עמוד ראשי מירק סקריפטינג פרסום קודים ומדריכים מערכת אוואי/לא נמצא בעברית - Away System

מערכת אוואי/לא נמצא בעברית - Away System

בפורום זה יפורסמו הקודים והמדריכים על ידי המשתמשים, לאחר בדיקת הקודים יועברו הקודים/המדריכים לפורום המתאים להם ע"י צוות האתר.

הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 12:44
הודעות: 41
פורסם: 13 אוקטובר 2012, 12:10
שם הקוד: Away System
יוצר: TrAsKy
גרסה: 1.0
תיאור: מערכת אוואי/לא נמצא בעברית
הפעלה: כנסו למירק ולחצו במקלדת ALT + R, לחצו למעלה בצד שמאל File ואז New, תעתיקו את הסקריפט ותאשרו.
alias AS { dialog $iif($dialog(away),-v away,-m away away) }
dialog away {
  title "מערכת אוואי בעברית. By TrAsKy"
  size -1 -1 205 118
  option dbu
  box "פרטים", 1, 80 -1 125 39
  box "מצב", 2, 1 -1 78 39
  box "סיבות שמורות", 3, 56 38 54 79
  box "ניקים שמורים", 4, 1 38 54 79
  box "אפשרויות", 5, 111 56 93 49
  check "", 6, 113 63 8 10
  check "", 7, 113 73 8 10
  check "", 8, 113 93 8 9
  check "", 9, 113 83 8 10
  text "הצג הודעת אוואי כל", 10, 148 64 55 8
  edit "", 11, 136 63 11 10, autohs
  text "דקות", 12, 121 64 15 8
  text "חסום הודעת פרטיות בזמן האווי", 13, 121 73 82 8
  text "הגב בערוץ בעת הזכר הניק שלך", 14, 120 83 83 8
  text "מזער את המירק בזמן האווי", 15, 121 94 82 8
  button "&התחל", 16, 111 106 28 10
  button "&חזור", 17, 141 106 28 10
  button "שמור הגדרות", 18, 160 39 40 8
  button "ברירת מחדל", 19, 115 39 40 8
  list 20, 57 48 51 57, size
  list 21, 2 55 51 50, size
  button "הוסף", 22, 83 106 25 9
  button "הסר", 23, 58 106 22 9
  button "הסר", 24, 3 106 22 9
  button "הוסף", 25, 28 106 25 9
  text ":סטאטוס", 26, 52 10 25 8
  text ":זמן האוואי", 27, 49 26 28 8
  text ":סיבה", 28, 186 9 17 8
  edit "", 29, 108 9 77 9, autohs
  button "שמור", 30, 82 9 25 8
  text ":כינוי", 31, 190 20 13 8
  edit "", 32, 108 19 77 9, autohs
  button "שמור", 33, 82 19 25 8
  text "", 34, 36 10 15 8
  text "", 35, 3 26 45 8
  check "שנה את הכינוי בעת כניסה למצב אוואי", 36, 83 28 119 8
  icon 37, 7 7 20 17,  C:\Windows\System32\Shell32.dll, 109
  icon 38, 7 7 20 17,  C:\Windows\System32\Shell32.dll, 176
  button "החלפת כל טקסט", 39, 3 45 49 9
  button "&חזור &בשקט", 40, 171 106 33 10
  button "מערכת אוואי אוטומטית", 41, 123 48 70 8
}
dialog AutoA {
  title "מערכת אוואי אוטומטית"
  size -1 -1 166 75
  option dbu
  radio "מופעל", 1, 3 8 29 10, group
  radio "מכובה", 2, 3 18 29 10
  box "זמן הפעלה", 4, 51 1 56 73
  radio "אחרי 15 דקות", 5, 55 8 50 10, group
  radio "אחרי 30 דקות", 6, 55 17 50 10
  radio "אחרי שעה", 7, 55 26 50 10
  radio "אחרי 3 שעות", 8, 55 35 50 10
  radio "אחרי 12 שעות", 9, 55 44 50 10
  text "אחרי", 3, 91 53 14 8
  edit "", 10, 78 54 12 8
  text "דקות", 11, 64 53 14 8
  radio "", 12, 55 53 9 10
  text "אחרי", 13, 91 62 14 8
  edit "", 14, 78 63 12 8
  text "שעות", 15, 64 62 14 8
  radio "", 16, 55 62 9 10
  box "מצב", 17, 1 1 48 31
  button "עדכן", 18, 5 42 39 10
  button "סגור", 20, 5 53 39 10, ok
  link "WwW.mIRC-IL.Com", 19, 2 64 48 8
  box "שליחת הודעה", 21, 109 1 56 73
  radio "כל 15 דקות", 22, 113 8 50 10, group
  radio "כל 30 דקות", 23, 113 17 50 10
  radio "כל שעה", 24, 113 26 50 10
