עמוד ראשי מירק סקריפטינג פרסום קודים ומדריכים שליטה ב- BNC Dialog - BNC

שליטה ב- BNC Dialog - BNC

בפורום זה יפורסמו הקודים והמדריכים על ידי המשתמשים, לאחר בדיקת הקודים יועברו הקודים/המדריכים לפורום המתאים להם ע"י צוות האתר.

הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 12:44
הודעות: 41
פורסם: 13 אוקטובר 2012, 12:04
שם הקוד: BNC Dialog
יוצר: HiTRuN
גרסה: 1.0
תיאור: שליטה ב-BNC באמצעות דיאלוג, נוח מאוד לשימוש.
הפעלה: כנסו למירק ולחצו במקלדת ALT + R, לחצו למעלה בצד שמאל File ואז New, תעתיקו את הסקריפט ותאשרו.
This Dialog BNC Control By HiTRuN V1 made by HiTRuN.
Date of creation: 7/5/09.
Untested , Found a "bug" ? contact me
on my email: izik10000@gmail.com or #HiTRuN @Quakenet
HF.
dialog HBNC {
  title "BNC Control By HiTRuN"
  size -1 -1 182 106
  option dbu
  tab "BNC Commands", 1, 0 -3 183 109
  box "Settings", 5, 64 14 116 90, tab 1
  box "Auto Q Connection", 6, 2 60 56 44, tab 1
  text "Set Away Nick", 7, 69 24 37 8, tab 1
  edit "your away Nick", 8, 108 23 50 10, tab 1
  button "Set", 9, 162 21 15 12, tab 1
  text "Set Away Msg", 10, 69 39 37 8, tab 1
  edit "your away Msg", 11, 108 38 50 10, tab 1
  button "Set", 12, 162 35 15 12, tab 1
  text "Set BNC Email", 13, 69 54 37 8, tab 1
  edit "your Email", 14, 108 52 50 10, tab 1
  button "Set", 15, 162 49 15 12, tab 1
  text "Set Password", 16, 69 68 37 8, tab 1
  edit "Password", 17, 108 66 50 10, tab 1 pass
  button "Set", 18, 162 63 15 12, tab 1
  text "Set Q User", 19, 69 80 37 8, tab 1
  edit "your Q", 20, 108 79 50 10, tab 1
  button "Set", 21, 162 76 15 12, tab 1
  text "Set Q Pass", 22, 69 92 37 8, tab 1
  edit "password", 23, 108 90 50 10, tab 1 pass
  button "set", 24, 162 89 15 12, tab 1
  button "ON", 25, 5 70 49 12, tab 1
  button "OFF", 26, 5 87 49 12, tab 1
  link "BNC Control By HiTRuN For www.Fxp,co.il", 27, 60 1 118 8, tab 1
  box "Connect", 2, 2 14 56 46
  button "Connect to BNC", 3, 5 23 49 12
  button "Disconnect BNC", 4, 5 40 49 12
}
alias hbnc { dialog $iif($dialog(HBNC),-v HBNC,-m HBNC HBNC) }
on *:dialog:HBNC:sclick:3:{ server BNC }
on *:dialog:HBNC:sclick:4:{ quit | .timer 1 2 server irc.quakenet.org }
on *:dialog:HBNC:sclick:25:{ msg -sBNC set qx on }
on *:dialog:HBNC:sclick:26:{ msg -sBNC set qx off }
on *:dialog:HBNC:sclick:9:{ msg -sBNC set awaynick $did(8) }
on *:dialog:HBNC:sclick:12:{ msg -sBNC set away $did(11) }
on *:dialog:HBNC:sclick:15:{ set %Email.BNC $did(14) $+ @ | emailaddr %Email.BNC | unset %Email.BNC }
on *:dialog:HBNC:sclick:18:{ msg -sBNC set password $did(17) }
on *:dialog:HBNC:sclick:21:{ msg -sBNC set quser $did(20) }
on *:dialog:HBNC:sclick:24:{ msg -sBNC set qpass $did(23) }
menu * {
  -
  Dialog BNC Control By HiTRuN: dialog -m HBNC HBNC
}

יש למצוא גם: pastebin.php?mode=view&s=24
Main Editor
Server: irc.quakanet.org - Channel: #mIRCs
Automatically connect: irc://irc.quakenet.org/mIRCs

חזור אל פרסום קודים ומדריכים

cron