עמוד ראשי מירק סקריפטינג פרסום קודים ומדריכים רשימה שחורה - Blacklist

רשימה שחורה - Blacklist

בפורום זה יפורסמו הקודים והמדריכים על ידי המשתמשים, לאחר בדיקת הקודים יועברו הקודים/המדריכים לפורום המתאים להם ע"י צוות האתר.

הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 12:44
הודעות: 41
פורסם: 12 אוקטובר 2012, 20:37
שם הקוד: Blacklist
יוצר: Arthas
גרסה: 1.0
תיאור: רשימה שחורה, כמו רשימת חברים רק ההפך, רשימה שבא האנשים שאתה לא אוהב במירק.
הפעלה: כנסו למירק ולחצו במקלדת ALT + R, לחצו למעלה בצד שמאל File ואז New, תעתיקו את הסקריפט ותאשרו.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;
;;  Blacklist, v1
;;  By Arthas
;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 
dialog Blacklist {
  title "Blacklist list"
  size -1 -1 104 188
  option dbu notheme
  box "Blacklist users list", 1, 3 3 96 94
  list 2, 8 12 86 80, size
  button "Add user", 6, 52 152 47 10
  button "Delete user", 7, 52 163 47 10
  button "Clear users", 8, 52 174 47 10
  box "Reasons", 9, 3 100 96 46
  list 10, 8 109 86 32, size
  button "Add Reason", 3, 3 152 47 10
  button "Delete Reason", 4, 3 163 47 10
  button "Clear Reasons", 5, 3 174 47 10
}
dialog Blacklistadd {
  title "Add Blacklist user"
  size -1 -1 102 34
  option dbu notheme
  edit "", 1, 3 3 96 11, autohs
  button "Add", 2, 52 17 46 13, ok
  button "Close", 3, 3 17 46 13, ok
}
dialog Blacklist2add {
  title "Add Blacklist"
  size -1 -1 101 45
  option dbu notheme
  edit "", 1, 28 3 70 11, autohs
  button "Add", 2, 52 29 46 13, ok
  button "Close", 3, 3 29 46 13, ok
  text "User:", 4, 4 4 18 8
  edit "", 5, 28 15 70 11, autohs
  text "Blacklist:", 6, 4 16 21 8
}
 
on *:dialog:*:*:*:{
  if ($dname == Blacklist) {
    if ($devent == sclick) {
      if ($did == 5 && $did($dname,2).seltext) { remini Blacklist.ini Blacklist $did($dname,2).seltext | did -r $dname 10 }
      if ($did == 4 && $did($dname,2).seltext && $did($dname,10).seltext) {
        var %u = $did($dname,10).seltext
        did -d $dname 10 $did($dname,10).sel
        if ($numtok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,$did($dname,2).seltext),92) == 1) { remini Blacklist.ini Blacklist $did($dname,2).seltext }
        else { writeini Blacklist.ini Blacklist $did($dname,2).seltext $remtok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,$did($dname,2).seltext),%u,1,92) }
      }
      if ($did == 3) && ($did($dname,2).seltext) { dialog -m Blacklist2add Blacklist2add | did -a Blacklist2add 1 $did($dname,2).seltext }
      if ($did == 2) { did -r $dname 10 | var %x = 1 | while (%x <= $numtok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,$did($dname,2).seltext),92)) { did -a $dname 10 $gettok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,$did($dname,2).seltext),%x,92) | inc %x }
      }
      If ($did == 6) { dialog -m Blacklistadd Blacklistadd }
      If ($did == 7) && ($did($dname,2).seltext) {
        var %g = $did(2).seltext
        if ($?!=\"Are you sure?") {
          if ($numtok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,Blacklist),32) == 1) { remini Blacklist.ini Blacklist Blacklist }
          else { writeini Blacklist.ini Blacklist Blacklist $remtok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,Blacklist),%g,1,32) }
          did -d $dname 2 $did($dname,2).sel | did -r $dname 10
        }
      }
      If ($did == 8) { .remove Blacklist.ini | did -r $dname 2 | did -r $dname 10 }
    }
    if ($devent == init) { var %x = 1 | while (%x <= $numtok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,Blacklist),32)) { did -a $dname 2 $gettok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,Blacklist),%x,32) | inc %x } }
  }
  if ($dname == Blacklistadd) && ($devent == sclick) && ($did == 2 && $did(1)) {
    if ($iif($gettok($gettok($did(1),1,46),2,64) !== $null,$gettok($gettok($did(1),1,46),2,64),$did(1)) !isin $readini(Blacklist.ini,Blacklist,Blacklist) || $did(1) !isin $readini(Blacklist.ini,Blacklist,Blacklist)) { did -a Blacklist 2 $did(1) | writeini Blacklist.ini Blacklist Blacklist $addtok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,Blacklist),$iif($gettok($gettok($did(1),1,46),2,64) !== $null,$gettok($gettok($did(1),1,46),2,64),$did(1)),32)
      dialog -x $dname $dname
    }
  }
  if ($dname == Blacklist2add) && ($devent == sclick) && ($did == 2) && ($did(1)) && ($did(5)) { writeini Blacklist.ini Blacklist $did(1) $addtok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,$did(1)),$did(5),92) | did -a Blacklist 10 $did(5) | dialog -x $dname $dname }
}
on *:join:#:{
  if ($gettok($gettok($wildsite,1,46),2,64) isin $readini(Blacklist.ini,Blacklist,Blacklist)) || ($nick isin isin $readini(Blacklist.ini,Blacklist,Blacklist)) {
    if ($me isop #) {
      var %nick = $iif($gettok($gettok($wildsite,1,46),2,64) isin $readini(Blacklist.ini,Blacklist,Blacklist),$gettok($gettok($wildsite,1,46),2,64),$nick)),92)
      var %sw = $iif($numtok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,%nick),92) == 0,0,$r(1,$numtok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,%nick),92)))
      ban -k # $nick 2 1Blacklisted $+ $iif($gettok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,%nick),%sw,92),$chr(44) $gettok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,%nick),%sw,92)) $iif(%sw !== 0,( $+ %sw $+ / $+ $numtok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,%nick),92) $+ )) (banned user)
    }
  }
}
menu * {
  Blacklist list: dialog -m Blacklist Blacklist
}
menu nicklist {
  Blacklist
  .Add Blacklist user: if ($gettok($gettok($address($1,2),1,46),2,64) !isin $readini(Blacklist.ini,Blacklist,Blacklist)) { if ($dialog(Blacklist)) did -a Blacklist 2 $gettok($gettok($address($1,2),1,46),2,64) | writeini Blacklist.ini Blacklist Blacklist $addtok($readini(Blacklist.ini,Blacklist,Blacklist),$gettok($gettok($address($1,2),1,46),2,64),32) } | else { echo -a $address($1,2) is already on the Blacklist list }
}

יש למצוא גם: pastebin.php?mode=view&s=18
Main Editor
Server: irc.quakanet.org - Channel: #mIRCs
Automatically connect: irc://irc.quakenet.org/mIRCs

חזור אל פרסום קודים ומדריכים

cron