  radio "כל 3 שעות", 25, 113 35 50 10
  radio "כל 12 שעות", 26, 113 44 50 10
  radio "", 27, 113 53 9 10
  text "דקות", 28, 122 53 14 8
  edit "", 29, 136 54 12 8
  text "כל", 30, 149 53 14 8
  text "כל", 31, 149 62 14 8
  edit "", 32, 136 63 12 8
  text "שעות", 33, 122 62 14 8
  radio "", 34, 113 62 9 10
  check "שלח הודעה", 35, 1 32 50 10
}
 
 
 
on *:dialog:AutoA:*:*: {
  if ($devent == close) { did -e away 1-41 }
  if ($devent == init) {
    if ($timer(saway)) { did -c $dname 1 | did -c $dname $gettok(%AA.State,1,32) | did -c $dname $gettok(%AA.State,2,32) | did -c $dname $gettok(%AA.State,3,32)  }
    if (!$timer(saway)) { did -c $dname 2 }
  }
  if ($devent == sclick) {
    if ($did == 18) {
      if ($did(2).state == 1) { if ($timer(saway)) .timersaway off }
      if ($did(1).state == 1) {
        .timersaway off
        if ($did(5).state == 1) { var %x 900 | set %AA.State 5 }
        if ($did(6).state == 1) { var %x 1800 | set %AA.State 6 }
        if ($did(7).state == 1) { var %x 3600 | set %AA.State 7 }
        if ($did(8).state == 1) { var %x 10800 | set %AA.State 8 }
        if ($did(9).state == 1) { var %x 43200 | set %AA.State 9 }
        if ($did(12).state == 1) { var %x $iif($did(10),$calc($did($dname,10) *60),$calc($$?"הכנס מספר דקות" *60)) | set %AA.State 12 }
        if ($did(16).state == 1) { var %x $iif($did(14),$calc($did($dname,14) *3600),$calc($$?"הכנס מספר שעות" *3600)) | set %AA.State 16 }
        if ($did(22).state == 1) && ($did(35).state == 1) { .timersaway 0 %x StartAutoAway 900 | set %AA.State %AA.State 35 22 }
        if ($did(23).state == 1) && ($did(35).state == 1) { .timersaway 0 %x StartAutoAway 1800 | set %AA.State %AA.State 35 23 }
        if ($did(24).state == 1) && ($did(35).state == 1) { .timersaway 0 %x StartAutoAway 3600 | set %AA.State %AA.State 35 24 }
        if ($did(25).state == 1) && ($did(35).state == 1) { .timersaway 0 %x StartAutoAway 10800 | set %AA.State %AA.State 35 25 }
        if ($did(26).state == 1) && ($did(35).state == 1) { .timersaway 0 %x StartAutoAway 43200 | set %AA.State %AA.State 35 26 }
        if ($did(27).state == 1) && ($did(35).state == 1) { .timersaway 0 %x StartAutoAway $iif($did(29),$calc($did($dname,29) *60),$calc($$?"הכנס מספר דקות" *60)) | set %AA.State %AA.State 35 27 }
        if ($did(34).state == 1) && ($did(35).state == 1) { .timersaway 0 %x StartAutoAway $iif($did(32),$calc($did($dname,32) *3600),$calc($$?"הכנס מספר שעות" *3600)) | set %AA.State %AA.State 35 34 }
        if (($did(23).state == 0) && ($did(24).state == 0) && ($did(25).state == 0) && ($did(26).state == 0) && ($did(27).state == 0) && ($did(34).state == 0)) || ($did(35).state == 0) { .timersaway 0 %x StartAutoAway }
      }
    }
  }
}
alias StartAutoAway {
  if (%Away-Status !== ON) {
    if ($isfile(Awaylog.txt) == $true) remove Awaylog.txt
    set %Away.Timee $time
    set %Away.Reason Auto Away System
    set %Away.Time 1
    timerinca 0 1 inc %Away.Time
    Set %Away-Status ON
    timertat 0 1 TAT2
    away %Away.Reason
    StartAway
    $iif($1,.timeraway 0 $1 StillAway,)
