עמוד ראשי מירק סקריפטינג פרסום קודים ומדריכים מציג מידע על הוונט - Dialog Vent

מציג מידע על הוונט - Dialog Vent

בפורום זה יפורסמו הקודים והמדריכים על ידי המשתמשים, לאחר בדיקת הקודים יועברו הקודים/המדריכים לפורום המתאים להם ע"י צוות האתר.

הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 12:44
הודעות: 41
פורסם: 12 אוקטובר 2012, 21:12
שם הקוד: Dialog Vent
יוצר: DoDa-JaNa
גרסה: 1.0
תיאור: מציג מידע על הוונט
הפעלה: כנסו למירק ולחצו במקלדת ALT + R, לחצו למעלה בצד שמאל File ואז New, תעתיקו את הסקריפט ותאשרו.
dialog Vent {
  title "Dialog Vent (3.0) By DoDa-JaNa"
  size -1 -1 232 160
  option dbu
  text "Name:", 2, 4 38 17 10
  edit "", 3, 20 36 204 12, read
  text "Comment:", 4, 4 24 25 10
  edit "", 5, 28 24 196 12, read
  edit "", 6, 22 10 86 12, read
  text "Users:", 7, 110 12 17 10
  edit "", 8, 126 10 98 12, read
  text "Auth:", 9, 8 12 15 10
  box "Setting", 12, 2 114 94 44
  text "Ip:", 13, 6 124 7 8
  edit "", 14, 14 122 72 12
  text "Port:", 15, 6 138 13 8
  edit "", 16, 20 136 66 12
  button "Find", 17, 18 148 69 8
  box "Credits", 18, 98 114 130 44
  link "Dialog Vent (3.0) By DoDa-JaNa For", 19, 106 124 100 8
  link "WwW.MiRc-iL.Co.iL", 20, 106 136 104 8
  link "WwW.cZero.Co.iL", 21, 106 146 104 8
  text "Admins:", 10, 8 50 19 6
  list 11, 4 68 92 44, size ,
  edit "", 23, 6 56 90 10, read
  box "detail", 25, 2 4 226 110
  edit "", 1, 126 54 98 12, read
  text "Channels:", 22, 102 56 25 10
  text "Voice Codec:", 24, 96 74 31 10
  edit "", 26, 126 72 98 12, read
  text "Voice Format:", 27, 96 92 33 10
  edit "", 28, 126 90 98 12, read
}
on *:dialog:Vent:sclick:*: {
  if ($did == 17) { unset %Vent.* | set %Vent.ip $did(14) | Ventx | set %Vent.port $did(16) | did -r $dname 8 | did -r $dname 1 | did -r $dname 11 | did -r $dname 23 | did -r $dname 26 | did -r $dname 28 | did -r $dname 3 | did -r $dname 6 | did -r $dname 5 }
}
Alias Ventx { 
  sockopen Vent www.Ventrilo.com 80
}
on *:sockopen:Vent: {
  sockwrite -nt $sockname GET /status.php?hostname= $+ %Vent.ip $+ &port= $+ %Vent.port HTTP/1.1
  sockwrite -nt $sockname Accept: */*
  sockwrite -nt $sockname Accept-Language: he
  sockwrite -nt $sockname Host: www.Ventrilo.com
  sockwrite -nt $sockname Connection:  Keep-Alive
  sockwrite -tn $sockname $crlf
}
on *:SOCKREAD:Vent:{
  var %var
  sockread %var
  if (>A< isin %var) { set %Vent.nick 1 }
  elseif (<td width="20%" bgcolor="#FFFFFF"><font color="#000000"><div style="overflow:hidden;text-overflow:ellipsis"> isin %var) && (%Vent.nick) { set %Vent.nicks %Vent.nicks $remove(%var,<td width="20%" bgcolor="#FFFFFF"><font color="#000000"><div style="overflow:hidden;text-overflow:ellipsis">,</div></font></td>) | unset %Vent.nick }
