עמוד ראשי מירק סקריפטינג פרסום קודים ומדריכים מידע על אתרים - DNS Information

מידע על אתרים - DNS Information

בפורום זה יפורסמו הקודים והמדריכים על ידי המשתמשים, לאחר בדיקת הקודים יועברו הקודים/המדריכים לפורום המתאים להם ע"י צוות האתר.

הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 12:44
הודעות: 41
פורסם: 13 אוקטובר 2012, 12:29
שם הקוד: DNS Information
יוצר: לא ידוע
גרסה: 1.0
תיאור: מציג מידע על אתרים
הפעלה: כנסו למירק ולחצו במקלדת ALT + R, לחצו למעלה בצד שמאל File ואז New, תעתיקו את הסקריפט ותאשרו.
dialog dnsinfo {
  title "Requested DNS Information"
  size -1 -1 151 74
  option dbu
  box "DNS Info", 1, 0 0 151 59
  edit %dns.nick, 2, 32 9 116 10, read autohs
  text "Nickname:", 3, 3 10 26 9
  text "IP:", 4, 3 22 22 9
  edit %dns.ip, 5, 32 21 116 10, read autohs
  text "Hostmask:", 6, 3 34 28 9
  edit %dns.hostmask, 7, 32 33 116 10, read autohs
  text "Resolved:", 8, 3 46 25 9
  button "Cancel / Dismiss", 11, 78 61 72 12, cancel
  button "OK / Copy IP to clipboard", 12, 1 61 76 12, default ok
  edit %dns.resolved, 13, 32 45 116 10, read autohs
}
alias displaydns {
  dialog -m DNSi $+ $rand(1,10) dnsinfo
}
alias dns {
  .dns $1-
}
alias -l cleanup {
  unset %dns.*
}
 
alias dns_begin {
  dns $$1
}
 
on *:DNS: {
  set %dns.nick $iif($nick,$nick,Nickname Not Specified)
  set %dns.ip $iif($iaddress,$iaddress,No IP resolved)
  set %dns.hostmask $iif($naddress,$naddress,No Hostmask Available)
  set %dns.resolved $iif($raddress,Yes!,Not Resolved)
  displaydns
  .halt
}
 
on *:dialog:DNSi*:SCLICK:*: {
  if ($did == 12) { clipboard $did($dname,5) | cleanup }
  if ($did == 11) { cleanup }
}
menu nicklist {
  Dns:/dns_begin $$1
}
 

יש למצוא גם: pastebin.php?mode=view&s=28
Main Editor
Server: irc.quakanet.org - Channel: #mIRCs
Automatically connect: irc://irc.quakenet.org/mIRCs

חזור אל פרסום קודים ומדריכים

cron