עמוד ראשי מירק סקריפטינג פרסום קודים ומדריכים Mix Bot - בוט קובע קבוצות

Mix Bot - בוט קובע קבוצות

בפורום זה יפורסמו הקודים והמדריכים על ידי המשתמשים, לאחר בדיקת הקודים יועברו הקודים/המדריכים לפורום המתאים להם ע"י צוות האתר.

הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 12:44
הודעות: 41
פורסם: 13 אוקטובר 2012, 12:41
שם הקוד: Mix Bot
יוצר: לא ידוע
גרסה: 1.0
תיאור: Mix Bot, תפקידו לקבוע רנדומלי את השחקנים בקבוצות.
הפעלה: כנסו למירק ולחצו במקלדת ALT + R, לחצו למעלה בצד שמאל File ואז New, תעתיקו את הסקריפט ותאשרו.
alias themix {
  while ($numtok(%tmp1,32) < $calc(%pplsnum / 2) {
  var %g = $gettok(%mixreg,$r(1,$numtok(%mixreg,32)),32) | var %tmp1 = $addtok(%tmp1,%g,32) | var %mixreg = $remtok(%mixreg,%g,1,32) } | msg # %tmp1 vs %mixreg
}
on *:text:*!gomix*:#: {
  if ( $nick isin %gomix ) {
    msg # already started mix
  }
  elseif ( $nick isop # ) {
    /enable #gomix
    /set %gomix $nick
    timer 1 1 mode # +m
    timer 1 3 msg # you may write 2 sec's more !inmix
timer 1 5 mode # -m
  }
}
on *:text:*!offmix*:#: {
  if ( $nick isin %offmix ) {
    msg # mix is already off
  }
  elseif ( $nick isop # ) {
    notice # mix is off
    set %offmix $nick
    mode # +b-b * *
    unset %mixreg , %mixalready , %gomix , %offmix
    /disable #gomix
  }
}
#gomix off
on *:text:*!inmix*:#:{
  if ($nick isin %mixalready || $nick isin %mixreg ) {
    halt
  }
  elseif ($1 == !inmix) && ($nick !isin %mixreg) && ( $nick !isin %mixalready ) && ($numtok(%mixreg,32) < %pplsnum) {
    /set %mixalready %mixalready $nick
    /set %mixreg %mixreg $nick
    msg # רשומים : $+($numtok(%mixreg,32),/,%pplsnum)
  }
  elseif ($numtok(%mixreg,32) == %pplsnum) {
    /disable #gomix
    timer 1 2 mode # +m
    timer 1 5 msg # wait for mix :........
    timer 1 9 mix msg # teams : $themix
    timer 1 12 mode # -m
  }
}
#gomix end
on *:text:*!teamix*:#: {
  if ( $nick isin %mixnc ) {
    halt
  }
  elseif (%mixreg == $null) {
    msg # mix is off
  }
  else {
    set %mixnc %mixnc $nick
    //msg # teams : $replace(%mixreg,$chr(32),$+($chr(44)))
  }
 
}
menu channel {
  הגדרות
  .הגדר מספר שחקנים://set %pplsnum $?=\"?\"
  .הגדר ערוץ:/set %channel $chan
}

יש למצוא גם: pastebin.php?mode=view&s=33
Main Editor
Server: irc.quakanet.org - Channel: #mIRCs
Automatically connect: irc://irc.quakenet.org/mIRCs

חזור אל פרסום קודים ומדריכים