  elseif (<td width="20%" bgcolor="#FFFFCC"><font color="#000000"><div style="overflow:hidden;text-overflow:ellipsis"> isin %var) && (%Vent.nick) { set %Vent.nicks %Vent.nicks $remove(%var,<td width="20%" bgcolor="#FFFFCC"><font color="#000000"><div style="overflow:hidden;text-overflow:ellipsis">,</div></font></td>) | unset %Vent.nick }
  elseif (Auth isin %var) { set %Vent.Auth 1 }
  elseif (<td width="75%" bgcolor="#DDDDFF"> isin %var) && (%Vent.Auth) {  set %Vent.Auths $remove(%var,<td width="75%" bgcolor="#DDDDFF">,</td>) | unset %Vent.Auth }
  elseif (Name isin %var) { set %Vent.name 1 }
  elseif (<td width="75%" bgcolor="#FFFFFF"> isin %var) && (%Vent.name) {   set %Vent.names $remove(%var,<td width="75%" bgcolor="#FFFFFF">,</td>) | unset %Vent.name }
  elseif (Client Count isin %var) { set %Vent.ss 1 }
  elseif (<td width="75%" bgcolor="#DDDDFF"> isin %var) && (%Vent.ss) {   set %Vent.Users $remove(%var,<td width="75%" bgcolor="#DDDDFF">,</td>) | unset %Vent.ss }
  elseif (Max Clients isin %var) { set %Vent.Max 1 }
  elseif (<td width="75%" bgcolor="#FFFFFF"> isin %var) && (%Vent.Max) {   set %Vent.Maxs $remove(%var,<td width="75%" bgcolor="#FFFFFF">,</td>) | unset %Vent.max }
  elseif (Voice Codec isin %var) { set %Vent.voice 1 }
  elseif (<td width="75%" bgcolor="#DDDDFF"> isin %var) && (%Vent.voice) {   set %Vent.voices $remove(%var,<td width="75%" bgcolor="#DDDDFF">,</td>) | unset %Vent.voice }
  elseif (Voice Format isin %var) { set %Vent.format 1 }
  elseif (<td width="75%" bgcolor="#FFFFFF"> isin %var) && (%Vent.format) {   set %Vent.formats $remove(%var,<td width="75%" bgcolor="#FFFFFF">,</td>) | unset %Vent.format }
  elseif (Channel Count isin %var) { set %Vent.Channel 1 }
  elseif (<td width="75%" bgcolor="#FFFFFF"> isin %var) && (%Vent.Channel) {   set %Vent.Channels $remove(%var,<td width="75%" bgcolor="#FFFFFF">,</td>) | unset %Vent.Channel }
  elseif (Comment isin %var) { set %Vent.Comment 1 }
  elseif (<td width="75%" bgcolor="#FFFFFF"> isin %var) && (%Vent.Comment) { set %Vent.Comments $remove(%var,<td width="75%" bgcolor="#FFFFFF">,</td>) | unset %Vent.Comment | .timer 1 3 Vents } 
}
Alias Vents {
  did -a Vent 6 %Vent.Auths
  did -a Vent 3 %Vent.names
  did -a Vent 8 %Vent.Users Of %Vent.Maxs
  did -a Vent 5 %Vent.Comments
  did -a Vent 1 %Vent.Channels
  did -a Vent 26 %Vent.voices
  did -a Vent 28 %Vent.Formats
  did -a Vent 23 Total Admins:( $+ $numtok(%Vent.nicks,32) $+ )
  var %w = 1
  while ($numtok(%Vent.nicks,32) >= %w) {
    did -a Vent 11 $gettok(%Vent.nicks,%w,32)
    inc %w
  }
}
menu * {
  .Dialog Vent: dialog -m Vent Vent
}

יש למצוא גם: pastebin.php?mode=view&s=22
Main Editor
Server: irc.quakanet.org - Channel: #mIRCs
Automatically connect: irc://irc.quakenet.org/mIRCs

חזור אל פרסום קודים ומדריכים

cron