  }
}
on *:dialog:away:*:*: {
  if ($devent == init) {
    var %x 1
    while ($ulist(*,AwayNicks,%x)) {
      did -a $dname 21 $v1
      inc %x
    }
    var %y 1
    while ($ulist(*,AwayReasons,%y)) {
      did -a $dname 20 $replace($v1,ƒ,$chr(32))
      inc %y
    }
    did -b $dname 30,33,6,32,17,40
    did -a $dname 34 נמצא
    did -a $dname 35 00:00:00:00:00
    did -h $dname 37
    did -v $dname 38
    if ($gettok(%Away-Options,1,166)) { did -a $dname 29 $gettok(%Away-Options,1,166) | did -e $dname 30 }
    if ($gettok(%Away-Options,2,166)) { did -a $dname 32 $gettok(%Away-Options,2,166) | did -e $dname 33 }
    if ($gettok(%Away-Options,3,166)) { did -a $dname 11 $gettok(%Away-Options,3,166) | did -e $dname 6 }
    if ($gettok(%Away-Options,4,166) == 1) did -c $dname 6
    if ($gettok(%Away-Options,5,166) == 1) did -c $dname 7
    if ($gettok(%Away-Options,6,166) == 1) did -c $dname 9
    if ($gettok(%Away-Options,7,166) == 1) did -c $dname 8
    if ($gettok(%Away-Options,8,166) == 1) { did -c $dname 36 | did -e $dname 32,33 }
    if (%Away-Status == ON) || (%Away-Status == ONA) { did -b $dname 29,32,30,33,36,11,6,7,8,9,22,23,24,25,16,20,21,18,19,39 | did -a $dname 34 אוואי | TAT2 | did -e $dname 17,40 | did -v $dname 37 | did -h $dname 38 }
  }
  if ($devent == edit) {
    if ($did($dname,29)) { did -e $dname 30 }
    if (!$did($dname,29)) { did -b $dname 30 }
    if ($did($dname,32)) { did -e $dname 33 }
    if (!$did($dname,32)) { did -b $dname 33 }
    if ($did($dname,11)) { did -e $dname 6 }
    if (!$did($dname,11)) { did -b $dname 6 | did -u $dname 6 }
  }
  if ($devent == sclick) {
    if ($did == 41) { did -b $dname 1-41 | dialog -m AutoA AutoA }
    if ($did == 19) {
      unset %Away-Options
      did -r $dname 20,21
      dialog -x $dname $dname
      dialog -m $dname $dname
    }
    if ($did == 39) {
      var %x $$?"הכנס טקסט ישן" | var %y $$?"הכנס טקסט חדש" | var %z 1 | write temp.txt
      while ($ulist(*,AwayNicks,%z)) { write temp.txt $v1 | inc %z }
      .rlevel -r AwayNicks | set %z 1
      while ($read(temp.txt,%z)) { write temp2.txt $replace($v1,%x,%y) | inc %z }
      .remove temp.txt | set %z 1
      while ($read(temp2.txt,%z)) { .auser AwayNicks $v1 | inc %z }
      .remove temp2.txt | did -r $dname 21 | set %z 1
      while ($ulist(*,AwayNicks,%z)) { did -a $dname 21 $v1 | inc %z }
    }
    if ($did == 36) && ($did(36).state) { did -e $dname 32,33 }
    if ($did == 30) { auser AwayReasons $replace($did(29),$chr(32),ƒ) | did -a $dname 20 $did(29) }
    if ($did == 33) { auser AwayNicks $did(32) | did -a $dname 21 $did(32) }
    if ($did == 36) && (!$did(36).state) { did -b $dname 32,33 }
    if ($did == 20) { did -r $dname 29 | did -a $dname 29 $did(20).seltext }
    if ($did == 21) { did -r $dname 32 | did -a $dname 32 $did(21).seltext }
    if ($did == 22) { var %x $$?"הכנס סיבה" | /auser AwayReasons $replace(%x,$chr(32),ƒ) | did -a $dname 20 %x }
    if ($did == 23) {
      /ruser $replace($did(20).seltext,$chr(32),ƒ)
      did -d $dname 20 $did(20).sel
    }
    if ($did == 24) {
