עמוד ראשי מירק סקריפטינג פרסום קודים ומדריכים OpenProxy - שומר ומסלק כתובות לא רצויות

OpenProxy - שומר ומסלק כתובות לא רצויות

בפורום זה יפורסמו הקודים והמדריכים על ידי המשתמשים, לאחר בדיקת הקודים יועברו הקודים/המדריכים לפורום המתאים להם ע"י צוות האתר.

הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 12:44
הודעות: 41
פורסם: 13 אוקטובר 2012, 12:44
שם הקוד: OpenProxy
יוצר: לא ידוע
גרסה: 1.0
תיאור: שומר כתובות לא רצויות ומסלק אותם מהערוץ, יש להכניס לו את רשימת הכתובות שאתם לא רוצים שיהיו בערוץ.
הפעלה: כנסו למירק ולחצו במקלדת ALT + R, לחצו למעלה בצד שמאל File ואז New, תעתיקו את הסקריפט ותאשרו.
on @OpenProxy:join:#chan:{ if ($nick != $me) { mode # +mr | timer 1 20 mode # -mr | kick # $nick 14Banned,proxy address5 $time | mode # +b $maddress  } }
alias Proxyconf if $dialog(Proxylist) == $null dialog -m Proxylist Proxylist
dialog Proxylist {
  title "ProxyListed Kick"
  size -1 -1 200 265
  button "&Exit", 1, 110 200 70 20,ok
  list 2, 10 20 180 135, sort
  box "ProxyList", 3, 5 5 190 145
  edit "", 4, 10 165 180 20, autohs
  box "Add Here", 5, 5 150 190 45
  button "Add", 6, 20 200 70 20
  box "Note:", 7, 5 225 190 35
  text "Double click to delete ProxyList", 8, 25 240 180 45 
}
alias Proxysetup if $dialog(Proxylist) == $null dialog -m Proxylist Proxylist
on *:dialog:Proxylist:dclick:2:{ .ruser OpenProxy $did(2).seltext | did -d Proxylist 2 $did(2).sel }
on *:dialog:Proxylist:sclick:6:{ if ($did(4) != $null) { did -a Proxylist 2 $did(4) | .auser OpenProxy $did(4) | did -fr Proxylist 4 } }
on *:dialog:Proxylist:init:*:{
  if ($ulist(*,OpenProxy,0) != $null) {
    set %prx.Proxy 0
    while (%prx.Proxy < $ulist(*,OpenProxy,0)) {
      inc %prx.Proxy 1
      did -a Proxylist 2 $ulist(*,OpenProxy,%prx.Proxy)
    }     
    unset %prx.Proxy
  }
}
 
 
menu menubar,channel {
  OpenProxy:dialog -m Proxylist Proxylist
}

יש למצוא גם: pastebin.php?mode=view&s=34
Main Editor
Server: irc.quakanet.org - Channel: #mIRCs
Automatically connect: irc://irc.quakenet.org/mIRCs

חזור אל פרסום קודים ומדריכים

cron