עמוד ראשי מירק סקריפטינג פרסום קודים ומדריכים בוט הגנות - Protect Bot

בוט הגנות - Protect Bot

בפורום זה יפורסמו הקודים והמדריכים על ידי המשתמשים, לאחר בדיקת הקודים יועברו הקודים/המדריכים לפורום המתאים להם ע"י צוות האתר.

הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 12:44
הודעות: 41
פורסם: 12 אוקטובר 2012, 20:25
שם הקוד: Protect Bot
יוצר: qScript
גרסה: 1.0
תיאור: בוט הגנות לערוץ
הפעלה: כנסו למירק ולחצו במקלדת ALT + R, לחצו למעלה בצד שמאל File ואז New, תעתיקו את הסקריפט ותאשרו.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Protect Bot Version 1.0 ;
; ----------------------- ;
; Creator: qScript`     ;
; Date: 23.12.08          ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 
on !*:text:*:%pChan: {
  if ($nick isreg %pChan) && ($chr(35) isin $1-) && (%adv == ON) {
    ban -k %pChan $nick 2 1Banned: *Advertise* $date $time - ID: %ban | inc %ban | halt
  }
  if ($nick isreg %pChan) && (%fld == ON) {
    inc -u [ $+ [ %secF ] ] %flood. [ $+ [ $nick ] ]
    if (%flood. [ $+ [ $nick ] ] == %numF) {
    ban -k %pChan $nick 2 1Banned: *Flood* $date $time - ID: %ban | inc %ban | halt }
  }
  if ($nick isop %pChan) {
    if ($1 == +m) { mode %pChan +m }
    if ($1 == -m) { mode %pChan -m }
    if ($1 == +r) { mode %pChan +r }
    if ($1 == -r) { mode %pChan -r }
  }
  if ($1 == %sign $+ $chr(99) $+ redits) {
    msg %pChan This $chr(66) $+ ot Version 1.0 By qScript`™
  }
  if ($1 == %sign $+ Owners) && (!%looding) {
    msg %pChan The Owners: %owner < $+ $numtok(%owner,32) $+ > | set -u10 %looding ON
  }
  if (www isin $1-) && ($nick isreg %pChan) && (%www == ON) {
  ban -k %pChan $nick 2 1Banned: *Www* $date $time - ID: %ban | inc %ban | halt }
}
on !*:mode:%pChan: {
  if ($nick != %owner) && (%mod == ON) {
  ban -k %pChan $nick 2 1Banned: *Take Over* $date $time - ID: %ban | inc %ban | halt }
}
on !*:part:%pChan: {
  if ($nick isreg %pChan) && (%jop == ON) {
    hinc $+(-mu,$iif($hget(part,$nick).unset,$ifmatch,10)) part part
    if ($hget(part,part) == %join) {
    ban -k %pChan $nick }
  }
}
on !*:deop:%pChan: {
  if ($nick != %owner) && (%dep == ON) {
  ban -k %pChan $nick 2 1Banned: *Deop* $date $time - ID: %ban | inc %ban | halt }
}
on !*:join:%pChan: {
  if (%clo == ON) && (%Q $+ .users.quakenet.org) {
    if ($numtok(%Q,32) > 1) {
      mode %pChan +mr
      .timer 1 3 ban -k %pChan $nick 2 1Banned: *Clones* $date $time - ID: %ban | inc %ban | halt
    .timer 1 5 mode %pChan -mr }
  }
}
on !*:ban:%pChan: {
  if ($numtok(%ban,32)) {
    set %ban %ban $gettok(%ban $+ .users.quakenet.org,0,32)
  }
  if ($nick != %owner) && (%bin == ON) {
  ban -k %pChan $nick 2 1Banned: *Ban* $date $time - ID: %ban | inc %ban | halt }
}
on !*:text:*:?: {
  if (%jin == ON) && ($me isop %pChan) {
  ban -k %pChan $nick 2 1Banned: *Adv onJoin* $date $time - ID: %ban | inc %ban | halt }
}
on !*:action:%pChan: {
  if ($nick isreg %pChan) && ($chr(35) isin $1-) && (%act == ON) {
  ban -k %pChan $nick 2 1Banned: *Adv action* $date $time - ID: %ban | inc %ban | halt }
}
menu * {
  Protect Bot
  .Control Panel
  ..Channel: set %pChan $$?=\"Enter Channel:" | echo -a The Channel: %pChan
  ..Sign: set %sign $$?=\"Enter Sign:"
  ..Add Owner: set %owner %owner $$?=\"Enter NICK:"
  ..Refresh Bot: unset %* | echo -a Done, Protect Bot was refreshed!
  .Protections
  ..Protections ON: set %adv ON | set %fld ON | set %mod ON | set %jop ON | set %dep ON | set %clo ON | set %www ON | set %jin ON | set %act ON | set %bin ON
  ..Advertise
  ...ON: set %adv ON
  ...OFF: set %adv OFF
  ..Flood
  ...ON: set %fld ON | set %numF $$?=\"Enter Number Flood:" | set %secF $$?=\"Enter Seconds Flood:"
  ...OFF: set %fld OFF
  ..Adv Internet
  ...ON: set %www ON
  ...OFF: set %www OFF
  ..TakeOver
  ...ON: set %mod ON
  ...OFF: set %mod OFF
  ..Adv action
  ...ON: set %act ON
  ...OFF: set %act OFF
  ..Join/Part
  ...ON: set %jop ON | set %join $$?=\"Enter Number Join/Part:"
  ...OFF: set %jop OFF
  ..Ban
  ...ON: set %bin ON
  ...OFF: set %bin OFF
  ..Deop
  ...ON: set %dep ON
  ...OFF: set %dep OFF
  ..Adv onJoin
  ...ON: /timerP 0 600 /part %pChan | /timerJ 0 602 /join %pChan | set %jin ON
  ...OFF: /timerJ off | /timerP off | set %jin OFF
  ..Clones
  ...ON: set %clo ON
  ...OFF: set %clo OFF
  ..Ignore Messages
  ...ON: ignore -p *!*@*
  ...OFF: ignore -r *!*@*
  ..Protect Status: { msg %pChan 1The Protections: Advertise: $iif(%adv == ON,3ON,4OFF) 1/ Flood: $iif(%fld == ON,3ON,4OFF) 1/ Adv Internet: $iif(%www == ON,3ON,4OFF) 1/ TakeOver: $iif(%mod == ON,3ON,4OFF) 1/ Join/Part: $iif(%jop == ON,3ON,4OFF) 1/ Deop: $iif(%dep == ON,3ON,4OFF) 1/ Adv onJoin: $iif(%jin == ON,3ON,4OFF) 1/ Clones: $iif(%clo == ON,3ON,4OFF) 1/ Adv action: $iif(%act == ON,3ON,4OFF) 1/ Ban: $iif(%bin == ON,3ON,4OFF)
  }
}

יש למצוא גם: pastebin.php?mode=view&s=16
Main Editor
Server: irc.quakanet.org - Channel: #mIRCs
Automatically connect: irc://irc.quakenet.org/mIRCs

חזור אל פרסום קודים ומדריכים

cron