      /ruser $did(21).seltext
      did -d $dname 21 $did(21).sel
    }
    if ($did == 25) { var %x $$?"הכנס כינוי" | /auser AwayNicks %x | did -a $dname 21 %x }
    if ($did == 18) { set %Away-Options $did(29) $+ ¦ $+ $did(32) $+ ¦ $+ $did(11) $+ ¦ $+ $did(6).state $+ ¦ $+ $did(7).state $+ ¦ $+ $did(9).state $+ ¦ $+ $did(8).state $+ ¦ $+ $did(36).state | var %op $input(Your Options Succesfuly Saved!,o) }
    if ($did == 16) {
      if ($isfile(Awaylog.txt) == $true) remove Awaylog.txt
      Set %Away.LNick $me
      Set %Away.Time 1
      Set %Away.Reason $did(29)
      Set %Away.Nick $did(32)
      if ($did(36).state == 1) Nick %Away.Nick
      timerinca 0 1 inc %Away.Time
      set %Away.Timee $time
      Set %Away-Status ON
      did -v $dname 37
      did -h $dname 38
      did -a $dname 34 אוואי
      did -a $dname 35 1sec
      timertat 0 1 TAT2
      if ($did(6).state == 1) TimerAway 0 $calc($did(11) *60) StillAway
      if ($did(7).state == 1) Set %Away.Block ON
      if ($did(9).state == 1) Set %Away.Res ON
      if ($did(8).state == 1) { dialog -x away away | showmirc -t }
      away %Away.Reason
      StartAway
      did -b $dname 29,32,30,33,36,11,6,7,8,9,22,23,24,25,16,20,21,18,19,39,41
      did -e $dname 17,40
    }
    if ($did == 17) {
      if ($isfile(Awaylog.txt) == $true) Awaylog
      Nick %Away.LNick
      BackAway
      Set %Away-Status OFF
      unset %Away.*
      /away
      .timerinca off
      .timeraway off
      .timertat off
      did -h $dname 37
      did -v $dname 38
      did -a $dname 34 נמצא
      did -a $dname 35 00:00:00:00:00
      did -e $dname 29,30,36,11,6,7,8,9,22,23,24,25,16,20,21,18,19,39,41
      did -b $dname 17,40
      if ($gettok(%Away-Options,1,166)) { did -ra $dname 29 $gettok(%Away-Options,1,166) | did -e $dname 30 }
      if ($gettok(%Away-Options,2,166)) { did -ra $dname 32 $gettok(%Away-Options,2,166) | did -e $dname 33 }
      if ($gettok(%Away-Options,3,166)) { did -ra $dname 11 $gettok(%Away-Options,3,166) | did -e $dname 6 }
      if ($gettok(%Away-Options,4,166) == 1) did -c $dname 6
      if ($gettok(%Away-Options,5,166) == 1) did -c $dname 7
      if ($gettok(%Away-Options,6,166) == 1) did -c $dname 9
      if ($gettok(%Away-Options,7,166) == 1) did -c $dname 8
      if ($gettok(%Away-Options,8,166) == 1) { did -c $dname 36 }
      if (!$did(36).state) { did -b $dname 32,33 }
      if ($did(36).state) { did -e $dname 32,33 }
    }
    if ($did == 40) {
      if ($isfile(Awaylog.txt) == $true) Awaylog
      Nick %Away.LNick
      Set %Away-Status OFF
      unset %Away.*
      /away
      .timerinca off
      .timeraway off
      .timertat off
      did -h $dname 37
      did -v $dname 38
      did -a $dname 34 נמצא
      did -a $dname 35 00:00:00:00:00
      did -e $dname 29,30,36,11,6,7,8,9,22,23,24,25,16,20,21,18,19,39,41
      did -b $dname 17,40
      if ($gettok(%Away-Options,1,166)) { did -ra $dname 29 $gettok(%Away-Options,1,166) | did -e $dname 30 }
      if ($gettok(%Away-Options,2,166)) { did -ra $dname 32 $gettok(%Away-Options,2,166) | did -e $dname 33 }
