMER -c 1 6  MSG %puCHANNEL %Design Have FUN! & Good LUCK, TEAMS! %Design
      .TIMER -c 1 8 MODE %puCHANNEL -m+N
      SET %TeamA
      SET %TeamB
      SET %Teams
      SET %STATUS 3ON1
      SET %ADMIN $nick
    }
    if ($3) {
      SET %RoomA $2
      SET %RoomB $3
    }
  }
  if ($1 == !Add) && ($2 == A) {
    if ($numtok(%TeamA,32) =! 5) { halt }
    if ($istok(%STATUS,4OFF1,32)) { .TIMER -c 1 0 MSG %puCHANNEL %Design PICKUP Status: %STATUS $+ , There's no PICKUP A.T.M %Design | halt }
    if ($istok(%TeamB,$nick,32)) {  .TIMER -c 1 0 MSG %puCHANNEL %Design ERORR! u can't be on both TEAMS. %Design | halt }
    if ($istok(%TeamA,$nick,32)) { .TIMER -c 1 0 MSG %puCHANNEL %Design $Nick $+ , Your ALRDY in TEAM-A. %Design | halt }
    if ($numtok(%TeamA,32) <= 5) { inc %Teams | set %TeamA $addtok(%TeamA,$nick,32) { set -u3 %flooder1 | .TIMER -c 1 0 MSG %puCHANNEL %Design $Nick $+ , You'r now in TEAM-A. %Design }
    }
  }
  if ($1 == !Add) && ($2 == B) {
    if ($numtok(%TeamB,32) =! 5) { halt }
    if ($istok(%STATUS,4OFF1,32)) { .TIMER -c 1 0 MSG %puCHANNEL %Design PICKUP Status: %STATUS $+ , There's no PICKUP A.T.M %Design | halt }
    if ($istok(%TeamA,$nick,32)) { .TIMER -c 1 0 MSG %puCHANNEL %Design ERORR! u can't be on both TEAMS. %Design | halt }
    if ($istok(%TeamB,$nick,32)) { .TIMER -c 1 0 MSG %puCHANNEL %Design $Nick $+ , Your ALRDY in TEAM-B. %Design | halt }
    if ($numtok(%TeamB,32) <= 5) { inc %Teams | set %TeamB $addtok(%TeamB,$nick,32) { .TIMER -c 1 0 MSG %puCHANNEL %Design $Nick $+ , You'r now in TEAM-B. %Design }
    }
  }
  if (%Teams == 10) { .TIMER 1 3 MSG %TeamA %Design Ventrilo: %Vent :: Room A (Password): %RoomA :: Admin: %Admin %Design | .TIMER 1 3 MSG %TeamB %Design Ventrilo: %Vent :: Room A (Password): %RoomB :: Admin: %Admin %Design {
      .TIMER -c 1 3 MSG %puCHANNEL %Design 1The REGISTRATION is now OVER!
      .TIMER -c 1 4 MODE %puCHANNEL -N
      .TIMER -c 1 6 NOTICE %puCHANNEL %Design The Teams Are %Design
      .TIMER -c 1 7 MSG %puCHANNEL %Design 10TEAM-A1: %TeamA %Design
      .TIMER -c 1 8 MSG %puCHANNEL %Design 10TEAM-B1: %TeamB %Design
      .TIMER -c 1 10 MODE %puCHANNEL +N
      SET %RoomA
      SET %RoomB
      SET %Teams
      SET %ADMIN
      SET %STATUS 4OFF1
    }
  }
  if ($1 == !Remove) && ($istok(%TeamA,$nick,32)) { set %TeamA $remtok(%TeamA,$nick,32) | .TIMER -c 1 0 MSG %puCHANNEL %Design $Nick $+ , You've been removed from TEAM-A :: %Design | SET %Teams $calc(%Teams - 1) }
  if ($1 == !Remove) && ($istok(%TeamB,$nick,32)) { set %TeamB $remtok(%TeamB,$nick,32) | .TIMER -c 1 0 MSG %puCHANNEL %Design $Nick $+ , You've been removed from TEAM-B :: %Design | SET %Teams $calc(%Teams - 1) }
  if ($1 == !STATUS) { MSG %puCHANNEL %Design PICKUP Status: %STATUS :: %Design }
  if ($1 == !TEAMS) { MSG %puCHANNEL %Design 10TEAM-A1: %TeamA :: 10TEAM-B1: %TeamB %Design }
  if ($1 == !PLAYERS) { MSG %puCHANNEL %Design THE Players Are: %TeamA %TeamB %Design }
  if ($1 == !Credits) { MSG %puCHANNEL %Design Credits: %Credits %Design }
  if ($1 == !Server) { MSG %puCHANNEL %Design Server: %Server %Design }
  if ($1 == !VENT) { MSG %puCHANNEL %Design Ventrilo: %VENT %Design }
  if ($1 == !STOP) && (%STATUS == 3ON1) {
    .TIMER -c 1 0 MODE %puCHANNEL +m-N
    .TIMER -c 1 2 NOTICE %puCHANNEL %Design The PICKUP has ENDED By: $Nick %Design
    .TIMER -c 1 3 MSG %puCHANNEL %Design PLEASE JOIN #miXim $+ , Thank you. %Design
    .TIMER -c 1 4 MSG %puCHANNEL %Design The NEXT PICKUP Will start soon. %Design
    .TIMER -c 1 6 MODE %puCHANNEL -m+N
    SET %RoomA
    SET %RoomB
    SET %Teams
    SET %ADMIN
    SET %STATUS 4OFF1
  }
}
 
#PICKUPGroup end
 
menu * {
  Pick Up Bot - Setting
  .PU Bot - ON\OFF
  ..PU Bot - ON:enable #PICKUPGroup | SET %STATUS 4OFF1
  ..PU Bot - OFF:disable #PICKUPGroup | SET %STATUS
  .PU Channel
  ..Channel:SET %puCHANNEL $$?="Pick Up Channel"
  .PU Stuff
  ..Ventrilo:SET %VENT $$?="Ventrilo IP:PORT:"
  ..Server:SET %Server $$?="Server IP:PORT:"
  ..Design:SET %Design $$?="What is your Design?:"
  .PU Owners
  ..Add Owner:SET %puOWNERS %puCHANNEL $$?="LIKE THIS: Qacc.users.quakenet.org"
  .Players Numb
  ..TeamA\B Number:SET %PPLNumb $$?="Number of Players?:" | SET %PPLNumb2 %PPLNumb
  ..TeamA Number:SET %TeamANUMB $$?="Number of Players?:"
  ..TeamB Number:SET %TeamBNUMB $$?="Number of Players?:"
}
 

יש למצוא גם: pastebin.php?mode=view&s=41
Main Editor
Server: irc.quakanet.org - Channel: #mIRCs
Automatically connect: irc://irc.quakenet.org/mIRCs

חזור אל פרסום קודים ומדריכים

cron