עמוד ראשי מירק סקריפטינג פרסום קודים ומדריכים מצטרף אוטמטית לגאטרים - Autosub + Autoadd

מצטרף אוטמטית לגאטרים - Autosub + Autoadd

בפורום זה יפורסמו הקודים והמדריכים על ידי המשתמשים, לאחר בדיקת הקודים יועברו הקודים/המדריכים לפורום המתאים להם ע"י צוות האתר.

הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 12:44
הודעות: 41
פורסם: 13 אוקטובר 2012, 12:49
שם הקוד: Autosub + Autoadd
יוצר: onRex
גרסה: 1.0
תיאור: מצטרף אוטמטית לגאטרים, פועל רק בערוץ cZ.iL.
הפעלה: כנסו למירק ולחצו במקלדת ALT + R, לחצו למעלה בצד שמאל File ואז New, תעתיקו את הסקריפט ותאשרו.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;#cZ.iL (Only That channel :\);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Autosub + Autoadd script by:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;onRex;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;*Please, dont remove those line (include the Copyright);;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;or the script will be send you an ERRORS;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Thanks. Enjoy;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
on *:notice:*:#cz.il:{
  if (*sub is needed* iswm $1-) && ($chan == #cz.il) && ($address($nick,2) == *!*@cZBOT.users.quakenet.org) {
    set %czass str | set %czaa off
  }
  if (*gather is on the way* iswm $1-) && ($chan == #cz.il) && ($address($nick,2) == *!*@cZBOT.users.quakenet.org) {
    set %czaaa str | set %czas off
  }
}
on *:rawmode:#cz.il:{
  if (%czaa == on) && (%czaaa == str) && (*-*m*N* iswm $1-) && ($address($nick,2) == *!*@cZBOT.users.quakenet.org) {
    msg # !add
    .timer -m 1 500 msg # !add
    .timer 1 2 msg # !add
    .timer 1 3 set %czaa off | echo -st 1The Autoadd script has been turned 4 $+ $upper(%czaa) $+ 1 automaticlly.
  }
  if (%czas == on) && (%czass == str) && (*-*m*N* iswm $1-) {
    .timer -m 1 800 msg # !sub
    .timer 1 2 set %sub off | echo -st 1The Autosub script has been turned 4 $+ $upper(%czas) $+ 1 automaticlly.
  }
}
 
menu channel {
  #cZ.iL Autoadd\Autosub
  .Autoadd ON { set %czaa on | echo -st 1The Autoadd script is now correctly: 9 $+ $upper(on) $+  }
  .Autoadd OFF { set %czaa off | echo -st 1The Autoadd script is now correctly: 4 $+ $upper(off) $+  }
  .-
  .Autosub ON { set %czas on | echo -st 1The Autosub script is now correctly: 9 $+ $upper(on) $+  }
  .Autosub OFF { set %czas off | echo -st 1The Autosub script is now correctly: 4 $+ $upper(off) $+  } 
  .-
  .Autoadd+Autosub ON { set %czas on | set %czaa on | echo -st 1The Autosub and Autoadd scripts is now correctly: 9 $+ $upper(on) $+  }
  .Autoadd+Autosub OFF { set %czas off | set %czaa off | echo -st 1The Autosub and Autoadd scripts is now correctly: 4 $+ $upper(off) $+  }
  .Scripts status { echo -s - | echo -st The Autoadd script is now correcly:  $+ %czaa $+ . | echo -st The Autosub script is now correcly:  $+ %czas $+ . | echo -s - }
}

יש למצוא גם: pastebin.php?mode=view&s=36
Main Editor
Server: irc.quakanet.org - Channel: #mIRCs
Automatically connect: irc://irc.quakenet.org/mIRCs

חזור אל פרסום קודים ומדריכים

cron