      if ($gettok(%Away-Options,3,166)) { did -ra $dname 11 $gettok(%Away-Options,3,166) | did -e $dname 6 }
      if ($gettok(%Away-Options,4,166) == 1) did -c $dname 6
      if ($gettok(%Away-Options,5,166) == 1) did -c $dname 7
      if ($gettok(%Away-Options,6,166) == 1) did -c $dname 9
      if ($gettok(%Away-Options,7,166) == 1) did -c $dname 8
      if ($gettok(%Away-Options,8,166) == 1) { did -c $dname 36 }
      if (!$did(36).state) { did -b $dname 32,33 }
      if ($did(36).state) { did -e $dname 32,33 }
    }
  }
}
on *:open:?:*: {
  if (%Away-Status == ON) && (%Away.Block == ON) {
    if (!%Away.Flood) {
      var %x $duration(%Away.Time)
      msg $nick 7I14s 7S14till 7A14way7: F14rom 03 $+ %Away.Time $+ 7, 7R14eason 03 $+ %Away.Reason $+ 7, 7F14or 03 $+ $duration(%x) $+ 7. $+ $iif(%Away.Block == ON, $+ $chr(32) $+ 7I14'm 7B14locking 7P14rivate 7M14essages7.) 3(By TrAsKy)
      set -u2 %Away.Flood ON
      close -m $nick
    }
    write AwayLog.txt 10(11 $+ Private $+ 10) $timestamp < $+ $nick $+ > $1-
  }
}
on *:input:*: {
  if ($timer(saway)) { var %x $timer(saway).com | var %y $timer(saway).delay | .timersaway off | .timersaway 0 %y %x }
  if (%Away-Status == ON) && ($left($1,1) !== /) {
    /away
    $iif(%Away.LNick,Nick %Away.LNick,)
    BackAway
    Set %Away-Status OFF
    unset %Away.*
    .timertat off
    .timerinca off
    .timeraway off
    if ($isfile(Awaylog.txt) == $true) Awaylog
    haltdef
  }
}
on *:text:*:#: {
  if (%Away-Status == ON) && (%Away.Res == ON) && ($me isin $1-) {
    if (!%Away.Flood) {
      notice $nick 7I14s 7S14till 7A14way7: F14rom 03 $+ %Away.Timee $+ 7, 7R14eason 03 $+ %Away.Reason $+ 7, 7F14or 03 $+ $duration(%Away.Time) $+ 7. $+ $iif(%Away.Block == ON, $+ $chr(32) $+ 7I14'm 7B14locking 7P14rivate 7M14essages7.) 3(By TrAsKy)
      set -u2 %Away.Flood ON
    }
    write AwayLog.txt 10(11 $+ $chan $+ 10) $timestamp < $+ $nick $+ > $1-
  }
}
Alias StartAway {
  /ame 7I14s 7N14ow 7A14way7: F14rom 03 $+ %Away.Timee $+ 7, 7R14eason 03 $+ %Away.Reason $+ 7. $+ $iif(%Away.Block == ON, $+ $chr(32) $+ 7I14'm 7B14locking 7P14rivate 7M14essages7.) 3(By TrAsKy)
}
Alias StillAway {
  /ame 7I14s 7S14till 7A14way7: F14rom 03 $+ %Away.Timee $+ 7, 7R14eason 03 $+ %Away.Reason $+ 7, 7F14or 03 $+ $duration(%Away.Time) $+ 7. $+ $iif(%Away.Block == ON, $+ $chr(32) $+ 7I14'm 7B14locking 7P14rivate 7M14essages7.) 3(By TrAsKy)
}
Alias BackAway {
  /ame 7I14s 7B14ack 7F14rom 03 $+ %Away.Reason $+ 7, 7I 7W1414asn't 7H14ere 03 $+ $duration(%Away.Time) $+ 7. 7Y14ou 7C14an 7P14me 7N14ow7! 3(By TrAsKy)
}
alias TAT2 {
  if ($dialog(away)) {
    did -ra away 35 $duration(%Away.Time)
  }
}
menu @Awaylog {
  Close: { window -c @Awaylog }
}
alias awaylog {
  window -d @Awaylog
  var %x 1
  while ($read(awaylog.txt,%x)) {
    echo @Awaylog $v1
    inc %x
  }
  .remove awaylog.txt
}
menu channel {
Away System: { /as }
}

יש למצוא גם: pastebin.php?mode=view&s=25
Main Editor
Server: irc.quakanet.org - Channel: #mIRCs
Automatically connect: irc://irc.quakenet.org/mIRCs

חזור אל פרסום קודים ומדריכים

cron